Interpelacje

Interpelacja
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. kontenerów na odzież na terenie Świerczewa 2017-11-19
Rataj Andrzej Interpelacja ws. liczby mieszkańców śródmieścia Poznania według kryterium wieku i kryterium płci 2017-11-18
Strzelecka Klaudia Interpelacja ws. podejmowanych przez miasto działań na rzecz młodzieży oraz ich promocji 2017-11-17
Strzelecka Klaudia Interpelacja ws. komunikacji pieszej na ul. Jasna Rola 2017-11-17
Strzelecka Klaudia Interpelacja ws. ul. Jawornickiej - odcinek przeznaczony na III ramę 2017-11-17
Danelska Monika Interpelacja ws. skrzyżowania Baraniaka-Inflancka-Wiankowa 2017-11-14
Grześ Michał Interpelacja ws. zniszczenia wysepki 2017-11-14
Rataj Andrzej Interpelacja ws. wskazania liczby mieszkańców płacących w Poznaniu podatek dochodowy od osób fizycznych i kwoty dochodu Poznania z tytułu udziału we wpływach z tego podatku w latach 2000-2016 2017-11-14
Rataj Andrzej Interpelacja ws. aktualnego stanu zamierzenia dotyczącego zbycia przez Miasto Poznań nieruchomości położonych w rejonie ulicy Sarmackiej zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednolokalowymi na rzecz najemców tych nieruchomości 2017-11-10
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. oświetlenia ulicy Śmiełowskiej 2017-11-09
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. zmiany trasy linii autobusowej nr 71 2017-11-09
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. negatywnych skutków progów zwalniających 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. wywołania planu miejscowego dla Dębca obejmującego działkę nr 39/8, arkusz 16 i wstrzymanie sprzedaży miejskiego terenu w tym obszarze do czasu uchwalenia planu 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. Domu Studenckiego zlokalizowanego na działce po dawnym hotelu Polonez 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nasadzenia nowych drzew i odnowy alejki spacerowo-rowerowej przy Alei Wielkopolskiej 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. braku miejsc do wieszania plakatów i innych materiałów informacyjnych o niekomercyjnych imprezach, także miejskich, np. kosultacji - w przestrzeni publicznej Miasta 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nasadzenia drzew przy ul. Długosza na Jeżycach 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Dudziak Lidia Interpelacja ws. naliczania opłaty adiacenckiej 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Dudziak Lidia Interpelacja ws. bezpiecznego przejścia dzieci do szkoły podstawowej nr 90 ul. Chociszewskiego 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Dudziak Lidia Interpelacja ws. realizacji programu rządowego "Mieszkanie+" 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Dudziak Lidia Interpelacja ws. odpowiedzi na interpelację dot. zarządzenia Prezydenta Miasta nr 451/2017/P z dnia 3 lipca 2017 r. 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Dudziak Lidia Interpelacja ws. likwidacji miejsc parkingowych w SPP na Łazarzu 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Fabiś-Szulc Karolina Interpelacja ws. remontu przystanków tramwajowych PST 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Fabiś-Szulc Karolina Interpelacja ws. ulicy Przebiśniegowej 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. wiat przystanków na żądanie 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. skutków wprowadzenia skrzyżowań równorzędnych na Krzyżownikach-Smochowicach 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. kontroli jakości prac Zarządu Dróg Miejskich 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. złomowiska na rogu ul. Darłowskiej i ul. Malborskiej 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Woźniak Małgorzata Interpelacja ws. likwidacji miejsca postojowego przy ul. Chojnickiej 72 na wysokości Pierogarni Bumerang w Poznaniu (Os. Kiekrz) 2017-11-06
Woźniak Małgorzata Interpelacja ws. Obelisku Światowida przy Rondzie Kaponiera z informacjami na temat głównych miast i odległości w Europie oraz zagospodarowania terenu zieleni 2017-11-06
Rataj Andrzej Interpelacja ws. wskazania alternatywnej trasy dla obecnego ruchu tranzytowego przez ulicę Chwaliszewo w przypadku utworzenia deptaka na ulicy Chwaliszewo 2017-11-06
Rataj Andrzej Interpelacja ws. pierwotnego i ostatecznego zakresu prac, terminów i kosztów przebudowy ronda Kaponiera 2017-11-03
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. rzeczki Wierzbak na Podolanach 2017-11-03
Danelska Monika Interpelacja ws. wyznaczenia miejsc dla progów zwalniających na Franowie 2017-11-02
Sulanowski Jan Interpelacja ws. poszerzenia sieci rowerów miejskich o system "rowerów publicznych bez stacji" 2017-11-02
Grześ Michał Interpelacja ws. lekceważenia umowy wieczystego użytkowania 2017-11-01
Rataj Andrzej Interpelacja ws. funkcjonowania rowerowego patrolu czystości w rejonie Starego Rynku w 2016 roku i w 2017 roku 2017-10-31
Rataj Andrzej Interpelacja ws. stanu technicznego obiektów mostowych na rzece Warcie i rzece Cybinie oraz planowanych ograniczeń ruchu albo wyłączeń ruchu na tych obiektach 2017-10-29
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. rejonów szkół dla uczniów Krzyżownik-Smochowic 2017-10-27
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. problemów mieszkańców przy ul. Żuraszka 2017-10-27
Rataj Andrzej Interpelacja ws. upamiętnienia nieistniejących obecnie cmentarzy na terenie Poznania 2017-10-27
Górny Zbyszko Interpelacja ws. parkingu przy sklepie Biedronka, ul. Książęca 2 2017-10-27
Górny Zbyszko Interpelacja ws. pomysłu "kwit parkingowy biletem na komunikację miejską w strefie" 2017-10-26
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. montażu dodatkowych tablic ITS na poziomie 0 oraz -1 Ronda Kaponiera 2017-10-26
Lipiński Tomasz Dariusz Interpelacja ws. sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności z Ks. Mieszka 2017-10-25
Lipiński Tomasz Dariusz Interpelacja ws. biletów ZTM dla rodzin wielodzietnych 2017-10-25
Rataj Andrzej Interpelacja ws. dotychczasowych działań i przyszłych działań dotyczących rewaloryzacji placu Bernardyńskiego 2017-10-24
Strzelecka Klaudia Interpelacja ws. ławek dla rodziców z dziećmi 2017-10-23
Sulanowski Jan Interpelacja ws. częstotliwości kursowania pociągów na linii nr 271 Poznań-Wrocław 2017-10-23
Sulanowski Jan Interpelacja ws. zaniechania poboru, udzielenie ulgi lub umorzenia zaległości dotyczących podatku od nieruchomości poznańskich cmentarzy 2017-10-23