Dom Pomocy Społecznej (DPS Ugory)

Kierownik/Dyrektor

mgr Piotr Michalak
ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznań
tel. 828 4300, fax 8284 419
godziny urzędowania: Pon. 9.00 - 17.00 wt - pt. 7.00 - 15.00
sekretariat@dpsugory.pl
www.dpsugory.pl

Kompetencje i zadania

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Przeznaczony jest dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych,

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Statut Domu nadany uchwałą Nr CI/1153/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2006r.

Regulamin Organizacyjny nadany zarządzeniem nr 181/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20.03.2015r.

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego PS.II.9423-1-4/11 z dnia 25 maja 2011 w sprawie zezwolenia na prowadzenie przez Miasto Poznań DPS  dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych fizycznie w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Brak oświadczeń majątkowych.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Piotr Michalak
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-06 08:23 - P.Michalak (Aktualizacja)