Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
5828/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji OS.OŚ/7660-183/02
5827/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i informacja o odpadach innych niż niebezpieczne
5826/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady o przeniesienie decyzji OS.OŚ.7660-268/01
5825/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Mechanika Pojazdowa M. Stefurak, ul. Dąbrowskiego 481, Poznań
5824/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji OS.OŚ/7660-51/01
5823/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i informacja o odpadach innych niż niebezpieczne
5821/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Centrum Dystrybucyjnego przy ul. Wołczyńskiej 18
5820/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Hipermarketu TESCO Poznań przy ul. Serbskiej 7, 61-696 Poznań
5819/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych
5818/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla firmy Blacharstwo Samochodowe A. Zubała, ul. Obornicka 244B, 60-650 Poznań
5817/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstającymi na terenie miasta Poznania w związku z pracami usługowymi
5816/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstającymi na terenie miasta Poznania w związku z pracami usługowymi
5815/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji OS.OŚ.7660-260/01 zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
5814/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych dla salonu zlokalizowanego przy ul. Obornickiej
5813/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
5812/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstającymi na terenie miasta Poznania w związku z pracami remontowymi
5810/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i informacja o odpadach innych niż niebezpieczne
6108/2002
ochrona przed polami elektromagnetycznymi wnioski o wydanie decyzji / pola wydanie pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych przy ul. Szymanowskiego
6107/2002
ochrona przed polami elektromagnetycznymi wnioski o wydanie decyzji / pola wydanie pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych przy ul. Leśnych Skrzatów 1
6106/2002
ochrona przed polami elektromagnetycznymi wnioski o wydanie decyzji / pola wydanie pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych przy ul. Kościelnej 12/14
6105/2002
ochrona przed polami elektromagnetycznymi wnioski o wydanie decyzji / pola wydanie pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych przy ul. Gorzysława 31/37
6104/2002
ochrona przed polami elektromagnetycznymi wnioski o wydanie decyzji / pola wydanie pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych przy ul. Bukowa 14
6103/2002
ochrona przed polami elektromagnetycznymi wnioski o wydanie decyzji / pola wydanie pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych przy ul. Bydgoskiej 4
6102/2002
ochrona przed polami elektromagnetycznymi wnioski o wydanie decyzji / pola wydanie pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych przy ul. Lutyckiej 97
6100/2002
ochrona przed polami elektromagnetycznymi wnioski o wydanie decyzji / pola wydanie pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych przy ul. Bronisława 34A
6099/2002
ochrona przed polami elektromagnetycznymi wnioski o wydanie decyzji / pola wydanie pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych przy ul. Słupskiej 34
6098/2002
ochrona przed polami elektromagnetycznymi wnioski o wydanie decyzji / pola wydanie pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych przy ul. Wojska Polskiego 79
6097/2002
ochrona przed polami elektromagnetycznymi wnioski o wydanie decyzji / pola wydanie pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych przy ul. Ziębickiej 35
6096/2002
ochrona przed polami elektromagnetycznymi wnioski o wydanie decyzji / pola wydanie pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych przy ul. Warszawskiej 39/41
6095/2002
ochrona przed polami elektromagnetycznymi wnioski o wydanie decyzji / pola wydanie pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych przy ul. Cześnikowskiej 1
6094/2002
ochrona przed polami elektromagnetycznymi wnioski o wydanie decyzji / pola wydanie pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych na os. Bolesława Chrobrego 118
6093/2002
ochrona przed polami elektromagnetycznymi wnioski o wydanie decyzji / pola wydanie pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229
6092/2002
ochrona przed polami elektromagnetycznymi wnioski o wydanie decyzji / pola wydanie pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych przy ul. Taborowej 8
6139/2002
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
6138/2002
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla silosów cementu
6137/2002
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
6136/2002
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Zakładu Automatyki i Teletechniki zlokalizowanego przy ul. Zachodniej 15
6135/2002
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla zakładu produkcji akumulatorów zlokalizowanej przy ul. Gdyńskiej 31/33
6134/2002
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla zakładu zlokalizowanego przy ul. Koronkarskiej 7/11
5668/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie przystani rzecznej przy ul. Wilków Morskich 17/19
5664/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie modrzewia rosnącego na terenie posesji przy ul. Słubickiej 1
5653/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących koło garażu przy ul. Urbanowskiej
6878/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na ciągu projektowanej magistrali wodociągowej prowadzącej od pompowni Koronna do zbiornika Morasko
6877/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Piątkowskiej - działka nr 106, arkusz 3, obręb Winiary
6876/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie Osiedla Rzeczypospolitej
6874/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie Osiedla Rzeczypospolitej
6873/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym ul. Ławica
6872/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Gospodarskiej 7
6871/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Świerzawskiej 9-11
6870/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie topoli rosnącej na terenie WM przy ul. Bukowskiej 120-122