Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 65106/2017
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu ochrona wód
4. Nazwa dokumentu pozwolenie wodnoprawne odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów istniejących budynków przy ul. Węgorka 20 poprzez istniejące zbiorniki rozsączające do gruntu
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy OS-I.6341.1.180.2017
8. Dokument wytworzył Instytut Ochrony Roślin, WŁADYSŁAWA WĘGORKA 20, 60-318 POZNAŃ
9. Data dokumentu 2017-10-30
10. Dokument zatwierdził Michał Bugajny
11. Data zatwierdzenia dokumentu zaakceptowano do BIP w dniu 2018-01-11 13:55:40
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Gospodarki Wodnej,
nr pokoju : 101,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 71,
wos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2018-06-18
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Działki

Położenie działek: 36/32/42/6
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-19 16:07:38.0