Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
6583/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie robinii akacjowej rosnącej przy budynku nr 24 na terenie Osiedla Wichrowe Wzgórze
6582/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie ogrodu przedszkolnego przy ul. Chociszewskiego 44c
6581/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 2 topoli rosnących na terenie zieleńca przy ul. Wrocławskiej
6580/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 5 klonów rosnących na terenie posesji przy ulicach: Rybaki 18, Krakowska 30-34 i Półwiejska 43
6579/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 2 świerków rosnących na terenie posesji przy ul. Szybowcowej 26
6578/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących na terenie posesji przy ul. Palacza 41
6577/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 4 topoli rosnących na terenie posesji przy ul. Wołowskiej 70
6576/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 2 bożodrzewów rosnących na terenie posesji przy ul. Długosza 14-16
6575/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie robinii rosnącej na terenie posesji przy ul. Raszyńskiej 48
6574/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 6 jesionów rosnących na terenie posesji przy ul. Piołunowej 11
5738/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
5737/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Stacji Paliw Orlen zlokalizowanej przy ul. Krzywoustego 121
5736/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
5735/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i informacja o odpadach innych niż niebezpieczne
5734/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i informacja o odpadach innych niż niebezpieczne
5733/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i informacja o odpadach innych niż niebezpieczne
5731/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
5730/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla MERPLAST Sp. z o.o., ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań
5713/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych
5711/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
5710/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
5709/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i informacja o odpadach innych niż niebezpieczne
5708/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Centrum Handlowego Leroy Merlin zlokalizowanego przy ul. Głogowskiej w Poznaniu
5707/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
5706/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i informacja o odpadach innych niż niebezpieczne
5705/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i informacja o odpadach innych niż niebezpieczne
5930/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji nr OS.OŚ.7661-4/02 dot. gospodarki odpadami
6062/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów (zużyte akumulatory) przez sklep zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Św. Michała 100
6061/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych medycznych
6060/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów
6059/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady uzupełnienie zezwolenia
6058/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie skupu i transportu odpadów
6057/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
6056/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów (zużyte akumulatory)
6055/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
6573/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 2 modrzewi rosnących na terenie posesji przy ul. Rymera 19
6571/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 1 wiązu rosnącego na terenie Parku Wilsona
6570/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z przebudową ul. Św. Leonarda
6569/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 1 brzozy rosnącej na terenie posesji przy ul. Strzałkowskiej 19
6568/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących na terenie przy ul. Sarniej
6567/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie przyległym do ul. Warpińskiej 1
6566/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 1 jesiona rosnącego w pasie drogowym ul. Górki
6565/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 2 modrzewi z terenu posesji przy ul. Chmielnej 2
6564/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu przy ul. Szpitalnej 4 i 14
6563/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z rozbudową Zakładu przy ul. Bałtyckiej 65
6562/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na przycięcie świerka
5929/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
5928/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów i zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Makro Cash and Carry zlokalizowanego przy ul. Serbskiej 51 w Poznaniu
5927/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
6180/2002
ochrona wód wnioski o wydanie decyzji / woda wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście przyłączami wodno-kanalizacyjnymi cieku Pokrzywka