Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 67164/2018
2. Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
3. Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
4. Nazwa dokumentu rozliczenie odroczonej opłaty z tytułu usunięcia zieleni dla decyzji nr OS.III/6131-1-1378/11 z dnia 25.06.2012 r., zmienionej decyzją nr OS-III.6131.1.959.2016 z dnia 08.09.2016 r.
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy OS-III.6131.3.9.2018
8. Dokument wytworzył Vastint Poland Sp. z o.o., ŻWIRKI I WIGURY 18A, 02-092 WARSZAWA
9. Data dokumentu 2018-05-08
10. Dokument zatwierdził Weronika Hirszman
11. Data zatwierdzenia dokumentu zaakceptowano do BIP w dniu 2018-05-09 10:17:14
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ochrony Zieleni,
nr pokoju : 106,
nr telefonu kontaktowego : (0-61) 878-40-63,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2018-05-09
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-25 16:10:45.0