Interpelacje

Interpelacja
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. stanu technicznego dróg publicznych w rejonie ul. Dziadoszańskiej 2019-02-15
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. remontu ulicy Ostrowskiej 2019-02-15
Woźniak Małgorzata Interpelacja ws. nadania lub zmiany nazwy ulicy/skweru/placu na terenie Miasta Poznania imieniem Premiera Jana Olszewskiego 2019-02-14
Chudy Wojciech Interpelacja ws. utworzenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, zmiany cennika opłat i dostosowania biletomatów do możliwości płatności bezgotówkowej 2019-02-14
Sowa Paweł Interpelacja ws. objęcia osiedla Wilczy Młyn monitoringiem miejskim 2019-02-14
Woźniak Małgorzata Interpelacja ws. wskazania i zaznaczenia na mapce nieruchomości miejskich na Os. Kiekrz 2019-02-14
Dudziak Lidia Interpelacja ws. sprzedaży przez MPK autobusu, ważnego dla historii poznańskiej komunikacji 2019-02-13
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. powstania Domu Kultury na Osiedlu Główna w Poznaniu 2019-02-13
Owsianna Halina Interpelacja ws. działalności handlowej na terenie parku Cytadela 2019-02-12
Szynkowska vel Sęk Sara Interpelacja ws. terenu w rejonie ul. Dobromiły - obszar wchodzący w skład cennego miejskiego klina zieleni w rejonie Antoninka 2019-02-11
Chudy Wojciech Interpelacja ws. uczczenia rocznicy 4 czerwca 1989 r. 2019-02-10
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 2019-02-10
Rataj Andrzej Interpelacja ws. liczby i lokalizacji zastrzeżonych miejsc postojowych - "kopert dla floty samochodów współdzielonych" na terenie Poznania 2019-02-09
Owsianna Halina Interpelacja ws. planowanej inwestycji na terenie ogródków działkowych przy ul. Winiarskiej 2019-02-05 Sesja zwyczajna nr VI w dniu 05-02-2019
Owsianna Halina Interpelacja ws. uporządkowania stanu prawnego na ul. Dożynkowej 2019-02-05 Sesja zwyczajna nr VI w dniu 05-02-2019
Lisiecka-Pawełczak Maria Interpelacja ws. konsultacji społecznych, które miały miejsce na początku roku 2018 dotyczące przebudowy skrzyżowań: ul. Stróżyńskiego z ul. Marka z Aviano oraz ul. Marka z Aviano z ul. Morasko i ul. Mateckiego 2019-02-05 Sesja zwyczajna nr VI w dniu 05-02-2019
Kania Henryk Interpelacja ws. ścieżki pieszej na cmentarz parafialny z kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego na Starołęce 2019-02-05 Sesja zwyczajna nr VI w dniu 05-02-2019
Dudziak Lidia Interpelacja ws. ponownego wnikliwego rozpatrzenia (mojej) interpelacji Radnej Lidii Dudziak z dnia 25.09.2018 r. 2019-02-05 Sesja zwyczajna nr VI w dniu 05-02-2019
Dudziak Lidia Interpelacja ws. uzasadnienia podwyżki opłat Związku Międzygminnego Aglomeracji Poznańskiej za wywóz odpadów komunalnych wg uchwały XLIII/230/2019 z dnia 28.01.19 2019-02-05 Sesja zwyczajna nr VI w dniu 05-02-2019
Dudziak Lidia Interpelacja ws. wynajmowanych mieszkań od ZKZL przy ul. Drzymały 2019-02-05 Sesja zwyczajna nr VI w dniu 05-02-2019
Woźniak Małgorzata Interpelacja ws. rozszerzenia systemu zakupu biletów w tramwajach i autobusach przez zakup biletów za pomocą karty płatniczej 2019-02-05 Sesja zwyczajna nr VI w dniu 05-02-2019
Woźniak Małgorzata Interpelacja ws. utwardzenia części nawierzchni drogi przy ul. Ks. Nawrota w Poznaniu (Os. Kiekrz) 2019-02-05 Sesja zwyczajna nr VI w dniu 05-02-2019
Woźniak Małgorzata Interpelacja ws. zakupu leków dla seniorów ze zniżką 2019-02-05 Sesja zwyczajna nr VI w dniu 05-02-2019
Woźniak Małgorzata Interpelacja ws. budowy kanalizacji sanitarnej na Os. Kiekrz 2019-02-05 Sesja zwyczajna nr VI w dniu 05-02-2019
Matuszak Paweł Interpelacja ws. projektowania ronda w układzie drogowym ul. Radojewo i ul. F. Jaśkowiaka 2019-02-05 Sesja zwyczajna nr VI w dniu 05-02-2019
Matuszak Paweł Interpelacja ws. wykonania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szałwiowej wraz z wykonaniem oświetlenia 2019-02-05 Sesja zwyczajna nr VI w dniu 05-02-2019
Matuszak Paweł Interpelacja ws. wywołania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2019-02-05 Sesja zwyczajna nr VI w dniu 05-02-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. zapisów w regulaminach 2019-02-05 Sesja zwyczajna nr VI w dniu 05-02-2019
Grześ Michał Interpelacja ws. wprowadzenia niezgodnie z prawem w Regulaminie korzystania z Ogrodu Zoologicznego sankcji w postaci mandatów za naganne zachowanie na terenie Nowego i Starego ZOO 2019-02-05 Sesja zwyczajna nr VI w dniu 05-02-2019
Ignaszewski Bartłomiej Interpelacja ws. wykazu inwestycji przygotowanych do realizacji 2019-02-04
Ignaszewski Bartłomiej Interpelacja ws. doświetlenia przejść dla pieszych przy ulicy Ściegiennego oraz ulicy Pogodnej i Raszyńskiej wraz z uporządkowaniem parkowania w ich obrębie 2019-02-04
Ignaszewski Bartłomiej Interpelacja ws. dokończenia budowy drogi rowerowej w Parku Sołackim 2019-02-04
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Estkowskiego/Garbary 2019-02-03
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. realizacji projektu "Rewitalizacja Fortu Ia - otwarcie ruchu turystycznego" w ramach PBO 2017 2019-02-03
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. budowy parku rekreacji na Starołęce Małej 2019-02-03
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. legitymacji radnych osiedlowych nowej kadencji 2019-02-03
Wilczewska Anna Interpelacja ws. monitoringu na terenie Osiedla Ogrody 2019-01-31
Rataj Andrzej Interpelacja ws. zagrożeń dla bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych u zbiegu ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Mostu Bolesława Chrobrego 2019-01-31
Rataj Andrzej Interpelacja ws. słupków i stojaków rowerowych zamontowanych w rejonie Starego Rynku zamiast elementów zieleni i małej architektury proponowanych przez społeczność staromiejską 2019-01-28
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. harmonogramu realizacji inwestycji drogowych na Ratajach 2019-01-27
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. przywrócenia linii autobusowej relacji Rataje - Centrum Miasta 2019-01-27
Lisiecka-Pawełczak Maria Interpelacja ws. poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - Os. Batorego - ul. Opieńskiego (obok sklepu Aldi) 2019-01-24
Lisiecka-Pawełczak Maria Interpelacja ws. struktury organizacyjnej w POSUM 2019-01-24
Lisiecka-Pawełczak Maria Interpelacja ws. dodatkowych punktów podczas rekrutacji do przedszkoli - szczepienia 2019-01-24
Lisiecka-Pawełczak Maria Interpelacja ws. obecnej sytuacji w poznańskich miejskich szpitalach - pielęgniarki 2019-01-24
Lisiecka-Pawełczak Maria Interpelacja ws. oznakowania przejścia dla pieszych na ul. Krygowskiego 2019-01-22
Sowa Paweł Interpelacja ws. przywrócenia wiaty na przystanku Wilczy Młyn 2019-01-22
Sowa Paweł#Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. zagospodarowania "Parku Rekreacji Starołęka Mała" 2019-01-22
Rosenkiewicz Krzysztof Interpelacja ws. współorganizowania przez Teatr Polski wydarzeń Poznań Pride Week 2019-01-21
Rataj Andrzej Interpelacja ws. złego stanu nawierzchni ścieżek dla pieszych w parku Stare Koryto Warty 2019-01-18