Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz C - Karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów

Lp. Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
1. Numer wpisu 40763
2. Nazwa projektu dokumentu projekt gminnego programu ochrony ¶rodowiska przed hałasem, (przed skierowaniem go do postępowania z udziałem społeczeństwa)
3. Zakres przedmiotowy dokumentu OS-II.6254.54.2013
4. Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu 2013-10-02, Poznań
5. Organ przedkładający (opracowujący) projekt dokumentu Akustix Sp. z o.o., RUBIEŻ 46c5/115, 61-612 POZNAŃ,
6. Organ zatwierdzający projekt dokumentu Rada Miasta Poznania
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urz±d Miasta Poznania,
Wydział Ochrony ¦rodowiska,
Oddział Ochrony ¦rodowiska,
nr pokoju : 210,
nr telefonu kontaktowego : (61) 878-40-62
8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji nie
9. Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu
10. Uwagi

Załączniki - karta informacyjna

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-20 16:07:31.0