Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
2/Ab/2015
inne projekty polityk, strategii, planów lub programów / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Zbyłowita i Leszka" w Poznaniu
6/Fba/2005
inne polityki, strategie, plany lub programy / wszystkie Uchwała Nr XXXVIII/643/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu - część A wraz z podsumowaniem
4/Fba/2005
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu - część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Fba/2005
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu - część A
2/Fba/2005
inne projekty polityk, strategii, planów lub programów / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu - część A
6/Qda/2007
inne polityki, strategie, plany lub programy / wszystkie UCHWAŁA NR VII/44/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "WSCHODNI KLIN ZIELENI A" w Poznaniu, część a wraz z podsumowaniem
5/Qda/2007
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "WSCHODNI KLIN ZIELENI A" w Poznaniu, część a wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Qda/2007
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "WSCHODNI KLIN ZIELENI A" w Poznaniu, część a wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Qda/2007
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "WSCHODNI KLIN ZIELENI A" w Poznaniu, część a
2/Qda/2007
inne projekty polityk, strategii, planów lub programów / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "WSCHODNI KLIN ZIELENI A" w Poznaniu, część a
4/Fb/2005
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Fb/2005
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu
2/Fb/2005
inne projekty polityk, strategii, planów lub programów / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu
4/Sr/2007
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "ŚRÓDKA" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Sr/2007
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "ŚRÓDKA" w Poznaniu
2/Sr/2007
inne projekty polityk, strategii, planów lub programów / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "ŚRÓDKA" w Poznaniu
5/Ub/2008
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pokrzywno - Garaszewo - część B" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Ub/2008
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pokrzywno - Garaszewo - część B" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Ub/2008
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pokrzywno - Garaszewo - część B" w Poznaniu
2/Ub/2008
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pokrzywno - Garaszewo - część B" w Poznaniu
5/Ql/2008
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Michałowo - Aroniowa" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Ql/2008
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Michałowo - Aroniowa" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Ql/2008
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Michałowo - Aroniowa" w Poznaniu
2/Ql/2008
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Michałowo - Aroniowa" w Poznaniu
6/Jn/2008
inne program / wszystkie Uchwała Nr LV/999/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "JUNIKOWO PÓŁNOC" w Poznaniu wraz z podsumowaniem
4/Jn/2008
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Junikowo Północ" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Jn/2008
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Junikowo Północ" w Poznaniu
2/Jn/2008
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Junikowo Północ" w Poznaniu
5/Fkc/2008
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kopanina - Rudnicze C" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Fkc/2008
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kopanina - Rudnicze C" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Fkc/2008
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kopanina - Rudnicze C" w Poznaniu
2/Fkc/2008
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kopanina - Rudnicze C" w Poznaniu
5/Vw/2009
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tereny przemysłowe w rejonie ul. Wrzesińskiej" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Vw/2009
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tereny przemysłowe w rejonie ul. Wrzesińskiej" w Poznaniu
2/Vw/2009
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tereny przemysłowe w rejonie ul. Wrzesińskiej" w Poznaniu.
5/Vaa/2009
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Warszawskie - część północna" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Vaa/2009
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Warszawskie - część północna" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Vaa/2009
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Warszawskie - część północna" w Poznaniu.
2/Vaa/2009
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Warszawskie - część północna" w Poznaniu.
5/Tr/2009
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ul. Romana Maya" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Tr/2009
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ul. Romana Maya" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Tr/2009
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ul. Romana Maya" w Poznaniu
2/Tr/2009
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ul. Romana Maya" w Poznaniu
6/Ss/2009
inne program / wszystkie Uchwała nr XXXVI/609/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Na Szańcach" w Poznaniu wraz z podsumowaniem
5/Ss/2009
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Na Szańcach" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Ss/2009
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Na Szańcach" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Ss/2009
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Na Szańcach" w Poznaniu
2/Ss/2009
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Na Szańcach" w Poznaniu
5/Lj/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strzeszyn - Jastrowska" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Lj/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strzeszyn - Jastrowska" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko