Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 65084/2017
2. Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu zmiana decyzji OS-V.6220.44.2017
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy OS-V.6220.167.2017
8. Dokument wytworzył Veolia Energia Poznań S.A., ENERGETYCZNA 3, 61-016 POZNAŃ
9. Data dokumentu 2017-10-30
10. Dokument zatwierdził Michał Bugajny
11. Data zatwierdzenia dokumentu zaakceptowano do BIP w dniu 2018-01-11 13:51:36
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68,
wos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2018-01-11
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Działki

Położenie działek: 01/09/12/8, 01/10/108, 01/10/109, 01/10/113, 01/10/114, 01/10/118, 01/10/119, 01/10/120, 01/10/126, 01/10/127, 01/10/154, 01/10/157, 01/10/60, 01/10/92/2, 01/10/93/2, 01/10/93/4, 01/10/94, 01/10/95, 01/10/98, 01/12/2/15, 01/12/74, 01/12/77
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-19 16:07:36.0