Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz C - Karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów

Lp. Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
1. Numer wpisu 40803
2. Nazwa projektu dokumentu projekt gminnego programu ochrony ¶rodowiska, (przed skierowaniem go do postępowania z udziałem społeczeństwa) na lata 2013-2016
3. Zakres przedmiotowy dokumentu VI.602.18.2013
4. Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu 2013-10-22, Poznań
5. Organ przedkładający (opracowujący) projekt dokumentu Urz±d Miasta Poznania - Prezydent Miasta Poznania, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ,
6. Organ zatwierdzający projekt dokumentu Rada Miasta Poznania
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urz±d Miasta Poznania,
Wydział Ochrony ¦rodowiska,
Oddział Informacyjno-Programowy,
nr pokoju : 100,
nr telefonu kontaktowego : 4087
8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
9. Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu
10. Uwagi

Załączniki - karta informacyjna

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-20 16:07:31.0