Zamówienie: DPS/DN/3701/01/2018

Sygnatura zamówienia: DPS/DN/3701/01/2018
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 2 lutego 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Dom Pomocy Społecznej
ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznań
kontakt: tel. 828 4300, fax 8284 419
email: sekretariat@dpsugory.pl

Przedmiot zamówienia

Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej o szyb dźwigu do przewozu sanitarnego mieszkańców w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

Termin składania ofert/wniosków

16 lutego 2018 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

2 lutego 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-02-16

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-02-23

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Piotr Michalak
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-02 12:51 - P.Michalak (Aktualizacja)