Interpelacje

Interpelacja
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. podjęcia działań w celu przeciwdziałania wandalizmom przez Miasto Poznań 2017-05-23
Górny Zbyszko Interpelacja ws. projektu Programu Drogowego Miasta Poznania na lata 2016-2025, część południowo-wschodnia 2017-05-22
Sulanowski Jan Interpelacja ws. tramwaju w ulicy Ratajczaka w kontekście wprowadzenia strefy Tempo 30 2017-05-18
Sulanowski Jan Interpelacja ws. rozmów z właścicielami parkingów oraz przedsiębiorcami 2017-05-18
Woźniak Małgorzata Interpelacja ws. bezpłatnych przejazdów dla seniorów - mieszkańców Miasta Poznania 2017-05-17
Grześ Michał Interpelacja ws. ogrzewalni 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Grześ Michał Interpelacja ws. pieszojezdni 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Grześ Michał Interpelacja ws. bałaganu 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Kapuściński Janusz Interpelacja ws. przyznania mieszkania zastępczego 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Grześ Michał Interpelacja ws. składowiska 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. aplikacji Miasta Poznania w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. wniosków mieszkańców dotyczących potrzeby podjęcia uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Miasta Poznania 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Grześ Michał Interpelacja ws. wykupu 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Grześ Michał Interpelacja ws. wyjazdu 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. wyłączenia sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Garbary (naprzeciwko ul. Północnej) 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Kayser Tomasz Interpelacja ws. remontu pomostu na Jeziorze Strzeszyńskim 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Grześ Michał Interpelacja ws. przedłużającej sprzedaży 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Sulanowski Jan Interpelacja ws. barierek w Parku Karola Marcinkowskiego 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. kanalizacji na ul. Suwalskiej 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Sulanowski Jan Interpelacja ws. pomostu na Jeziorze Strzeszyńskim 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Dudziak Lidia Interpelacja ws. wykupu mieszkania 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Strzelecka Klaudia Interpelacja ws. wyznaczenia nowych standardów gospodarki odpadami 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Strzelecka Klaudia Interpelacja ws. wycinki drzew nad Jeziorem Rusałka 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Woźniak Małgorzata Interpelacja ws. donic z drzewami na ul. Wrocławskiej 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Woźniak Małgorzata Interpelacja ws. spowalniacza na jezdni drogowej na ul. Wilków Morskich 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Woźniak Małgorzata Interpelacja ws. stojaków rowerowych 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. sytuacji na ul. Cynamonowej i ul. Rumiankowej 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. brakujących miejsc przedszkolnych na Piątkowie 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. terenów działkowych znajdujących się na wschód od ul. Biskupińskiej 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. bieżącego stanu przygotowań do 100-rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. zapotrzebowania na miejsca szkolne na Strzeszynie 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. całkowitego odłowu dzików z Zachodniego Klina Zieleni 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. prac nad MPZP "Dawna wieś Psarskie" 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Mikuła Łukasz Interpelacja ws. realizacji normatywu parkingowego dla nowych budynków wielorodzinnych przy ul. Giżyckiej 2017-05-09
Sulanowski Jan Interpelacja ws. rekultywacji Jeziora Strzeszyńskiego w 2017 r. 2017-05-04
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. hałasu nocnego powodowanego przez PEKABEX S.A. 2017-04-25
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. wykorzystania dawnego basenu strażackiego przy zbiegu ul. Strzeszyńskiej i Druskiennickiej 2017-04-25
Dudziak Lidia Interpelacja ws. remontu kamienicy przy ul. Krauthofera 21 2017-04-25
Kapuściński Janusz Interpelacja ws. parkingu 2017-04-25
Sulanowski Jan Interpelacja ws. sposobu i warunków ostatecznego rozliczenia umowy z 1992 r. pomiędzy Miastem Poznań
i Universum, w tym wydzierżawienia Universum nieruchomości znajdujących się na miejskich cmentarzach
2017-04-25
Fabiś-Szulc Karolina Interpelacja ws. dostępu do drogi publicznej działki położonej przy ul. Zawilcowej w Poznaniu 2017-04-25
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. sposobu działania informacji o rzeczywistym czasie odjazdu pojazdów z przystanków 2017-04-25
Grześ Michał Interpelacja ws. wykupu przy ul. Naramowickiej 2017-04-25
Kania Henryk Interpelacja ws. stanu tablic informacyjnych o wydarzeniach historycznych 2017-04-25
Kania Henryk Interpelacja ws. Pomnika "Żołnierzom 2 Armii Wojska Polskiego" w parku Cytadela w Poznaniu 2017-04-25
Owsianna Halina Interpelacja ws. remontu chodnika 2017-04-25
Górny Zbyszko Interpelacja ws. reklamacji na nieterminowy odbiór pojemników z odpadami komunalnymi 2017-04-24
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. przebudowy fragmentu ul. 28 Czerwca 1956 r. wraz z przystankami wiedeńskimi przy Szpitalu Ortopedycznym 2017-04-23
Jemielity Ewa Anna Interpelacja ws. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu 2017-04-20
Grześ Michał Interpelacja ws. Łomżyńska 1 2017-04-20