Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz C - Karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów

Lp. Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
1. Numer wpisu 40960
2. Nazwa projektu dokumentu projekt gminnego programu ochrony ¶rodowiska przed hałasem, (przed skierowaniem go do postępowania z udziałem społeczeństwa) na lata 2009-2012
3. Zakres przedmiotowy dokumentu OS.VI/7615-2/09
4. Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu 2009-02-11, Poznań
5. Organ przedkładający (opracowujący) projekt dokumentu Prezydent Miasta Poznania, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ,
6. Organ zatwierdzający projekt dokumentu Rada Miasta Poznania
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urz±d Miasta Poznania,
Wydział Ochrony ¦rodowiska,
Oddział Informacyjno-Programowy,
nr pokoju : 100,
nr telefonu kontaktowego : 061 878 40 87
8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
9. Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu 40958
10. Uwagi

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-20 16:07:31.0