Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 70524/2019
2. Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
3. Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
4. Nazwa dokumentu rozliczenie odroczonej opłaty z tytułu usunięcia zieleni OS-III.6131.1.1639.2013
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy KOS-III.6131.3.15.2019
8. Dokument wytworzył WUPEN Sp. z o.o., FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO 10/6, 61-731 POZNAŃ
9. Data dokumentu 2019-01-21
10. Dokument zatwierdził Marta Barejko
11. Data zatwierdzenia dokumentu zaakceptowano do BIP w dniu 2019-01-24 09:56:01
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Ochrony Zieleni,
nr pokoju : 106,
nr telefonu kontaktowego : (0-61) 878-40-63,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2019-01-24
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Działki

Położenie działek: 39/31/32/5, 39/31/32/4, 39/31/32/3
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-19 16:07:17.0