Gimnazjum Nr 50 im. Lotnictwa Polskiego (G50)

Kierownik/Dyrektor

mgr Ligia Przybył
ul. Ściegiennego 10, 60-128 Poznań
(0-61) 866-05-16; 515 149 290
godziny urzędowania: 7.30 - 15.30
gm50@poznan.interklasa.pl
www.gimnazjum50poznan.pl

Kompetencje i zadania

Cele i zadania Szkoły: Edukacja w Gimnazjum, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając w życie społeczne, powinna przede wszystkim:

1  Wprowadzać ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;

2. Rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia

3. Wprowadzać ucznia w świat kultury i sztuki

4. Rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

5. Promować podstawy zgodne z personalistycznym systemem wychowawczym wskazywać przykłady umożliwiające wychowankom wybór właściwych wartości i postaw moralnych.

6. Umożliwiać zdobycie wiedzy niezbędnej do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Uchwała Rady Miasta Poznania Nr XII/94/III/99 z dnia 20 kwietnia 1999 r.

Budżet jednostki na bieżący rok

2.488.986,00 zł na 1 stycznia 2016r.

Wartość posiadanego mienia

5.379 265,00 zł na 31 grudnia 2013r.

Informacja o stanie mienia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-28 08:53 - przekształcenie (Aktualizacja)