Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz H - Karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia

Lp. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia
1. Numer wpisu 60199
2. Zakres przedmiotowy zgłoszenia Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - T-Mobile Poznan_40011 (PPO_POZNAN_BUKOWA 70011) ul. Bukowa 14
3. Znak sprawy OS-II.6222.2.116.2016
4. Data zgłoszenia 2016-07-29
5. Podmiot zgłaszający instalację (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) T-Mobile Polska S.A., MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA,
6. Wyszczególnienie załączników do zgłoszenia instalacji
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ochrony Środowiska,
nr pokoju : 210,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 62
8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
9. Numery innych wpisów w wykazie dotyczących jednostki organizacyjnej zgłaszającej instalację
10. Uwagi

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-14 16:07:14.0