Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 65135/2017
2. Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
3. Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
4. Nazwa dokumentu wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Fabryczna 27/28
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy OS-III.6131.2.218.2017
8. Dokument wytworzył Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu, JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 12, 60-908 POZNAŃ
9. Data dokumentu 2017-10-27
10. Dokument zatwierdził Michał Bugajny
11. Data zatwierdzenia dokumentu zaakceptowano do BIP w dniu 2018-01-11 13:58:11
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ochrony Zieleni,
nr pokoju : 106, 107, 213,
nr telefonu kontaktowego : 878-40-63,
wos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2018-01-11
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi Wniosek uwzględniony

Działki

Położenie działek: 61/14/81/10
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-17 08:07:24.0