Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
68686/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Dot. ul.Miła 16a
68685/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Dot. Ługańska 14 Poznań
68684/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) zmiana decyzji OS-III.6131.2678.2015
68683/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Dot. ul.Stokrotkowa 21 Poznań
68682/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Dot. Poznań ul.Lubowska 4
68681/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
68680/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
68679/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Kormorana 28
68678/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Wilków Morskich 29
68677/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
68676/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
68675/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
68674/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
68673/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja umarzająca w części nieruchomość ul. Epicka#decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Epicka
68672/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydanie zezwolenia na usunięcie drzew teren pomiędzy ulicami: Przemysłową, ks. Jakuba Wujka i Wierzbięcice
68671/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
68670/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
68669/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
68668/2018
ochrona powierzchni ziemi inne dokumenty / odpady decyzja nakazująca usunięcie odpadów
68667/2018
inne decyzje / odpady decyzja stwierdzająca wygaśnięcie wygaszenie decyzji (zezwolenia, pozwolenia) zezwolenia na zbieranie odpadów ul. Forteczna 14a - OS-II.6233.151.2013
68666/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
68665/2018
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wygaszenie decyzji (zezwolenia, pozwolenia) zezwolenia na zbieranie odpadów ul. Forteczna 14a - OS-II.6233.151.2013
68664/2018
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji pozwolenia na wytwazanie odpadów OS-II.6221.93.2014
68663/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
68662/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
68661/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
68660/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Solna 17
68659/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Maszynowa 9A
68658/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Arciszewskiego
68657/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość u zbiegu ul. Malewskiej i ul. Różańskiego
68656/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) uchylenie decyzji nr OS-III.6131.1.612.2017 z dnia 16.01.2018 r.
68655/2018
ochrona zwierząt oraz roślin postanowienia / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew ul. Czechowa 14
68654/2018
ochrona zwierząt oraz roślin postanowienia / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji OS-III.6131.2.87.2018
68653/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul.Marii Wicherkiewicz 36A
68652/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul.Drogowców 13 Smochowice
68651/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew os.Bajkowe 5/37, ark.14, obr.38 ul.Kryłowa; 5/57 ark.14 obr.38 ul.Twardowskiego
68650/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul.Zakopiańska 120
68649/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ROD STOKROTKA nr działki 3
68648/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul.Jeleniogórska dz 4/2 ark. 27 obr. Jumikowo
68647/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Wilczak 49
68646/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Korzenna 9
68641/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew wydanie zezwolenia na usunięcie drzew teren ROD "Strzeszyn", ul. Biskupińska 19, ogródek działkowy nr 258
68638/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Kotowo 11
68637/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) uchylenie decyzji OS-III.6131.1.383.2018
68635/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Decyzja wnosząca sprzeciw w sprawie zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Lechicka 56 i 58
68620/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Przełęcz 60
68619/2018
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dot. budowy instalacji do zgazownia ciekłaego gazu LNG przy ul. Kołodzieja
68618/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Polska 114
68617/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Wołkowyskiej 28-30
68616/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Wołkowyskiej