Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz I - Karta informacyjna dla innych dokumentów

Wydział
Znak sprawy
Nr wpisu
Data wpływu dokumentu Rodzaj karty /
Komponent środowiska
Wykonawca dokumentu
wydział: WOS
KOS-III.6131.5.481.2019
Nr wpisu: 72675
2019-07-15 inne dokumenty /
zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos)
OSOBA FIZYCZNA