Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 70527/2019
2. Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
3. Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
4. Nazwa dokumentu rozliczenie odroczonej opłaty z tytułu usunięcia zieleni OS-III.6131.1.1200.2013
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy KOS-III.6131.3.16.2019
8. Dokument wytworzył ZDM, WILCZAK 17, 61-623 POZNAŃ
9. Data dokumentu 2019-01-21
10. Dokument zatwierdził Marta Barejko
11. Data zatwierdzenia dokumentu zaakceptowano do BIP w dniu 2019-01-24 09:56:22
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Ochrony Zieleni,
nr pokoju : 106,
nr telefonu kontaktowego : (0-61) 878-40-63,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2019-01-24
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-23 16:07:24.0