Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 65100/2017
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu ochrona kopalin
4. Nazwa dokumentu zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej dokumentaqcja geologiczna dla potrzeb projektowanego budynku wielorodzinnego w Poznnaiu ul. Drzymały, dz. 12 i 13
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy OS-I.6541.34.2017
8. Dokument wytworzył Ebest Ewa Błażejowska, SZKOLNA 15a/10, 61-832 POZNAŃ
9. Data dokumentu 2017-10-10
10. Dokument zatwierdził Michał Bugajny
11. Data zatwierdzenia dokumentu zaakceptowano do BIP w dniu 2018-01-11 13:53:51
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Gospodarki Wodnej,
nr pokoju : 101,
nr telefonu kontaktowego : 61-878-40-71,
wos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2018-01-11
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Działki

Położenie działek: 20/42/12, 20/42/13
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-14 16:07:50.0