Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego - archiwum

Znajdź dialog techniczny

1

Tytuł Data wprowadzenia Data zakończenia
dialog techniczny na przeglądy instalacji elektrycznych
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-10-17 2018-10-24
dialog techniczny na przeglądy budowlane
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-10-03 2018-10-15
Dialog techniczny na dostawę oczyszczaczy powietrza do 14 żłobków
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-09-14 2018-09-21
Realizacja 18 dołkowego, profesjonalnego pola golfowego w Poznaniu
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2018-06-28 2018-07-06
Realizacja zabudowy o funkcji mieszkaniowej lub hotelowej lub akademików na nieruchomości miejskie w formie partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2018-06-28 2018-07-06
Dialog techniczny - system wspomagający procedowanie organów administracji publicznej
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2017-09-12 2017-09-22
Dialog techniczny - ,,lornetki cyfrowe''
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2017-09-08 2017-09-19
Dialog techniczny pn. zaprojektowanie i wykonanie zestawów multimedialnych
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2017-08-08 2017-08-23
DIALOG TECHNICZNY W PRZEDMIOCIE REALIZACJI USŁUGI pn. system integrujący i zarządzający systemami i urządzeniami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo (SMS)
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2016-10-24 2016-11-04
Dialog techniczny - montaż paneli fotowoltanicznych na budynkach Urzędu Miasta Poznania położonych przy pl. Kolegiackim 17 i ul. Libelta 16 / 20
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2016-08-24 2016-09-07
Dialog techniczny - utworzenie i zarządzanie przystanią jachtową na rzece Warcie w Poznaniu
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2016-08-22 2016-09-09
Dialog techniczny - Systemy informatyczne typu ServiceDesk (HelpDesk) do ewidencji, obsługi i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi i innymi usługami
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2016-07-19 2016-08-01
NARZĘDZIE INFORMATYCZNE DO WSPARCIA NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD NADZOROWANYMI PRZEZ BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO JEDNOSTKAMI
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2016-06-10 2016-06-23
Aplikacja Czystości
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2016-03-25 2016-04-08
DOSTAWA I MONTAŻ ELEKTRYCZNYCH REGAŁÓW ARCHIWALNYCH DO POMIESZCZEŃ ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĘDU MIASTA POZNANIA
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2016-02-16 2016-03-01
System Wspierający Zarządzanie Ruchem
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2016-01-26 2016-02-02
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM W PRZEDMIOCIE REALIZACJI USŁUGI: pn. utworzenia i zarządzania tymczasową przystanią jachtową, wypożyczalnią sprzętu motorowodnego na rzece Warcie w Poznaniu oraz utworzenia i zarządzania strefą biwakową
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2016-01-15 2016-01-25
Zaprojektowanie, dostawa, wykonanie i wdrożenie systemu Zarządzania Strażą Miejską “SZSM”
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2015-12-15 2015-12-31
Kompleksowe doradztwo prawne, techniczne oraz finansowe
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2015-12-07 2015-12-17
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM W PRZEDMIOCIE REALIZACJI USŁUGI: pn. Realizacja 18 dołkowego mistrzowskiego pola golfowego w Poznaniu.
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2015-09-23 2015-10-23