Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
6375/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu posesji przy ul. Rolnej 43-53
6374/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie cmentarza Junikowo
6014/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i odzysku odpadów
6013/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na transport odpadów
5969/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na transport i zbieranie odpadów
5967/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz zezwolenia na odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów
6372/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Swoboda 54-60/54a-60a oraz przy ul. Marszałkowskiej 2-6
6371/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym ul. Dożynkowej (przy posesji nr 7)
6370/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie wierzby rosnącej na terenie nieruchomości przy ul. Folwarcznej (działka nr 1/34 obręb Kobylepole)
6369/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 2 jodeł rosnących na terenie posesji przy ul. Iwonickiej 28
6368/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym ul. Romana Maya (naprzeciwko posesji nr 27)
6367/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Kwitowej 2
6366/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie ogrodu przy ul. Solnej 2
6365/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie Osiedla Tysiąclecia
6364/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 2 brzóz rosnących na terenie posesji przy ul. Sióstr Misjonarek 10
6363/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie posesji przy ul. Królewny Śnieżki 5
6361/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 4 robinii akacjowych rosnących na terenie posesji przy ul. Radojewo 34
6360/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie topoli rosnącej na terenie posesji przy ul. Fabianowskiej 56 B
6359/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie ośrodka przy ul. Bydgoskiej 4a
6358/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie Szkoły przy ul. Tarnowskiej 27
6357/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicach: Opolskiej, Szamarzewskiego, Małopolskiej, Wrzesińskiej, Przybyszewskiego, Łozowej, Grunwaldzkiej, Św. Szczepana, Lechickiej i Za Cytadelą
6356/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym ul. Zwierzynieckiej
6355/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew rosnących na terenie spółki przy ul. Przemysłowej 46
6354/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na posesji przy ul. Skibowej 4a
6353/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa - mirabelki rosnącej na terenie posesji przy ul. Rolnej 15
6352/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących przy bloku mieszkalnym przy ul. Górczyńskiej 44
5874/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji dotyczącej zmiany sposobu zagospodarowania masy łapanej
5880/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami dla firmy AUTO-REGE Piotr Styperek, ul. Pawłowskiego 10, Poznań
5878/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
5877/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
5876/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
5875/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
5963/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
5952/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych obejmującego także zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych
5942/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, informacja o odpadach innych niż niebezpieczne oraz wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
5932/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
6012/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
6011/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
6010/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zezwolenie punkt dodany
6009/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
6008/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych
6007/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla stacji paliw przy ul. Wojciechowskiego 4, 60-685 Poznań oraz ul. Chartowo 21, 61-243 Poznań
6006/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów medycznych
6005/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów (zużyte akumulatory)
6004/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów (zużyte akumulatory)
6003/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
6163/2002
ochrona wód wnioski o wydanie decyzji / woda wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście kablem telekomunikacyjnym (przyłącze telekomunikacyjne) przez rów Wa-10 (w km 1+818)
6162/2002
ochrona wód wnioski o wydanie decyzji / woda przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego wydanego dla firmy PEKABEX S.A.
6161/2002
ochrona wód wnioski o wydanie decyzji / woda zmiana pozwolenia wodnoprawnego nr OS.GW.6210-21/2000
6350/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Podgórze 6/7