Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz H - Karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia

Lp. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia
1. Numer wpisu 70801
2. Zakres przedmiotowy zgłoszenia Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - informacjia o zmianie danych w zakresie wielko¶ci i rodzaju emisji dla sbtk 71125 POZNAŃ GŁOGOWSKA ul. Głogowska 49
3. Znak sprawy KOS-II.6222.2.29.2019
4. Data zgłoszenia 2019-02-18
5. Podmiot zgłaszający instalację (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Orange Polska S.A., JEROZOLIMSKIE AL. 161, 02-326 WARSZAWA,
6. Wyszczególnienie załączników do zgłoszenia instalacji Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Pełnomocnictwo
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urz±d Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony ¦rodowiska,
Oddział Ochrony ¦rodowiska,
nr pokoju : 210,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 62
8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
9. Numery innych wpisów w wykazie dotyczących jednostki organizacyjnej zgłaszającej instalację
10. Uwagi

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-11-20 08:10:26.0