Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz F - Karta informacyjna dla:

  • prognoz oddziaływania na środowisko,
  • dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
  • rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • opracowań ekofizjograficznych,
  • rejestrów substancji niebezpiecznych,
  • wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
  • rejestrów poważnych awarii
Lp. Prognoza oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestr poważnych awarii
1. Numer wpisu 40804
2. Nazwa dokumentu Prognoza oddziaływania na ¶rodowisko dla projektu Programu Ochrony ¦rodowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016 z perspektyw± do roku 2020
3. Zakres przedmiotowy dokumentu prognoza oddziaływania na ¶rodowisko
4. Data i miejsce sporządzenia dokumentu 2013-10-22, Poznań
5. Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)
6. Wykonawca dokumentu (w tym REGON) Sylwia Michalska-Pyszny "Horyzonty" Agencja Usług Szkoleniowych i Doradztwa Reklamowego, LUBCZYKOWA 19, 62-064 PLEWISKA,
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urz±d Miasta Poznania,
Wydział Ochrony ¦rodowiska,
Oddział Informacyjno-Programowy,
nr pokoju : 100,
nr telefonu kontaktowego : 4087
8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
9. Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument
10. Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu
11. Uwagi

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-20 16:07:33.0