Interpelacje

Interpelacja
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Lisiecka-Pawełczak Maria Interpelacja ws. konsultacji, których nie było; produkcja środków na szczury na Podolanach 2017-03-28
Lisiecka-Pawełczak Maria Interpelacja ws. instalacji luster 2017-03-28
Sulanowski Jan Interpelacja ws. kosztów związanych z projektem wprowadzenia tzw. strefy uspokojonego ruchu wokół Starego Rynku w Poznaniu 2017-03-28
Stachowiak Tomasz Interpelacja ws. przeprowadzonych konsultacji przyjęcia Programu Rowerowego Miasta Poznania na lata 2017 - 2022
z perspektywą do roku 2025
2017-03-27
Stachowiak Tomasz Interpelacja ws. przeprowadzonych konsultacji przyjęcia Programu Rowerowego Miasta Poznania na lata 2017 - 2022 z perspektywą do roku 2025 2017-03-27
Stachowiak Tomasz Interpelacja ws. remontu drogi przy budynkach Grochowska 38 do 48 2017-03-27
Stachowiak Tomasz Interpelacja ws. zagospodarowania nieużytku miejskiego na potrzeby drogi 2017-03-27
Sulanowski Jan Interpelacja ws. uzupełnienia odpowiedzi na interpelację z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ocenzurowania na stronie poznan.pl wypowiedzi prof. Marka Wasilewskiego 2017-03-24
Jemielity Ewa Anna Interpelacja ws. bałaganu i hałasu 2017-03-22
Jemielity Ewa Anna Interpelacja ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2017-03-22
Górny Zbyszko Interpelacja ws. umożliwienia wykupu lokalu mieszkalnego 2017-03-20
Górny Zbyszko Interpelacja ws. szybkości działania miejskiego call center 2017-03-20
Sulanowski Jan Interpelacja ws. świadczenia usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych dla pracowników UMP oraz radnych i ich rodzin 2017-03-16
Dudzic-Biskupska Małgorzata Interpelacja ws. realizacji poprawki do budżetu o nazwie "przebudowa ul. Rubież" 2017-03-14
Owsianna Halina Interpelacja ws. chodników 2017-03-14
Grześ Michał Interpelacja ws. wycinki 2017-03-14
Grześ Michał Interpelacja ws. bezpieczeństwa 2017-03-14
Grześ Michał Interpelacja ws. produkcji w budynku biurowo-handlowym 2017-03-14
Dudzic-Biskupska Małgorzata Interpelacja ws. usprawnienia odpływu wody deszczowej na ul. Naramowickiej od ul. Bolka do ul. Jasna Rola 2017-03-14
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. priorytetu dla tramwajów na wybranych skrzyżowaniach 2017-03-14
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. działania świateł na skrzyżowaniu Królowej Jadwigi/Górna Wilda 2017-03-14
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. umożliwienia parkowania pojazdów na ul. Maratońskiej 2017-03-14
Owsianna Halina Interpelacja ws. lokali użytkowych 2017-03-14
Owsianna Halina Interpelacja ws. Wyższej Szkoły Techniczno- Humanistycznej "Kadry dla Europy" 2017-03-14
Owsianna Halina Interpelacja ws. wiaty przystankowej 2017-03-14
Stachowiak Tomasz Interpelacja ws. spowalniacza na ul. Brzask w Poznaniu 2017-03-14
Stachowiak Tomasz Interpelacja ws. remontu ul. Palacza 2017-03-14
Stachowiak Tomasz Interpelacja ws. odpadów zielonych i śmieci przy ul. Pogodnej w Poznaniu 2017-03-14
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. uporządkowania terenu po dawnym ogrodzie działkowym przy Górczynce (dzierżawa 60/709) 2017-03-14
Owsianna Halina Interpelacja ws. klubu Posnania i TKKF 2017-03-14
Jemielity Ewa Anna Interpelacja ws. budowy fabryki 2017-03-14
Fabiś-Szulc Karolina Interpelacja ws. planowanej trasy tramwajowej na os. Kopernika 2017-03-14
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. wycinki drzew dokonywanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej 2017-03-14
Woźniak Małgorzata Interpelacja ws. pozyskania dodatkowych środków finansowych na rzecz budżetu Miasta Poznania w związku
z pojawieniem się reklamy na rewersie jednorazowych biletów komunikacyjnych Zarządu Transportu Miejskiego
2017-03-14
Jura Grzegorz Interpelacja ws. poszerzenia oferty sportowej poprzez zakup wyciskarki do torów narciarstwa biegowego 2017-03-14
Lipiński Tomasz Dariusz Interpelacja ws. odholowania samochodu w związku z imprezami lokalnymi 2017-03-14
Lipiński Tomasz Dariusz Interpelacja ws. przebudowy/remontu lokalu Przedszkola Twórcze Łapki, ul. Podchorążych 22 2017-03-14
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. budowy drogi rowerowej w ul. Dolna Wilda ( odc. Czechosłowacka - Piastowska ) 2017-03-09
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. konsultacji projektu przebudowy układu drogowego na Zielińcu 2017-03-09
Sulanowski Jan Interpelacja ws. ocenzurowania na stronie poznan.pl wypowiedzi prof. Marka Wasilewskiego 2017-03-08
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. uporządkowania terenu osiedla Wilczy Młyn od strony Fortu IV a w Poznaniu 2017-03-06
Jura Grzegorz Interpelacja ws. zabezpieczenia środków na szczepienia przeciwko pneumokokom 2017-03-04
Górny Zbyszko Interpelacja ws. osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub mieszkaniowego w 2017 r. 2017-03-01
Lisiecka-Pawełczak Maria Interpelacja ws. działalności Biura Inwestycji Urzędu Miasta Poznania 2017-02-28 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017 - dokończenie w dniu 28-02-2017
Lisiecka-Pawełczak Maria Interpelacja ws. wyłączenia parkomatów "w strefie płatnego parkowania" w soboty i niedziele 2017-02-28 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017 - dokończenie w dniu 28-02-2017
Lisiecka-Pawełczak Maria Interpelacja ws. montażu luster drogowych na skrzyżowaniach: Biegańskiego/Strugarka
i Wachowiaka/Sokołowskiego
2017-02-28 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017 - dokończenie w dniu 28-02-2017
Kapuściński Janusz Interpelacja ws. wycinki drzew na terenie otuliny Strumienia Różanego na Umultowie 2017-02-28 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017 - dokończenie w dniu 28-02-2017
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. wycinki drzew wzdłuż fragmentu ul. Dzięgielowej w Poznaniu 2017-02-28 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017 - dokończenie w dniu 28-02-2017
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. wykupu mieszkań w kamienicy przy ul. Garbary 50 w Poznaniu 2017-02-28 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017 - dokończenie w dniu 28-02-2017
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. poprawy stanu technicznego przejazdu rowerowego przez torowisko na rondzie Śródka 2017-02-26