Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 42010/2014
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu decyzja o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegaj±cego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym oraz niezbędn± infrastruktur± techniczn± na działkach przy ul. Hawelańskiej w Poznaniu
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy OS-V.6220.93.2013
8. Dokument wytworzył LITOBORSKI + MARCINIAK Biuro Architektoniczne Sp. z o.o., STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 10/9, 60-749 POZNAŃ
9. Data dokumentu 2014-01-13
10. Dokument zatwierdził Łukasz Sobkowiak_WOS
11. Data zatwierdzenia dokumentu zaakceptowano do BIP w dniu 2014-01-15 09:34:40
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urz±d Miasta Poznania,
Wydział Ochrony ¦rodowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 107,
nr telefonu kontaktowego : 0-61 878-40-81 0-61 878-40-83,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2014-04-15
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Działki

Położenie działek: 52/09/2/5, 52/09/2/7, 52/09/2/14, 52/09/2/15, 52/09/8/9, 52/09/8/10, 52/09/9/5, 52/09/9/6, 52/09/11/14, 52/09/11/23, 52/09/11/24, 52/09/12/7, 52/09/12/8
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-11-20 08:10:44.0