Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz I - Karta informacyjna dla innych dokumentów

Lp. Inne dokumenty
1. Numer i data wpisu 70536, 2019-01-22
2. Dokument (np. jego nazwa) z urzędu
3. Zakres przedmiotowy dokumentu wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie magazynowania odpadów gruzu na terenie działki nr 25/38 przy ul. Obodrzyckiej w Poznaniu
4. Data i miejsce sporządzenia dokumentu Poznań
5. Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)
6. Wykonawca dokumentu (w tym REGON) z urzędu, , ,
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urz±d Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony ¦rodowiska,
Oddział Ochrony ¦rodowiska,
nr pokoju : 105,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 88
8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
9. Uwagi

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-18 08:07:43.0