Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
6/Gga/2013
inne program / wszystkie Uchwała Nr XXXIV/571/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 6 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Górczyna - część A" w Poznaniu wraz z podsumowaniem
4/Gga/2013
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Górczyna - część A" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Gga/2013
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Górczyna - część A" w Poznaniu
2/Gga/2013
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Górczyna - część A" w Poznaniu
6/Bc/2013
inne program / wszystkie UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Głównej i Zawady" w Poznaniu wraz z podsumowaniem
5/Bc/2013
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Głównej i Zawady" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Bc/2013
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Głównej i Zawady" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Bc/2013
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Głównej i Zawady" w Poznaniu
2/Bc/2013
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Głównej i Zawady" w Poznaniu
5/Tm/2014
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum Handlowe M1" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Tm/2014
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum Handlowe M1" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Tm/2014
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum Handlowe M1" w Poznaniu
2/Tm/2014
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum Handlowe M1" w Poznaniu
6/Qy/2014
inne program / wszystkie Uchwała nr XXXIV/570/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części ul. Skibowej w Poznaniu wraz z podsumowaniem
5/Qy/2014
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części ul. Skibowej w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Qy/2014
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części ul. Skibowej w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Qy/2014
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części ul. Skibowej w Poznaniu
2/Qy/2014
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części ul. Skibowej w Poznaniu
6/Łi/2014
inne program / wszystkie Uchwała nr XXXIII/520/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic: Bukowskiej, Złotowskiej i Perzyckiej" w Poznaniu wraz z podsumowaniem
5/Łi/2014
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic: Bukowskiej, Złotowskiej i Perzyckiej" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Łi/2014
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic: Bukowskiej, Złotowskiej i Perzyckiej" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Łi/2014
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic: Bukowskiej, Złotowskiej i Perzyckiej" w Poznaniu
2/Łi/2014
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic: Bukowskiej, Złotowskiej i Perzyckiej w Poznaniu
2/C1pa/2014
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej" - część A w Poznaniu
5/C1pa/2014
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej" - część A w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/C1pa/2014
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej" - część Aw Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
6/C1pa/2014
inne program / wszystkie Uchwała Nr XXXVI/610/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej" - część A w Poznaniu
3/C1pa/2014
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej" - część A w Poznaniu
6/Gs/2014
inne program / wszystkie Uchwała Nr L/871/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ul. F. Skarbka" w Poznaniu
5/Gs/2014
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ul. F. Skarbka" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko