Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz C - Karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów

Lp. Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
1. Numer wpisu 63626
2. Nazwa projektu dokumentu projekt gminnego programu ochrony ¶rodowiska, (przed skierowaniem go do postępowania z udziałem społeczeństwa)
3. Zakres przedmiotowy dokumentu OS-VI.602.10.2016
4. Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu 2017-07-10, Poznań
5. Organ przedkładający (opracowujący) projekt dokumentu Prezydent Miasta Poznania, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ,
6. Organ zatwierdzający projekt dokumentu Rada Miasta Poznania
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urz±d Miasta Poznania,
Wydział Ochrony ¦rodowiska,
Oddział Informacyjno-Programowy,
nr pokoju : ,
nr telefonu kontaktowego :
8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
9. Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu
10. Uwagi

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-18 08:07:37.0