Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 41968/2014
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu ochrona zwierz±t oraz ro¶lin
4. Nazwa dokumentu decyzja zezwalaj±ca na usunięcie krzewów z terenu nieruchomo¶ci ul. Kosowska 26
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy OS-III.6131.1.1219.2013
8. Dokument wytworzył OSOBA FIZYCZNA
9. Data dokumentu 2014-01-02
10. Dokument zatwierdził Łukasz Sobkowiak_WOS
11. Data zatwierdzenia dokumentu zaakceptowano do BIP w dniu 2014-01-09 09:37:14
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urz±d Miasta Poznania,
Wydział Ochrony ¦rodowiska,
Oddział Ochrony Zieleni,
nr pokoju : 106,
nr telefonu kontaktowego : (0-61) 878-40-61,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny Tak
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2014-07-04
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi Zieleń do usunięcia: krzewy=2,5 m2

Działki

Położenie działek: 20/01/36/1
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-18 08:07:59.0