Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
3089/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów w punkcie przy ul. Łysogórskiej 30
3303/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3302/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3300/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji dla Tesco, ul. Serbska 7 oraz uzupełnienie informacja o odpadach innych niż niebezpieczne
3299/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych
3298/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3297/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3296/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3295/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3293/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3291/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i informacja o odpadach innych niż niebezpieczne
3290/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji Nr OS.OŚ/7660-212/02
3289/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3287/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3286/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi z rekultywacji terenu przy ul. Kaliskiej
3285/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3284/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla stacji paliw przy ul. Sypniewo 4
3282/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3281/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i informacja o odpadach innych niż niebezpieczne
3280/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3278/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3277/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3276/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji Nr OS.OŚ/7667-158/04 z dnia 22.07.2004 r.
3275/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3274/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady uchylenie decyzji Nr OS.OŚ/7660-180/02
3273/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych
108/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i informacja o odpadach innych niż niebezpieczne
3272/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych przez podległe jednostki
3271/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych
3270/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Obwodowego Urzędu Probierczego przy ul. Krakowskiej 19 w Poznaniu
3269/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3268/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3267/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3452/2004
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji Nr OS.OŚ/7642-1/01 z dnia 03.04.2001 r. wydanej dla Fabryki Silników, Agregatów i Taboru Sp. z o.o.
3451/2004
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji Nr OS.OŚ/7642-1/01 z dnia 03.04.2001 r. wydanej dla Fabryki Pojazdów Szynowych
3450/2004
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze zmiana decyzji wydanej dla Zakładu nr 2 przy ul. Fortecznej 12
3449/2004
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze zmiana decyzji wydanej dla zakładu przy ul. Kołodzieja 11
3448/2004
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze przeniesienie praw i obowiązków wynikających z uzyskanych decyzji
3447/2004
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
3446/2004
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
3445/2004
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Zakładu przy ul. Bałtyckiej 6
3444/2004
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
3443/2004
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze zmiana zapisów w decyzji Nr OS.OŚ/7642-1/01
111/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
3395/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
3394/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji Nr OS.OŚ/7661-64/02 z dnia 05.02.2003 r.
3393/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
3392/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady przedłużenie terminu obowiązywania decyzji Nr OS.OŚ/7661-29/02 i 49/02
3391/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji Nr OS.OŚ/7661-47/02
110/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i informacja o odpadach innych niż niebezpieczne