Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
2/Ma1b/2003
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" Radojewo Zachód część D w Poznaniu
6/Zb/2015
inne program / wszystkie Uchwała Nr LVIII/1089/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Nałęczowskiej w Poznaniu wraz z podsumowaniem
4/Vw/2009
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tereny przemysłowe w rejonie ul. Wrzesińskiej" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
6/Sr/2007
inne program / wszystkie Uchwała Nr XLVI/782/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Śródka" w Poznaniu wraz z podsumowaniem
5/Rh/2016
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Lecha" część B w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Rh/2016
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Lecha" część B w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Rh/2016
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Lecha" część B w Poznaniu
2/Rh/2016
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Lecha" część B w Poznaniu
6/Pb/2015
inne program / wszystkie Uchwała Nr LVIII/1090/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Stefana Batorego - część południowa" w Poznaniu wraz z podsumowaniem
6/On/2015
inne program / wszystkie Uchwała Nr L/872/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza przy ul. Norwida w Poznaniu wraz z podsumowaniem
5/On/2015
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza przy ul. Nowina w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/On/2015
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza przy ul. Nowina w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/On/2015
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza przy ul. Nowina w Poznaniu
2/On/2015
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza przy ul. Nowina w Poznaniu
6/Ok/2016
inne program / wszystkie Uchwała Nr LVI/1017/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Engeströma w Poznaniu wraz z podsumowaniem
3/Mb/2015
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Morasko, F. Jaśkowiaka i Glinienko w Poznaniu
2/Mb/2015
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Morasko, F. Jaśkowiaka i Glinienko w Poznaniu
6/Mau/2003
inne program / wszystkie Uchwała Nr LII/903/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" część Jezioro Umultowskie w Poznaniu wraz z podsumowaniem
5/Mau/2003
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" część Jezioro Umultowskie w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Mau/2003
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" część Jezioro Umultowskie w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Mau/2003
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" część Jezioro Umultowskie w Poznaniu
2/Mau/2003
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" część Jezioro Umultowskie w Poznaniu
5/Łz/2015
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Złotowskiej" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Łz/2015
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Złotowskiej" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
5/Łs/2015
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Szczecińskiej w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Łs/2015
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Szczecińskiej w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
5/Łj/2016
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy S. Jachowicza w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Łj/2016
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy S. Jachowicza w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
5/Kf/2015
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Kf/2015
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
6/Jt/2016
inne program / wszystkie Uchwała Nr LVIII/1088/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy E. Taczanowskiego w Poznaniu wraz z podsumowaniem
4/Ema1/2005
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Minikowa, część A1 w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Ema1/2005
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Minikowa, część A1 w Poznaniu
2/Ema1/2005
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Minikowa, część A1 w Poznaniu
4/C1k/2016
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
5/C1k/2016
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
6/Ma1a/2003
inne polityki, strategie, plany lub programy / wszystkie UCHWAŁA NR L/752/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" Morasko Centrum w Poznaniu wraz z podsumowaniem
5/Ma1a/2003
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" Morasko Centrum w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Ma1a/2003
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" Morasko Centrum w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Ma1a/2003
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" Morasko Centrum w Poznaniu
2/Ma1a/2003
inne projekty polityk, strategii, planów lub programów / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" Morasko Centrum w Poznaniu
6/Łs/2015
inne polityki, strategie, plany lub programy / wszystkie Uchwała Nr L/873/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Szczecińskiej w Poznaniu.
3/Łs/2015
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Szczecińskiej w Poznaniu
2/Łs/2015
inne projekty polityk, strategii, planów lub programów / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Szczecińskiej w Poznaniu
6/Łg/2011
inne polityki, strategie, plany lub programy / wszystkie UCHWAŁA NR LIV/803/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "MARCELIN" część B w Poznaniu.wraz z podsumowaniem
5/Łg/2011
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "MARCELIN" część B w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Łg/2011
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "MARCELIN" część B w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Łg/2011
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "MARCELIN" część B w Poznaniu
2/Łg/2011
inne projekty polityk, strategii, planów lub programów / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "MARCELIN" część B w Poznaniu
6/Łf/2010
inne polityki, strategie, plany lub programy / wszystkie UCHWAŁA NR LI/784/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "MARCELIN" część A w Poznaniu wraz z podsumowaniem