Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 70567
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* decyzja zmieniająca zmiana decyzji OS-V.6220.1.2016 z dnia 26.04.2016 r. zmienionej decyzją OS-V.6220.88.2016
3. Znak sprawy OS-V.6220.145.2018
4. Data i miejsce wydania 2019-01-15, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy PROCOROL Sp. z o. o. Janikowo, GNIEŹNIEŃSKA 67/69, 62-006 KOBYLNICA,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 69062
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103,
nr telefonu kontaktowego : (0-61) 878-40-73
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi ,
Przerejestrowano na sprawę o sygnaturze: KOS-V.6220.27.2019
1. Numer wpisu 70567
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* decyzja zmieniająca zmiana decyzji OS-V.6220.1.2016 z dnia 26.04.2016 r. zmienionej decyzją OS-V.6220.88.2016
3. Znak sprawy KOS-V.6220.27.2019
4. Data i miejsce wydania 2019-01-15, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy PROCOROL Sp. z o. o. Janikowo, GNIEŹNIEŃSKA 67/69, 62-006 KOBYLNICA,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 69062
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103,
nr telefonu kontaktowego : (0-61) 878-40-73
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi ,
Przerejestrowano ze sprawy o sygnaturze: OS-V.6220.145.2018

Działki

Położenie działek: 11/41/1, 11/41/2/11, 11/41/2/8, 11/41/2/9, 11/41/24, 11/42/10/2, 11/42/11/1, 11/42/12/1, 11/42/13/1, 11/42/14, 11/42/2/14, 11/42/3, 11/42/4, 11/42/5, 11/42/6, 11/42/7/3, 11/42/8, 11/42/9/2, 11/43/1, 11/43/10/24, 11/43/10/58, 11/43/10/61, 11/43/10/66, 11/43/10/86, 11/43/11/11, 11/43/11/15, 11/43/11/16, 11/43/11/18, 11/43/11/19, 11/43/11/2, 11/43/11/20, 11/43/11/3, 11/43/11/5, 11/43/11/6, 11/43/11/7, 11/43/11/8, 11/43/11/9, 11/43/12/16, 11/43/12/25, 11/43/12/5, 11/43/13, 11/43/14, 11/43/15, 11/43/16/10, 11/43/16/11, 11/43/16/12, 11/43/16/13, 11/43/16/14, 11/43/16/15, 11/43/16/16, 11/43/16/2, 11/43/16/3, 11/43/16/5, 11/43/16/7, 11/43/16/8, 11/43/16/9, 11/43/2, 11/43/3, 11/43/4, 11/43/5/9, 11/43/6, 11/43/7, 11/43/8, 11/43/9/10, 11/44/18/10, 11/44/19/3, 11/44/20/4, 11/44/21/5, 11/44/22/3, 11/44/23/5, 11/44/24/4, 11/44/25/7, 11/44/26/5, 11/44/26/6, 11/44/28/3, 11/44/29/2, 11/44/30/2, 11/44/34, 11/44/40, 11/48/1/1, 11/49/3/127, 11/49/3/128, 11/49/3/94, 11/50/1/13, 11/50/1/83, 11/50/3, 11/51/1
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-20 08:07:21.0