Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 70219
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* postanowienie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowa sieci ciepłowniczej od ul. 5 Stycznia do ul. Lotniczej/Łobzeńskiej
3. Znak sprawy OS-V.6220.122.2018
4. Data i miejsce wydania 2018-10-31, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Veolia Energia Poznań S.A., ENERGETYCZNA 3, 61-016 POZNAŃ,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 68197
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 21/01/30/9, 21/01/80, 21/02/149/81, 21/03/33/9, 21/03/34/1, 21/03/34/2, 21/03/36/1, 21/03/36/2, 21/03/37/1, 21/03/37/2, 21/03/37/3, 21/04/5/35, 21/04/5/43, 21/04/5/44, 21/04/6/5, 23/01/163/10, 23/01/163/11, 23/01/163/12, 23/01/163/13, 23/01/163/2, 23/01/163/4, 23/01/163/7, 23/01/163/9, 23/01/27/16, 23/01/30/1, 23/01/31/2
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-19 16:06:58.0