Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 42003/2013
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu decyzja zmieniaj±ca zmiana decyzji - pozwolenie na wytwarzanie odpadów nr OS-II.6221.72.13
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy OS-II.6221.120.2013
8. Dokument wytworzył Kazimieruk CNC Sp.z o.o. Sp. k., JELENIOGÓRSKA 18a, 60-179 POZNAŃ
9. Data dokumentu 2013-12-09
10. Dokument zatwierdził Łukasz Sobkowiak_WOS
11. Data zatwierdzenia dokumentu zaakceptowano do BIP w dniu 2014-01-15 10:35:35
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urz±d Miasta Poznania,
Wydział Ochrony ¦rodowiska,
Oddział Ochrony ¦rodowiska,
nr pokoju : 105,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 88,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny patrz zał±czniki poniżej patrz załączniki poniżej
14. Czy dokument jest ostateczny Tak
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2016-07-18
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Załączniki - karta informacyjna

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-11-20 08:10:46.0