Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz H - Karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia

Lp. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia
1. Numer wpisu 70380
2. Zakres przedmiotowy zgłoszenia Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej POZNB723RL03-POZNM00138ANT003 ul Starołęcka 31
3. Znak sprawy KOS-II.6222.2.1.2019
4. Data zgłoszenia 2019-01-02
5. Podmiot zgłaszający instalację (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) NETIA S.A., POLECZKI 13, 02-822 WARSZAWA,
6. Wyszczególnienie załączników do zgłoszenia instalacji Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Pełnomocnictwo
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ochrony Środowiska,
nr pokoju : 210,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 62
8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
9. Numery innych wpisów w wykazie dotyczących jednostki organizacyjnej zgłaszającej instalację
10. Uwagi

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-16 08:07:56.0