Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 67161/2018
2. Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
3. Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
4. Nazwa dokumentu rozliczenie odroczonej opłaty z tytułu usunięcia zieleni dla decyzji nr OS.III/76391-400/800 z dnia 16.05.2008r.
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy OS-III.6131.3.6.2018
8. Dokument wytworzył EURO-EKO-PARK Sp.j. M i A. Gracz PH-D, KARPIA 4, 61-619 POZNAŃ
9. Data dokumentu 2018-05-08
10. Dokument zatwierdził Weronika Hirszman
11. Data zatwierdzenia dokumentu zaakceptowano do BIP w dniu 2018-05-09 10:16:57
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ochrony Zieleni,
nr pokoju : 106, 107, 213,
nr telefonu kontaktowego : 878-40-63,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2018-05-09
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 16:07:33.0