Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
41960/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomo¶ć ul. Żukowska 7
41959/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomo¶ć ul. Wio¶larska 74
41958/2014
inne decyzje / decyzje ¶rodowiskowe decyzja o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegaj±cego na powierzchniowej eksploatacji kopalin ze złoża kruszywa naturalnego POZNAŃ-KRZESINY na działce Obręb Krzesiny, dz. 2/7, 3 i 4
41957/2013
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzew z terenu decyzja zezwalaj±ca na usunięcie 28 drzew przyulicznych na terenie dzielnicy Nowe Miasto
41956/2014
inne postanowienia / decyzje ¶rodowiskowe postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na ¶rodowisko dla przedsięwzięcia polegaj±cego na uruchomieniu działalno¶ci w zakresie skupu surowców wtórnych przy ul. Romana Maya 1 w Poznaniu
41955/2013
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzew z terenu decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzew z terenu nieruchomo¶ć ul. Juwenalisa 50
41954/2013
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzewa z terenu nieruchomo¶ć ul. Czorsztyńska 34
41953/2013
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzew nieruchomo¶ć ul. Sienkiewicza
41952/2013
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja nie zezwalaj±ca na usunięcie drzew decyzja nie zezwalaj±ca na usunięcie 2 drzew, decyzja zezwalaj±ca na usunięcie 23 drzew z dzielnicy Wilda#decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzew z terenu decyzja nie zezwalaj±ca na usunięcie 2 drzew, decyzja zezwalaj±ca na usunięcie 23 drzew z dzielnicy Wilda
41951/2013
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzewa z terenu nieruchomo¶ć ul. Engestroma 4
41950/2013
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzewa z terenu nieruchomo¶ć ul. Hangarowa 7
41949/2013
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzew z terenu ROD "Darzynka", ul. Majakowskiego 356, ogródek działkowy nr 63
41947/2013
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzew z terenu nieruchomo¶ć ul. Szamotulska 33
41945/2013
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja nie zezwalaj±ca na usunięcie drzew nieruchmo¶ć ul. Kmicica 22#decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzewa z terenu nieruchmo¶ć ul. Kmicica 22
41944/2013
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzewa z terenu nieruchomo¶ć ul. Biskupińska 52
41943/2013
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzewa z terenu ROD im. Armii Poznań, ul. Wańkowicza 43, ogródek działkowy nr 13
41942/2013
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzewa z terenu ROD "Darzynka", ul. Majakowskiego 356, ogródek działkowy nr 70
41941/2013
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzewa nieruchomo¶ć ul. Forteczna 19a
41940/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nieruchomo¶ć ul. Jawornicka 16
41939/2013
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzew z terenu nieruchomo¶ć ul. Starołęcka 57a
41938/2013
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie krzewów z terenu ROD "Sypniewo", ul. Sypniewo 41, ogródek działkowy nr 189
41937/2014
załączniki: 1
ochrona wód decyzje / pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urz±dzeń wodnych, przej¶cia pod ciekami wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz±dzenia wodnego w postaci wylotów kanalizacji deszczowej dla inwestycji pn. budowa ul. Torowej i ul. Pokrzywno na odcinku od ul. B. Krzywoustego do ul. Garaszewo w Poznaniu.
41936/2013
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wyga¶nięcie decyzji - pro¶ba o wyaga¶nięcie decyzji
41935/2013
ochrona wód wnioski o wydanie decyzji / pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urz±dzeń wodnych, przej¶cia pod ciekami wydanie pozwolenia wodnoprawnego na ywkonanie urz±dzenia wodnego - drenażu stabilizuj±cego dla budynku buoro-usługowego Zielony Szel±g ul. Wilczak 15
41934/2013
ochrona wód wnioski o wydanie decyzji / pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urz±dzeń wodnych, przej¶cia pod ciekami wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie energetycznej linii kablowej na terenie połozonym przy ul. Pionierskiej 21-43 w Kaliszu - sprawa przekazana od Regionalnego Zarz±du Gospodarki Wodnej
41932/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomo¶ć ul. ¦wierzawska 18
41931/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nieruchomo¶ć ul. Masztowa 25
41930/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów nieruchomo¶ć ul. Droga Dębińska 29
41929/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomo¶ć ul. Chotomińska 46
41928/2013
ochrona wód wnioski o wydanie decyzji / pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie do urz±dzeń kanalizacyjnych ¶cieków przemysłowych wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ¶cieków przemysłowych do urz±dzeń kanalizacyjnych MB Motors - salon Mercedes ul. B. Krzywoustego 71
41927/2014
inne postanowienia / decyzje ¶rodowiskowe postanowienie o odst±pieniu od konieczno¶ci sporz±dzenia raportu o oddziaływaniu na ¶rodowisko przedsięwzięcia polegaj±cego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej wraz z drogami dojazdowymi i parkingami w rejonie ulic: ¦liskiej-Unii Lubelskiej-Wagrowskiej
41926/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa pas drogowy: ul. Chłapowskiego, na wysoko¶ci nieruchomo¶ci nr 15
41925/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa pas drogowy: ul. Robocza, przy szczycie budynku nr 17b
41924/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomo¶ć ul. Rodawska 21A
41923/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomo¶ć ul. Darzyńska 26
41922/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomo¶ć ul. Ludmiły
41921/2013
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzewa z terenu nieruchomo¶ć ul. Starołęcka 18
41920/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nieruchomo¶ć ul. Górki 18
41919/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomo¶ć ul. Bolesławy 6
41918/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomo¶ć ul. Latawcowa 11
41917/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu nieruchomo¶ć ul. Grotkowska 13b
41916/2013
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzew z terenu nieruchomo¶ć ul. Starołęcka 18
41915/2014
załączniki: 1
inne decyzje / odpady decyzja zezwalaj±ca na zbieranie odpadów w punkcie przy ul. Giżyckiej 11 w Poznaniu
41914/2014
inne postanowienia / decyzje ¶rodowiskowe postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na ¶rodowisko dla zmiany decyzji OS.V.6220.182.2012 dla przedsięwzięcia polegaj±cego na "wykonaniu instalacji do magazynowania i dystrybucji ropy naftowej i produktów naftowych na planowanej stacji paliw BP w Poznaniu przy ul. Krzywoustego "
41913/2013
ochrona powietrza decyzje / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
41912/2014
załączniki: 1
inne decyzje / odpady decyzja zezwalaj±ca na prowadzenie działalno¶ci w zakresie odzysku odpadów
41911/2014
inne decyzje / decyzje ¶rodowiskowe decyzja o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegaj±cego na budowie sieci cieplnej spinaj±cej 2xDN125mm w ul. Potworowskiego/Jarochowskiego w Poznaniu
41910/2013
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nieruchomo¶ć ul. Sędziwoja 36
41909/2013
ochrona wód wnioski o wydanie decyzji / pozwolenia wodnoprawne wygaszanie, zmiana, uchylanie pozwoleń wodnoprawnych wyga¶nięcie decyzji wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wód na terenie Lisner Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 38/42
41905/2013
inne postanowienia / odpady postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie