Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
71202/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Smardzewska 3
71201/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ul. Ognik
71200/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Iwana Kryłowa 4
71199/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Podmiejska 1
71198/2019
ochrona powierzchni ziemi decyzje / odpady decyzja umarzająca postępowanie składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczony przy ul. Ruczajowej
71198/2019
ochrona powierzchni ziemi decyzje / odpady decyzja umarzająca postępowanie składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczony przy ul. Ruczajowej
71197/2019
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego zakładu ul. Forteczna 14a
71195/2019
ochrona powierzchni ziemi decyzje / odpady decyzja nakazująca usunięcie odpadów wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie magazynowania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczony
71195/2019
ochrona powierzchni ziemi decyzje / odpady decyzja nakazująca usunięcie odpadów wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie magazynowania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczony
71194/2019
inne postanowienia / odpady postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego wniosek o wydanie decyzji dot. zezwolenia na przetwarzanie odpadów
71194/2019
inne postanowienia / odpady postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego wniosek o wydanie decyzji dot. zezwolenia na przetwarzanie odpadów
71193/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja umarzająca w części z pasów drogowych dróg publicznych na Jeżycach (ul. Bukowska, Jackowskiego, Janickiego, Przybyszewskiego, Roosevelta, Sienkiewicza, Szamarzewskiego, Szczepankowskiego, św. Wawrzyńca, Wawrzyniaka)#decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z pasów drogowych dróg publicznych na Jeżycach (ul. Bukowska, Jackowskiego, Janickiego, Przybyszewskiego, Roosevelta, Sienkiewicza, Szamarzewskiego, Szczepankowskiego, św. Wawrzyńca, Wawrzyniaka)
71192/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej przy ul. Wilczak 3
71191/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa ul. Jakuba Wujka
71191/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa ul. Jakuba Wujka
71190/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja niezezwalająca na usunięcie drzew ul. Podlaska 10A
71190/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja niezezwalająca na usunięcie drzew ul. Podlaska 10A
71189/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Rudzka
71188/2019
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych przy ul. Malewskiej, Różańskiego, Epickiej i Literackiej w Poznaniu
71187/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Kłosowa 17
71185/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Litewska 13-14, ROD im. Stanisława Moniuszki, ogródek nr 34
71184/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew os. Oświecenia
71183/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Osterwy 5
71182/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Daleka 21
71181/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Strzeszyńska 58
71180/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew dz 5/45 ar 04 ob Jeżyce
71179/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Kasztelańska 22
71178/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Zdobywców Monte Cassino 13
71177/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Ziębicka dz 44/13
71176/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Garbary
71175/2019
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynów mieszkaniowych ul Jeleniogórska
71175/2019
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynów mieszkaniowych ul Jeleniogórska
71173/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów na os. St. Żegrza i os. Polan
71172/2019
ochrona powietrza decyzje / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla BEMO MOTORS Sp. z o,o., ul. Mogileńska 50
71171/2019
ochrona powietrza decyzje / powietrze pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
71171/2019
ochrona powietrza decyzje / powietrze pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
71170/2019
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja umarzająca postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego narozbudowie obiektu handlowo-magazynowego SANPOL przy ul. Pokrzywno 8C
71170/2019
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja umarzająca postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego narozbudowie obiektu handlowo-magazynowego SANPOL przy ul. Pokrzywno 8C
71169/2019
ochrona powietrza decyzje / powietrze pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
71169/2019
ochrona powietrza decyzje / powietrze pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
71168/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Przemysłowa 35
71166/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Klasztorna 4/Woźna 21
71165/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Pasieka 10
71163/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomość ul. Rudzka
71162/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew nieruchomość ul. Wolsztyńska 22
71161/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Grochowska 75/1
71160/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Pszenna 12
71159/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ROD Gaj ul. Dojazd
71158/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Logi 21
71157/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Żeglarska 31