Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 70566/2019
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu decyzja zmieniająca - dot. decyzji OS-V.6220.183.2012
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy KOS-V.6220.13.2019
8. Dokument wytworzył Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, ALEKSANDRA FREDRY 10, 61-701 POZNAŃ
9. Data dokumentu 2019-01-15
10. Dokument zatwierdził Marta Barejko
11. Data zatwierdzenia dokumentu zaakceptowano do BIP w dniu 2019-01-24 10:01:51
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2019-01-24
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Działki

Położenie działek: 39/07/9/1
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-20 16:07:35.0