Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
65070/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Sytkowska 43
65069/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. abpa W. Dymka 212
65068/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew teren cmentarza parafialnego Parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela Chojnica – Morasko, ul. Morasko
65067/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa teren osiedla Przemysława, w pobliżu budynku nr 1B
65066/2017
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew teren cmentarza parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Większego Apostoła, ul. Daszewicka
65065/2017
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Grudzieniec, przed posesją nr 90
65064/2017
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym przy ul. Karpia 27
65063/2017
ochrona wód wnioski o wydanie decyzji / pozwolenia wodnoprawne - wydawanie, wygaszanie, cofanie pozwoleń wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
65062/2017
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci ciepłowniczej preizolowanej w rejonie ul. Zwierzynieckiej
65061/2017
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hotelu, apart hoteli i pawilonu gastronomicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Termalnej
65060/2017
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o przedłużeniu terminu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjno-handlowego zajmującego się przygotowaniem i sprzedażą sushi, działka nr 2/30, arkusz 44, obręb Kobylepole
65059/2017
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o zawieszeniu postepowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacje do dystrybucji i magazynowania produktów naftowych dla planowanje budowy stacji paliw PKN Orlen S.A. w miescu istniejącej stacji paliw nr 600 przeznaczonej do rozbiórki
65058/2017
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie dot. przedłużenia terminu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacje do dystrybucji i magazynowania produktów naftowych dla planowanje budowy stacji paliw PKN Orlen S.A. w miescu istniejącej stacji paliw nr 600 przeznaczonej do rozbiórki
65057/2017
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na instalacje do dystrybucji i magazynowania produktów naftowych dla planowanje budowy stacji paliw PKN Orlen S.A. w miescu istniejącej stacji paliw nr 600 przeznaczonej do rozbiórki
65056/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew teren cmentarza parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. Imienia Maryi, ul. Braniewska
65055/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa teren osiedla Polan, ogródek lokatorski przynależny do adresu 51/1
65054/2017
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew pas drogowy: ul. Przemysłowa
65053/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Chojnicka 76
65051/2017
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew , ul. Perzycka 85
65050/2017
ochrona wód wnioski o wydanie decyzji / pozwolenia wodnoprawne - wydawanie, wygaszanie, cofanie pozwoleń wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu na cieku Bystra rurociągiem, działka nr 112, obręb Starołęka
65049/2017
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej, placu utwardzonego oraz magazynów kontenerowych dla tetrahydrotiofenu i paliw płynnych, ul. Głogowska 429
65048/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew teren ROD "Gaj", ul. Dojazd, ogródek działkowy nr 102
65047/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Gombrowicza 6E, F, G, H
65046/2017
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja zmieniająca zmiana decyzji pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do produkcji piwa zlokalizowanej w Browarze przy ul.Szwajcarskiej 11 w Poznaniu dla Kompanii Piwowarskiej S.A.
65045/2017
inne decyzje / odpady decyzja zezwalająca na transport odpadów
65044/2017
inne decyzje / odpady decyzja zmieniająca zmiana nazwy przedsiębiorsctwa
65043/2017
inne decyzje / odpady decyzja zezwalająca na zbieranie odpadów
65042/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Szamotulska 77-87
65041/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew pas drogowy: ul. Bolesława Krzywoustego
65040/2017
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomość ul. Bukowska 34
65039/2017
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wniosek o wydanie decyzji Osiedle Jana III Sobieskiego 29e,f
65038/2017
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomość ul. Janickiego 23/25
65037/2017
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wniosek o wydanie decyzji os. Bolesława Chrobrego 105
65036/2017
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa teren osiedla Stare Żegrze, ogródek lokatorski przypisany do adresu 67/1
65035/2017
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wniosek o wydanie decyzji Ul. Bonin 27
65034/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew drzew nieruchomość ul. Kościańska 19
65033/2017
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Leszczyńska 113A
65031/2017
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Stróżyńskiego 12
65029/2017
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Konarzewska 7
65028/2017
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew , ul. Fregatowa 8
65027/2017
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Jabłonkowska 7
65025/2017
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew , ul. Napoleońska 23
65024/2017
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Głuchowska 1
65022/2017
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Gniewska 30A
65018/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Wykopy 5
65017/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa teren osiedla Pod Lipami, w pobliżu budynku nr 13
65016/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zmieniająca dla decyzji OS-III.6131.2684.2015 z dnia 30-06-2016
65015/2017
ochrona wód wnioski o wydanie decyzji / pozwolenia wodnoprawne - wydawanie, wygaszanie, cofanie pozwoleń wydanie pozwolenia wodnoprawnego wykonanie urządzenia wodnego –1) wylotu za pomocą, którego wody opadowe i roztopowe z nawierzchni ulic osiedla mieszkaniowego „Lubczykowa II” w Poznaniu – Radojewo będą odprowadzane do gruntu tj. do rowu melioracji szczegółowej Wa-3 w km 1+450 i przebudowy rowu
65013/2017
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew , działka nr 32/1, arkusz 27, obręb Starołęka
65012/2017
inne decyzje / odpady decyzja zezwalająca na transport odpadów