Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
67548/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / rozliczanie odroczonych opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów decyzja umarzająca opłatę z tytułu usunięcia zieleni dla decyzji nr OS-III.6131.1.359.2013 z dnia 13.06.2013 r.
67547/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja umarzająca w części ul. Jana Pawła II działka nr 24/5#decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Jana Pawła II działka nr 24/5
67546/2018
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalno-usługowych i biurowo-usługowych oraz hotelu wraz z podziemnymi garażami i niezbędną infrastrukturą na działkach nr 46/3, 46/6, 46/12, 46/13, 46/14, 46/18, 46/19, 86/3, 86/4, 86/5, arkusz 12, obręb Łazarz
67545/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Solskiego 2
67544/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew os. Jana III Sobieskiego blok 40 F/G
67543/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Ostatnia 21
67542/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Złotowska 28
67541/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew obr. Naramowice ark 25 dz 11/117
67540/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Kosowska 29
67538/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja stwierdzająca wygaśnięcie ostatecznej decyzji własnej nr OS-III.6131.1.125.2016, nieruchomość ul. Książęca 3
67537/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew teren osiedla Jana III Sobieskiego
67536/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa teren osiedla Jana III Sobieskiego, park w pobliżu budynku nr 22a
67535/2018
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowa - montaż masztu antenowego ul. Wiśniowa 13A
67534/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Drewsa 4A/B
67533/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa ul. Kowalówki 17
67532/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / rozliczanie odroczonych opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów decyzja umarzająca opłatę z tytułu usunięcia zieleni z tytułu usunięcia zieleni dla dec. OS-III/6131-1-1155/11
67531/2018
ochrona zwierząt oraz roślin postanowienia / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ul. Smardzewskiej 5 i 7
67530/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa pas drogowy: ul. Hetmańska, przed nieruchomością nr 15/19a-d
67529/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Gostyńska 4
67528/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (mkz) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Zakręt 26
67527/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Bydgoska 4A
67526/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew pas drogowy: ul. Grunwaldzka, na odcinku od ul. Promienistej do ul. Grochowskiej
67525/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zmieniająca decyzję OS-III.6131.2.129.2017 z dnia 21.07.2017
67524/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zmieniająca decyzję OS-III.6131.2.13.2017 z dnia 15.03.2017
67523/2018
ochrona zwierząt oraz roślin postanowienia / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew ul. Naramowicka i Murawa
67522/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja umarzająca w części nieruchomość ul. Dziadoszańska 10#decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Dziadoszańska 10
67521/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Wilanowska 53
67520/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa teren Stowarzyszenia Ogrodowego „Kajka”, ul. Wrzesińska 11
67519/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Chomęcicka 13
67518/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Perzycka 73
67517/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Grudzieniec 122
67516/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Piękna 12
67514/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Starogardzka 69
67513/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Tokarzewskiego 18
67512/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Wilanowska 53
67511/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Opalowa 11
67510/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Słowackiego 59
67509/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Decyzja wnosząca sprzeciw w sprawie zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Franciszka Włada 2
67508/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja niezezwalająca na usunięcie drzew teren osiedla Stefana Batorego, przy budynku nr 59 A, B, C
67507/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Warszawska, teren przy trasie Kolejki Parkowej „Maltanka"
67506/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Wieżowa, w pobliżu nieruchomości nr 56
67505/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew os. Wichrowe Wzgórze
67504/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ROD RELAX-UMULTOWO ul. Miętowa 36 dz 129
67503/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Glebowa 12A
67502/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja umarzająca w części nieruchomość ul. Dziadoszańska#decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Dziadoszańska
67501/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Wojnowicka 14
67500/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ul. Dobiegniewska 9
67499/2018
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
67498/2018
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana pozwolenia na OS-II.6221.155.2015
67497/2018
ochrona zwierząt oraz roślin postanowienia / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa ul. Winogrady 137