Informacje o umorzeniach/ulgach w spłacie zobowiązań w zakresie podatków i opłat lokalnych

Umorzenia/ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Załączniki

Umorzenia/ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-11-09 12:02 - wykaz (Wprowadzenie informacji)