Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz D - Karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów:

Lp. Polityka, strategia, plan lub program
1. Numer wpisu 42171
2. Nazwa dokumentu program ochrony ¶rodowiska przed hałasem
3. Zakres przedmiotowy dokumentu OS-II.621.1.2013
4. Data zatwierdzenia dokumentu 2013-12-10
5. Organ przedkładający (opracowujący) dokument Prezydent Miasta Poznania, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ,
6. Organ zatwierdzający dokument Prezydent Miasta Poznania
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urz±d Miasta Poznania,
Wydział Ochrony ¦rodowiska,
Oddział Ochrony ¦rodowiska,
nr pokoju : 210,
nr telefonu kontaktowego : 61 878 40 62
8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
9. Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu 40763
10. Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)
11. Uwagi

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-20 16:07:31.0