Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
5389/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Stalowej 4
5388/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie Osiedla Tysiąclecia
5387/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących na terenie pasa drogowego ul. Szelągowskiej
5385/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących na terenie pasa drogowego ul. Pułaskiego
5384/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie wierzby rosnącej na terenie posesji przy ul. Darniowej 242
5383/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie boiska szkolnego przy ul. Sierakowskiej 23
5382/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy grobie R9/3-B-13 na terenie cmentarza Junikowo
5381/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie posesji przy ul. Chwaliszewo 74
4861/2003
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
4860/2003
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
4858/2003
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
5380/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie topoli rosnącej na terenie posesji przy ul. Rycerskiej 23-27
5379/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie brzozy rosnącej na terenie posesji przy ul. Głuszyna 189-195
5378/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie brzozy rosnącej na terenie posesji przy ul. Lelewela 44
5377/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie brzozy rosnącej na terenie działki nr 28/2, ark. 13, obręb Główieniec przy ul. Warpińskiej
5376/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie wierzby rosnącej na terenie posesji przy ul. Polnej 74-78
5374/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Maya 1
5373/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie pasów drogowych ulic miasta Poznania
5372/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (topoli) rosnących na terenie pasa drogowego ul. Armii Poznań
5371/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie pasa drogowego ulic: Głogowskiej, Górki 6, Kowalewickiej i Nowosolskiej
5370/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Kowalewickiej 65
5369/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Szydłowskiej 34a
5368/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie działki nr 1/3, ark. 26, obręb Główieniec
5367/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie działki nr 1/7, ark. 26, obręb Główieniec
5366/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na trasie ciepłociągu do campusu Morasko
5365/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie ogrodu przy ul. Złotowskiej 102
5363/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie szkoły przy ul. Widnej 1
5362/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie szkoły przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3
5361/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie firmy przy ul. Dziadoszańskiej 10
5360/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Marcelińskiej 66a-e oraz ul. Cześnikowskiej 11-15
5359/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących na terenie posesji przy ul. Włodkowica 27-35
5358/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie posesji przy ul. Modrzejewskiej 21
5357/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Pilickiej 7
5356/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki przy ul. Nad Jeziorem 96
5355/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Grabowej 33
5354/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie cmentarza Junikowo
5352/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Serbskiej 51
5351/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy budynku nr 2 na terenie Osiedla Jagiellońskiego
5350/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie posesji przy ul. Krasińskiego 9
5349/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Ochota 4
5348/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących na terenie posesji przy ul. Dąbrowskiego 151-155
5347/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Dojazd 30
5346/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Nad Bogdanką 6A
5345/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie brzozy rosnącej na terenie nieruchomości przy ul. Hallera 6-8
5344/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w rejonie ulic Czeremchowa-Czechosłowacka-Świerkowa
5342/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie przed budynkiem Szkoły Bankowej przy ul. Ratajczaka 5/7
5341/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Gospodarskiej 7
5340/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie posesji przy ul. Hiacyntowej 22
4783/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji nr OS.OŚ/7662-58/02 z 09.08.2002 r.
4782/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów