Interpelacje

Interpelacja
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Woźniak Małgorzata Interpelacja ws. organizacji ruchu na ul. Baraniaka, Dymka, Kobylepole, Szwajcarskiej i Majakowskiego 2017-09-21
Sulanowski Jan Interpelacja ws. udrożnienia cieku Górczynka oraz oczyszczenia odpływów przy ul. Opolskiej 2017-09-20
Rataj Andrzej Interpelacja ws. wydawania zaświadczeń dotyczących osób zameldowanych w danym lokalu albo budynku 2017-09-19
Górny Zbyszko Interpelacja ws. postępowania z gruzem po wyburzonej hali produkcyjnej "Centra" przy ul. Fortecznej 14 w Poznaniu 2017-09-15
Rataj Andrzej Interpelacja ws. przyszłości ulicy Chwaliszewo 2017-09-15
Rataj Andrzej Interpelacja ws. terminu i kosztu remontu chodników i jezdni na ulicy Rybaki 2017-09-12
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. wstrzymania sprzedaży miejskiej działki przy ul. Kasztanowej oraz określenia jej docelowego przeznaczenia 2017-09-11
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. wykonanych prac przy ul. Małeckiego i Kanałowej w Poznaniu 2017-09-10
Rataj Andrzej Interpelacja ws. sytuacji zabytkowego budynku przy ul. Garbary 96 ( pawilon wystawowy Antoniego Krzyżanowskiego) 2017-09-09
Sulanowski Jan Interpelacja ws. urządzeń z placu zabaw przy ul. Górniczej 2017-09-07
Rataj Andrzej Interpelacja ws. wsparcia materialnego z budżetu Miasta Poznania dla jednostek organizacyjnych Policji w latach 1990-2017 2017-09-07
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. zwolnienia rodzin wielodzietnych z opłat za gospodarowanie odpadami 2017-09-07
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. tegorocznej organizacji imienin ulicy Św. Marcin w Poznaniu 2017-09-07
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. spraw osób z dysfunkcjami w rejonie ulic Łomnickiej i Karpackiej 2017-09-05 Sesja zwyczajna nr LIII w dniu 05-09-2017
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. zmiany trasy autobusu i utworzenia przystanku "Sytkowska" 2017-09-05 Sesja zwyczajna nr LIII w dniu 05-09-2017
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. stanu ul. Dąbrowskiego 2017-09-05 Sesja zwyczajna nr LIII w dniu 05-09-2017
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. punktów kolizyjnych drogi rowerowej na ul. Szymanowskiego 2017-09-05 Sesja zwyczajna nr LIII w dniu 05-09-2017
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. pytań uzupełniających dotyczących energii wytwarzanej przez spalarnię śmieci 2017-09-05 Sesja zwyczajna nr LIII w dniu 05-09-2017
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. programu unijnego WRPO 3.1.1. dla mieszkańców Poznania 2017-09-05 Sesja zwyczajna nr LIII w dniu 05-09-2017
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. porównania nakładów infrastrukturalnych w obrębie Podolan oraz w obrębie Krzyżownik-Smochowic 2017-09-05 Sesja zwyczajna nr LIII w dniu 05-09-2017
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. wykupu lokali komunalnych w rejonie ul. Gorajskiej 2017-09-05 Sesja zwyczajna nr LIII w dniu 05-09-2017
Grześ Michał Interpelacja ws. frekwencji i przychodu 2017-09-05 Sesja zwyczajna nr LIII w dniu 05-09-2017
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. infrastruktury elektrycznej na terenie Zachodniego Klina Zieleni 2017-09-05 Sesja zwyczajna nr LIII w dniu 05-09-2017
Sulanowski Jan Interpelacja ws. zagospodarowania placu przy Biurze Strefy Parkowania 2017-09-05 Sesja zwyczajna nr LIII w dniu 05-09-2017
Dudziak Lidia Interpelacja ws. wpisania Starego Miasta w Poznaniu na "Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" 2017-09-05 Sesja zwyczajna nr LIII w dniu 05-09-2017
Dudziak Lidia Interpelacja ws. obchodów Dnia Solidarności i Wolności w Poznaniu 2017-09-05 Sesja zwyczajna nr LIII w dniu 05-09-2017
Dudziak Lidia Interpelacja ws. inwestycji w Bibliotece Raczyńskich 2017-09-05 Sesja zwyczajna nr LIII w dniu 05-09-2017
Kapuściński Janusz Interpelacja ws. przyłączenia gazowego przy ul. Glinianki 2017-09-05 Sesja zwyczajna nr LIII w dniu 05-09-2017
Kapuściński Janusz Interpelacja ws. zalewania ściekami z kanalizacji sanitarnej ogródków działkowych "Relaks" przy ul. Dojazd 2017-09-05 Sesja zwyczajna nr LIII w dniu 05-09-2017
Kania Henryk Interpelacja ws. wprowadzenia służby patrolowej lub zamontowania monitoringu w rejonie Pomnika Armii "Poznań" 2017-09-05 Sesja zwyczajna nr LIII w dniu 05-09-2017
Rataj Andrzej Interpelacja ws. zalewania ulicy Wenecjańskiej wodą opadową i powstawania rozlewiska 2017-09-03
Sulanowski Jan Interpelacja ws. śmieci w pobliżu skateparku w Parku Karola Marcinkowskiego 2017-09-02
Rataj Andrzej Interpelacja ws. korzystania przez Miasto Poznań z prawa pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 2017-08-31
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. masowej zmiany nazw przystanków na terenie Miasta Poznania 2017-08-30
Grześ Michał Interpelacja ws. słupa 2017-08-30
Grześ Michał Interpelacja ws. zniszczenia wysepki 2017-08-30
Rataj Andrzej Interpelacja ws. potrzeby ustalenia stanu prawnego i przeprowadzenia konserwacji starej wagi ulicznej znajdującej się obok budynku przy Alejach Karola Marcinkowskiego 20 2017-08-28
Rataj Andrzej Interpelacja ws. złego stanu budowli o nazwie "schody kredki" nad Wartą w pobliżu Mostu Bolesława Chrobrego 2017-08-26
Rataj Andrzej Interpelacja ws. problemu osób samowolnie wskazujących miejsca postojowe i domagających się od kierowców wsparcia finansowego 2017-08-24
Owsianna Halina Interpelacja ws. ulicznego hałasu 2017-08-24
Rataj Andrzej Interpelacja ws. planowanej budowy kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę i rzekę Cybinę łączącej Stare Miasto, Ostrów Tumski i Nowe Miasto 2017-08-22
Rataj Andrzej Interpelacja ws. sankcji za zaniechanie usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy 2017-08-18
Górny Zbyszko Interpelacja ws. wyników przetargu na wywóz odpadów z terenu Poznania
i podpoznańskich gmin
2017-08-18
Górny Zbyszko Interpelacja ws. wykupu lokalu mieszkalnego przy ulicy Małeckiego 2017-08-18
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. sprowadzenia domniemanych szczątków śp. Prezydenta Tadeusza Rugego 2017-08-17
Rataj Andrzej Interpelacja ws. wskazania szczegółowych danych dotyczących odpływu mieszkańców Poznania w latach 1990-2016 2017-08-16
Rataj Andrzej Interpelacja ws. muru oporowego nad rzeką Wartą w rejonie ulicy Szyperskiej 2017-08-14
Rataj Andrzej Interpelacja ws. liczby i częstotliwości patroli Straży Miejskiej na terenach nad rzeką Wartą 2017-08-11
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. pozostawienia sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 75 w Poznaniu podczas modernizacji skrzyżowania 2017-08-11
Rataj Andrzej Interpelacja ws. prac budowlano-instalacyjnych prowadzonych w budynku miejskim przy ulicy Tadeusza Kościuszki 80 2017-08-09