Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 70567/2019
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu decyzja zmieniająca zmiana decyzji OS-V.6220.1.2016 z dnia 26.04.2016 r. zmienionej decyzją OS-V.6220.88.2016
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy OS-V.6220.145.2018
8. Dokument wytworzył PROCOROL Sp. z o. o. Janikowo, GNIEŹNIEŃSKA 67/69, 62-006 KOBYLNICA
9. Data dokumentu 2019-01-15
10. Dokument zatwierdził Marta Barejko
11. Data zatwierdzenia dokumentu zaakceptowano do BIP w dniu 2019-01-24 10:02:02
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103,
nr telefonu kontaktowego : (0-61) 878-40-73,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2019-03-29
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi ,
Przerejestrowano na sprawę o sygnaturze: KOS-V.6220.27.2019
1. Numer karty/rok 70567/2019
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu decyzja zmieniająca zmiana decyzji OS-V.6220.1.2016 z dnia 26.04.2016 r. zmienionej decyzją OS-V.6220.88.2016
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy KOS-V.6220.27.2019
8. Dokument wytworzył PROCOROL Sp. z o. o. Janikowo, GNIEŹNIEŃSKA 67/69, 62-006 KOBYLNICA
9. Data dokumentu 2019-01-15
10. Dokument zatwierdził Marta Barejko
11. Data zatwierdzenia dokumentu zaakceptowano do BIP w dniu 2019-01-24 10:02:02
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103,
nr telefonu kontaktowego : (0-61) 878-40-73,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2019-03-29
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi ,
Przerejestrowano ze sprawy o sygnaturze: OS-V.6220.145.2018

Działki

Położenie działek: 11/41/1, 11/41/2/11, 11/41/2/8, 11/41/2/9, 11/41/24, 11/42/10/2, 11/42/11/1, 11/42/12/1, 11/42/13/1, 11/42/14, 11/42/2/14, 11/42/3, 11/42/4, 11/42/5, 11/42/6, 11/42/7/3, 11/42/8, 11/42/9/2, 11/43/1, 11/43/10/24, 11/43/10/58, 11/43/10/61, 11/43/10/66, 11/43/10/86, 11/43/11/11, 11/43/11/15, 11/43/11/16, 11/43/11/18, 11/43/11/19, 11/43/11/2, 11/43/11/20, 11/43/11/3, 11/43/11/5, 11/43/11/6, 11/43/11/7, 11/43/11/8, 11/43/11/9, 11/43/12/16, 11/43/12/25, 11/43/12/5, 11/43/13, 11/43/14, 11/43/15, 11/43/16/10, 11/43/16/11, 11/43/16/12, 11/43/16/13, 11/43/16/14, 11/43/16/15, 11/43/16/16, 11/43/16/2, 11/43/16/3, 11/43/16/5, 11/43/16/7, 11/43/16/8, 11/43/16/9, 11/43/2, 11/43/3, 11/43/4, 11/43/5/9, 11/43/6, 11/43/7, 11/43/8, 11/43/9/10, 11/44/18/10, 11/44/19/3, 11/44/20/4, 11/44/21/5, 11/44/22/3, 11/44/23/5, 11/44/24/4, 11/44/25/7, 11/44/26/5, 11/44/26/6, 11/44/28/3, 11/44/29/2, 11/44/30/2, 11/44/34, 11/44/40, 11/48/1/1, 11/49/3/127, 11/49/3/128, 11/49/3/94, 11/50/1/13, 11/50/1/83, 11/50/3, 11/51/1
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-23 16:07:24.0