Gabinet Prezydenta

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Patryk Pawełczak
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
II piętro, sekretariat pokój 208, telefon 61878-52-93 fax 61878-49-71
prd@um.poznan.pl

Stanowiska specjalistyczne

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Gabinet Prezydenta - zapewnia obsługę organizacyjną Prezydenta i Zastępców Prezydenta. Prowadzi protokół dyplomatyczny, zapewnia asytenturę Prezydentowi oraz Zastępcom Prezydenta. Podejmuje działania z zakresu komunikacji społecznej, wspiera i organizuje procesy partycypacji społecznej, w tym konsultacje społeczne i Poznański Budżet Obywatelski, a także zadania społeczne realizowane w ramach inicjatyw lokalnych. Koordynuje badania i analizy dotyczące opinii i potrzeb oraz postaw społecznych mieszkańców Miasta. Wykonuje obsługę prasową Prezydenta i Urzędu. Prowadzi kampanie społeczne i informacyjne kształtujące pozytywny wizerunek Poznania oraz współorganizuje imprezy z udziałem władz Miasta. Udziela wsparcia organizatorom odbywających się tu wydarzeń i podejmuje inicjatywę w zakresie organizacji  wydarzeń istotnych dla życia Miasta. Podejmuje działania z zakresu promocji, nastawione na budowanie silnej marki Miasta, poprzez inicjowanie i inspirowanie przedsięwzięć promocyjnych, ocenę i koordynację działań promocyjnych realizowanych przez wydziały Urzędu, miejskie jednostki organizacyjne i inne podmioty, którym powierzono te zadania oraz współpracę z innymi podmiotami zewnętrznymi, wpływającymi na kształtowanie wizerunku Miasta. Realizuje zadania zmierzające do stworzenia jednolitego jego wizerunku.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Żygulska
ostatnia zmiana w dniu 2019-07-24 09:47 - Anna Żygulska (Wprowadzenie informacji)