Zamówienie: DPS-ZP-1/2017

Sygnatura zamówienia: DPS-ZP-1/2017
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 21 czerwca 2017
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. Niedziałkowskiego 22, 61-578 Poznań
kontakt: tel./fax 61 833-19-41
email: dpseb@dpspoznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego  położonego przy ulicy Niedziałkowskiego 22 w Poznaniu do wymogów przeciwpożarowych

Termin składania ofert/wniosków

6 lipca 2017 do godz. 09:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

21 czerwca 2017

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2017-07-24

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Ptak
ostatnia zmiana w dniu 2017-06-20 23:15 - k.ptak (Aktualizacja)