Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
4824/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
4823/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
4822/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji
4820/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji nr OS.OŚ/7662-42/03
4819/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
4818/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady uchylenie decyzji
4817/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady uchylenie decyzji
4816/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady uchylenie decyzji
4815/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady uchylenie decyzji
4814/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady uchylenie decyzji nr OS.OŚ.7662-80/02 oraz wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu i odzysku odpadów
4813/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i odzysku odpadów
4812/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
4811/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana zezwoleń wydanych dla firm ALKOM, ASTRA, SANIPOR, SANTEX, TRAWPOL, ZAKŁAD SPRZĄTANIA PLACÓW I ULIC
4809/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
4808/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
4807/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
4806/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
4805/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
4804/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
4803/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
4802/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
5609/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 2 świerków rosnących na terenie posesji przy ul. Łódzkiej 9
5608/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości przy ulicach: Wiśniowej 13a, Klonowej 8-10, Jarzębowej 18 b2, Będzińskiej 4, Łozowej, Opolskiej
5607/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących nad brzegiem Jeziora Duży Kiekrz
5606/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie posesji przy ul. Grunwaldzkiej 135
5605/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie posesji przy ul. Starołęckiej 188
5604/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie przed posesją nr 144 przy ul. Grunwaldzkiej
5603/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących na wysokości posesji nr 10 przy ul. Lelewela
5602/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie przed posesją nr 15 przy ul. Skrzypowej
5601/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących na terenie przed posesją nr 71 przy ul. Łomżyńskiej
5600/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej
5598/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego pomiędzy budynkami nr 63 i 65 na terenie pasa drogowego ul. Matejki
5597/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie posesji przy ulicach: Marcelińskiej 65-69, Nowotomyskiej 5-9, Swobody 21, Bukowskiej 140 oraz Świt 35-39
5596/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów rosnących wzdłuż linii kolejowej Poznań-Piła
5595/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Konarskiego 6
5594/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Wawrzyniaka 40
5593/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie topoli rosnącej na terenie ośrodka przy ul. Nad Jeziorem 105
5592/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki przy ul. Jaromińskiej 18
5591/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie posesji przy ul. Szczepankowo 75A
5590/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie posesji przy ul. Głogowskiej 197
5588/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Starołęckiej 57D
5587/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ulicach: Św. Michała 9a-11c, Tomickiego 4-12, Gnieźnieńskiej 12
5586/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z trasą projektowanego zasilania elektroenergetycznego LOŚ
5585/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowanym kolektorem ogólnospławnym "A"
5584/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowaną modernizacją LOŚ przy ul. Serbskiej
5583/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z trasą rurociągu łączącego Garbary z LOŚ i kolektorem prawobrzeżnym w Poznaniu
5582/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie przy budynku administracyjnym przy ul. Wiśniowej
5581/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie posesji przy ul. Głogowskiej 357
5580/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących przy budynkach nr 3, 4, 5, 21-23 i na parkingu na terenie Osiedla Przyjaźni
5579/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie topoli rosnącej na terenie posesji przy ul. Umultowskiej 129