Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
5886/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i informacja o odpadach innych niż niebezpieczne dla firmy Mechanika Pojazdowa Marian Szuniewicz
5885/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i informacja o odpadach innych niż niebezpieczne
5884/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych
5882/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych
5881/2002
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady przedłużenie terminu ważności decyzji OS-7651-151/99-OŚ
6169/2002
ochrona wód wnioski o wydanie decyzji / woda przedłużenie terminu ważności pozwolenia wodnoprawnego
6168/2002
ochrona wód wnioski o wydanie decyzji / woda zmiana pozwolenia wodnoprawnego OS.GW-6210-71/2000
6167/2002
ochrona wód wnioski o wydanie decyzji / woda zmiana pozwolenia wodnoprawnego OS.GW-6210-56/01
6166/2002
ochrona wód wnioski o wydanie decyzji / woda udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście linii kablowej przez cieki
6165/2002
ochrona wód wnioski o wydanie decyzji / woda udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście kolektorem sanitarnym prawobrzeżnym nad rzeką Główną
6164/2002
ochrona wód wnioski o wydanie decyzji / woda udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu osiedla mieszkaniowego
6404/2002
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie posesji przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147
2191/2005
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących na terenie nieruchomości przy al. Marcinkowskiego 11
2190/2005
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie posesji przy ul. Piołunowej 2
2189/2005
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa kasztanowca rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Rybaki 28
2188/2005
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie posesji przy ul. Andersena 33
2187/2005
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie pasa drogowego przy ul. Bukowskiej przy posesji nr 45
2186/2005
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie Pracowniczych Ogrodów Działkowych BIELNIKI
2184/2005
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie posesji przy ul. Ściegiennego 68a
2183/2005
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącej na terenie posesji przy ul. Kołobrzeskiej 18
2182/2005
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie Pracowniczych Ogrodów Działkowych im. Paszkowiaka
2181/2005
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie ośrodka przy ul. Bydgoskiej 4a
2180/2005
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie cmentarza Junikowo
2179/2005
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Traugutta
3175/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania i odzysku odpadów
3164/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji nr OS.OŚ/7662-15/03
3153/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
3142/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu i odzysku odpadów
3131/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji
3120/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji nr OS.OŚ/7662-28/02
3109/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji nr OS.OŚ/7662-64/03
3032/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady informacja o zaprzestaniu działalności (dotyczy decyzji nr OS.OŚ.7662-55/02)
3328/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady uzgodnienie gospodarki odpadami
3327/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady uzgodnienie gospodarki odpadami
3326/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych
3325/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na wytwarzanie odpadów
3324/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3323/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych
3322/2004
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
4801/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
4800/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
4798/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady cofnięcie zezwolenia nr OS.OŚ/7662-75/02
4797/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów
4796/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
4795/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
4794/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
4793/2003
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
4868/2003
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla EC I GARBARY
4867/2003
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
5526/2003
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zieleń wydanie zezwolenia na usunięcie wiązu rosnącego na terenie posesji przy ul. Reymonta 21