Interpelacje

Interpelacja
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. publikacji terminów sesji Rad Osiedli - Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania 2018-12-12
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. uzupełnienia oznakowania drogowego i modernizacji ronda w części północnej wiaduktu w ulicy Santockiej 2018-12-12
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. niebezpiecznego dla zdrowia i uciążliwego zadymiania posesji mieszkańców ulicy Żukowskiej 2018-12-12
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. publicznego dostępu do miejskiej plaży przy hotelu Kaskada 2018-12-12
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. uzupełnienia istniejących mijanek w ulicy Człuchowskiej o tablice uchylne U-24 z elementami odblaskowymi 2018-12-12
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. informowania mieszkańców o stanie powietrza w przypadku przekroczenia norm jakości i związnych z jego stanem zaleceń i zakazów 2018-12-12
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. zwiększenia patroli policji w obrębie ul. Wyłom w Poznaniu 2018-12-12
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. wykonywania prac w ramach zadania "Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych" 2018-12-12
Grześ Michał Interpelacja ws. braku odpowiedzi na pismo mieszkańca dotyczące zmiany mpzp 2018-12-11 Sesja zwyczajna nr III w dniu 11-12-2018
Grześ Michał Interpelacja ws. mandatu za niezgłoszenie kompostownika 2018-12-11 Sesja zwyczajna nr III w dniu 11-12-2018
Grześ Michał Interpelacja ws. dzików na ulicach miasta 2018-12-11 Sesja zwyczajna nr III w dniu 11-12-2018
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. informowania mieszkańców o jakości powietrza oraz funkcjonowania strony "Atmosfera dla Poznania" 2018-12-11 Sesja zwyczajna nr III w dniu 11-12-2018
Rataj Andrzej Interpelacja ws. problemu ubóstwa energetycznego i jego wpływu na powstawanie smogu 2018-12-10
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. informowania przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych osiedli o ogłoszonych konkursach tzw. "małych grantów" dla podmiotów pozarządowych 2018-12-05
Sowa Paweł Interpelacja ws. zaprowadzenia czystości oraz zainstalowania toalet w rejonie ulicy Składowej 2018-12-04
Sowa Paweł Interpelacja ws. zwiększenia częstotliwości kursowania linii autobusowej nr 44 (Boranta - Kurpińskiego) 2018-12-03
Bonk-Hammermeister Dorota#Owsianna Halina#Sowa Paweł Interpelacja ws. likwidacji stanowiska Pełnomocnika/Pełnomocniczki ds. przeciwdziałania wykluczeniom oraz KDO przy tym stanowisku 2018-12-03
Rosenkiewicz Krzysztof Interpelacja ws. remontu chodnika wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej na odcinku Marszałkowska - C. Drzewieckiego - strona północna 2018-12-03
Rataj Andrzej Interpelacja ws. wprowadzenia programu "wyprawka dla małej Poznanianki i małego Poznaniaka" 2018-12-01
Rosenkiewicz Krzysztof Interpelacja ws. niebezpiecznego skrzyżowania ulic E. Taczanowskiego - Gwiaździstej 2018-12-01
Bonk-Hammermeister Dorota#Lisiecka-Pawełczak Maria#Rataj Andrzej#Sowa Paweł Interpelacja ws. wiaduktu nad przystankiem PST Szymanowskiego 2018-11-29
Mikuła Łukasz Interpelacja ws. zagospodarowania terenu wzdłuż al. Solidarności 2018-11-28
Rosenkiewicz Krzysztof Interpelacja ws. wykorzystania rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta 2018-11-27 Sesja zwyczajna nr II w dniu 27-11-2018
Mikuła Łukasz Interpelacja ws. bezpieczeństwa przy przejściu dla pieszych na ulicy Wyspiańskiego 2018-11-27 Sesja zwyczajna nr II w dniu 27-11-2018
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. składu komisji konkursowej w konkursie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli 2018-11-27 Sesja zwyczajna nr II w dniu 27-11-2018
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. budowy chodnika na osiedlu Stare Żegrze 2018-11-27 Sesja zwyczajna nr II w dniu 27-11-2018
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. budowy nowej sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 64 2018-11-27 Sesja zwyczajna nr II w dniu 27-11-2018
Dudziak Lidia Interpelacja ws. PKS Poznań S. A. 2018-11-27 Sesja zwyczajna nr II w dniu 27-11-2018
Sowa Paweł Interpelacja ws. utrzymania czystości oraz odnowienia elementów infrastruktury Mostu Dworcowego 2018-11-26
Rozmiarek Mateusz#Dudziak Lidia Interpelacja ws. wniosków o umieszczenie szyldów na zabytkowych budynkach 2018-11-26
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. zakupu ziemi pod garaż na działce nr 83 ark. 29 obręb 20 Golęcin 2018-11-22
Rataj Andrzej Interpelacja ws. nadmiernej prędkości pojazdów na ulicy Krakowskiej poza godzinami szczytu komunikacyjnego 2018-11-19
Sulanowski Jan Interpelacja ws. uszkodzonego nagrobka 2018-11-16
Górny Zbyszko Interpelacja ws. nowej siedziby Rady Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo 2018-11-16
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. zmiany organizacji ruchu na ul. Klinkierowej 2018-11-13 Sesja zwyczajna nr LXXV w dniu 13-11-2018
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. wykonania przejścia dla pieszych przez ul. Ostatnią 2018-11-13 Sesja zwyczajna nr LXXV w dniu 13-11-2018
Grześ Michał Interpelacja ws. niszczenia ulicy Barcińskiej i Koronowskiej przez dziki przejazd 2018-11-13 Sesja zwyczajna nr LXXV w dniu 13-11-2018
Grześ Michał Interpelacja ws. prośby mieszkańca o dostęp do informacji publicznej 2018-11-13 Sesja zwyczajna nr LXXV w dniu 13-11-2018
Grześ Michał Interpelacja ws. braku zgody na poprzednią odpowiedź w sprawie naliczenia opłat za wodę 2018-11-13 Sesja zwyczajna nr LXXV w dniu 13-11-2018
Sulanowski Jan Interpelacja ws. aktualnej informacji na temat zarządzania cmentarzami komunalnymi w Poznaniu 2018-11-13 Sesja zwyczajna nr LXXV w dniu 13-11-2018
Sulanowski Jan Interpelacja ws. długości kadencji rad osiedli w Poznaniu 2018-11-13 Sesja zwyczajna nr LXXV w dniu 13-11-2018
Sulanowski Jan Interpelacja ws. schodów w ciągu ul. Spychalskiego w Poznaniu 2018-11-13 Sesja zwyczajna nr LXXV w dniu 13-11-2018
Sulanowski Jan Interpelacja ws. siedziby Hufca ZHP Poznań-Wilda 2018-11-13 Sesja zwyczajna nr LXXV w dniu 13-11-2018
Sulanowski Jan Interpelacja ws. lokalnego domu kultury na Świerczewie 2018-11-13 Sesja zwyczajna nr LXXV w dniu 13-11-2018
Sulanowski Jan Interpelacja ws. wyremontowania chodnika w ciągu ulicy Opolskiej 2018-11-13 Sesja zwyczajna nr LXXV w dniu 13-11-2018
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. wykorzystania drogi bocznej od ul. Przedborskiej 2018-11-13 Sesja zwyczajna nr LXXV w dniu 13-11-2018
Rataj Andrzej Interpelacja ws. liczby i lokalizacji składowisk odpadów wytwarzanych na terenie Poznania oraz sytuacji powodujących ponadstandardowe zagrożenia ze strony tych składowisk dla środowiska, życia i zdrowia ludzi 2018-11-08
Strzelecka Klaudia Interpelacja ws. Placu Kolegiackiego 2018-11-06
Strzelecka Klaudia Interpelacja ws. budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku ul. Cmentarna - Rzepińska 2018-11-06
Rataj Andrzej Interpelacja ws. rozwoju ruchu turystycznego w Poznaniu w latach 2008-2028 2018-10-31