Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz I - Karta informacyjna dla innych dokumentów

Lp. Inne dokumenty
1. Numer i data wpisu 70099, 2019-01-02
2. Dokument (np. jego nazwa)
3. Zakres przedmiotowy dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Czere¶niowa 2
4. Data i miejsce sporządzenia dokumentu Poznań
5. Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)
6. Wykonawca dokumentu (w tym REGON) OSOBA FIZYCZNA,
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urz±d Miasta Poznania,
Wydział Ochrony ¦rodowiska,
Oddział Ochrony Zieleni,
nr pokoju : 106,
nr telefonu kontaktowego : (0-61) 878-40-63
8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
9. Uwagi Przerejestrowano ze sprawy o sygnaturze: OS-III.6131.5.76.2019
1. Numer i data wpisu 70099, 2019-01-02
2. Dokument (np. jego nazwa)
3. Zakres przedmiotowy dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Czere¶niowa 2
4. Data i miejsce sporządzenia dokumentu Poznań
5. Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)
6. Wykonawca dokumentu (w tym REGON) OSOBA FIZYCZNA,
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urz±d Miasta Poznania,
Wydział Ochrony ¦rodowiska,
Oddział Ochrony Zieleni,
nr pokoju : 106,
nr telefonu kontaktowego : (0-61) 878-40-63
8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
9. Uwagi Przerejestrowano na sprawę o sygnaturze: KOS-III.6131.5.76.2019

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-18 08:07:43.0