Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
6744/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie topoli rosnącej na terenie posesji przy ul. Głogowskiej 129 oraz 4 topoli rosnących na terenie posesji przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 245
6743/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie topoli rosnącej w pasie drogowym ul. Chartowo (skrzyżowanie z ul. Krzywoustego)
6742/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w ogrodzie przydomowym położonym przy budynku nr 127 na Osiedlu Armii Krajowej
6133/2002
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Zajezdni Autobusowej zlokalizowanej przy ul. Kaczej
6132/2002
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Bazy Transportu zlokalizowanej przy al. Niepodległości
6131/2002
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Zajezdni Tramwajowej zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej
6130/2002
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Zajezdni Tramwajowej zlokalizowanej przy ul. Madalińskiego
6129/2002
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Zajezdni Tramwajowej zlokalizowanej przy ul. Fortecznej
6128/2002
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Zajezdni Tramwajowej zlokalizowanej przy ul. Głogowskiej
6127/2002
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla lakierni zlokalizowanej przy ul. Gorzysława 9
6126/2002
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze przedłużenie terminu obowiązywania decyzji - pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
6741/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Polskiej 112
6738/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie świerka rosnącego na terenie posesji przy ul. Pogodnej 69a
6737/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie świerka rosnącego na terenie posesji przy ul. Palacza 21
6736/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 1 modrzewia rosnącego na terenie parkingu zakładowego przy ul. Bałtyckiej 43
6735/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z budową domów jednorodzinnych na terenie przy ul. Żmigrodzkiej
6734/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie świerka rosnącego na terenie posesji przy ul. Racławickiej 57
6733/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Jackowskiego 51-55
6732/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących przy budynkach nr 3 i 13 na terenie Osiedla Przyjaźni
6731/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących wzdłuż Al. Marcinkowskiego
6730/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie topoli rosnącej w pasie drogowym ul. Majakowskiego
6729/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 1 lipy rosnącej przy wjeździe na teren posesji przy ul. Litewskiej 19
6727/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy skrzyżowaniu ulicy Bóżniczej z Małymi Garbarami
6726/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 2 brzóz rosnących na terenie posesji przy ul. Chełmińskiej 12 i 1 topoli włoskiej rosnącej przed budynkiem przy ul. Sokoła 16
6725/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie jesionu rosnącego na terenie posesji przy ul. Gwiaździstej 26
6724/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie brzozy rosnącej na terenie posesji przy ul. Radosnej 9
6723/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Marszałkowskiej 10-10a i ul. Rycerskiej 39a-c
6722/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Rycerskiej 18-22 i 24-28
6721/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Husarskiej 12-14 i ul. Marszałkowskiej 2-6
6720/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 2 robinii akacjowych rosnących przed budynkiem wielorodzinnym przy ul. Jugosłowiańskiej 54
6719/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie topoli rosnącej na terenie cmentarza parafialnego przy ul. Gospodarskiej
6717/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie Pracowniczych Ogrodów Działkowych "Bielniki" przy ul. Droga Dębińska
6716/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie sosny pospolitej rosnącej na terenie posesji przy ul. Wzlotowej 18
6715/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 476 drzew rosnących na terenie pasów drogowych ulic miasta Poznania
6714/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Nowowiejskiego 6 (w podwórzu)
6713/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie ośrodka przy ul. Wilków Morskich 45
6712/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na przesadzenie 1 klonu jesionolistnego kolidującego z budową pawilonu handlowego na Osiedlu Zwycięstwa nr 15
6711/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 30m2 krzewów kolidujących z budową prowadzoną przy ul. Nad Wierzbakiem 12
6710/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Majakowskiego 308a
6708/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na przesadzenie drzew rosnących na terenie działek nr 2/2 i 6/5, arkusz 18, obręb Główieniec
6707/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie cmentarza Junikowo
6706/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 2 klonów rosnących na terenie posesji przy ul. Jugosłowiańskiej 59
6705/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Bułgarskiej 106a-c
6704/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 4 lip rosnących na terenie posesji przy ul. Swoboda 62-68
6703/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie topoli rosnącej na terenie posesji przy ul. Chociszewskiego 41-43a
6702/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie ogrodu Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Droga Dębińska 21
5944/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i informacja o odpadach innych niż niebezpieczne oraz wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
5943/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
5975/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
5974/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów (zużyte akumulatory)