Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 67111/2018
2. Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
3. Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
4. Nazwa dokumentu rozliczenie odroczonej opłaty z tytułu usunięcia zieleni decyzja OS.III/76391-220/10 z dnia 07.06.2010 r.
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy OS-III.6131.3.3.2018
8. Dokument wytworzył OSOBA FIZYCZNA
9. Data dokumentu 2018-05-02
10. Dokument zatwierdził Weronika Hirszman
11. Data zatwierdzenia dokumentu zaakceptowano do BIP w dniu 2018-05-09 08:28:19
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ochrony Zieleni,
nr pokoju : 106, 107, 213,
nr telefonu kontaktowego : 878-40-63,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2018-05-09
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi Przerejestrowano na sprawę o sygnaturze: KOS-III.6131.3.1.2019
1. Numer karty/rok 67111/2018
2. Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
3. Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
4. Nazwa dokumentu rozliczenie odroczonej opłaty z tytułu usunięcia zieleni decyzja OS.III/76391-220/10 z dnia 07.06.2010 r.
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy KOS-III.6131.3.1.2019
8. Dokument wytworzył OSOBA FIZYCZNA
9. Data dokumentu 2018-05-02
10. Dokument zatwierdził Weronika Hirszman
11. Data zatwierdzenia dokumentu zaakceptowano do BIP w dniu 2018-05-09 08:28:19
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ochrony Zieleni,
nr pokoju : 106, 107, 213,
nr telefonu kontaktowego : 878-40-63,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2018-05-09
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi Przerejestrowano ze sprawy o sygnaturze: OS-III.6131.3.3.2018

Działki

Położenie działek: 20/21/182/4
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-22 16:07:11.0