Interpelacje

Interpelacja
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Dudziak Lidia Interpelacja ws. sklepu z dopalaczami 2014-06-10 Sesja zwyczajna nr LXVIII w dniu 10-06-2014
Bielerzewski Andrzej Interpelacja ws. uciążliwej procedury dotyczącej uzyskiwania środków zewnętrznych przez Rady Osiedli 2014-06-10 Sesja zwyczajna nr LXVIII w dniu 10-06-2014
Grzybowski Krzysztof Interpelacja ws. mostu kolejowego nad Wartą łączącego Debiec i Starołękę wraz z kładką dla pieszych 2014-06-10 Sesja zwyczajna nr LXVIII w dniu 10-06-2014
Grzybowski Krzysztof Interpelacja ws. braku zaangażowania się pełnomocników Prezydenta Miasta Poznania w karnym postępowaniu sądowym dot. nieruchomości przy ul. A. Mickiewicza 29 w Poznaniu 2014-06-10 Sesja zwyczajna nr LXVIII w dniu 10-06-2014
Król Dominika Interpelacja ws. działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym zawartych w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Poznaniu 2014-05-20 Sesja zwyczajna nr LXVII w dniu 20-05-2014
Grzybowski Krzysztof Interpelacja ws. niepokojącego opóźnienia w rozpoczęciu wymiany KOMKART osobom poniżej 13-go roku życia na PEKĘ Junior od 1 lipca 2014r. 2014-05-20 Sesja zwyczajna nr LXVII w dniu 20-05-2014
Bielerzewski Andrzej Interpelacja ws. przekazywania w "zarząd" majątku Miasta Osiedlom 2014-05-20 Sesja zwyczajna nr LXVII w dniu 20-05-2014
Dudziak Lidia Interpelacja ws. kamienicy przy ul. Paderewskiego/Szkolna 2014-05-20 Sesja zwyczajna nr LXVII w dniu 20-05-2014
Dudziak Lidia Interpelacja ws. wykorzystania Domu Tramwajarza jako miejsca spotkań seniorów, młodzieży z Jeżyc 2014-05-20 Sesja zwyczajna nr LXVII w dniu 20-05-2014
Dudziak Lidia Interpelacja ws. sprzedaży mieszkań ul. Golęcińska 9/4 i Golęcińska 9/5 2014-05-20 Sesja zwyczajna nr LXVII w dniu 20-05-2014
Dudziak Lidia Interpelacja ws. przeniesienia Dyrekcji POSiR do budynku Hotel Sport 2014-05-20 Sesja zwyczajna nr LXVII w dniu 20-05-2014
Grzybowski Krzysztof Interpelacja ws. stanu technicznego przystanku tramwajowego/autobusowego "Bałtyk" przy ul. Bukowskiej, przy hotelu Sheraton 2014-05-20 Sesja zwyczajna nr LXVII w dniu 20-05-2014
Jemielity Ewa Anna Interpelacja ws. mieprawidłowości w nowym i starym ZOO 2014-05-20 Sesja zwyczajna nr LXVII w dniu 20-05-2014
Grześ Michał Interpelacja ws. wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków 2014-05-20 Sesja zwyczajna nr LXVII w dniu 20-05-2014
Grześ Michał Interpelacja ws. Parku XX-lecia PRL w Antoniku 2014-05-20 Sesja zwyczajna nr LXVII w dniu 20-05-2014
Grześ Michał Interpelacja ws. samowoli budowlanej na terenie Krańcowa 10 2014-05-20 Sesja zwyczajna nr LXVII w dniu 20-05-2014
Grześ Michał Interpelacja ws. dokumentacji remontowej dla budynku przy ul. Krańcowej, gdzie prowadzony był Dom Charytatywny "Przystań" dla osób bezdomnych 2014-05-09
Grześ Michał Interpelacja ws. remontu budynku przy ul. Krańcowej 10 2014-05-09
Zawieja Bartosz Interpelacja ws. propozycji ZKZL w zakresie ewentualnych przenosin skłotu "Odzysk" z ul. Paderewskiego na ul. Sielską 2014-05-06
Fabiś-Szulc Karolina Interpelacja ws. uchwały nr LXV/1036/VI/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Poznań oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2014-04-29 Sesja zwyczajna nr LXVI w dniu 29-04-2014
Fabiś-Szulc Karolina Interpelacja ws. zagospodarowania okolic Inea Stadion w Poznaniu 2014-04-29 Sesja zwyczajna nr LXVI w dniu 29-04-2014
Mikuła Łukasz Interpelacja ws. statusu terenów zamkniętych na obszarze tzw. Wolnych Torów oraz w sąsiedztwie Dworca Głównego PKP 2014-04-29 Sesja zwyczajna nr LXVI w dniu 29-04-2014
Mikuła Łukasz Interpelacja ws. uwzględnienia celu określonego w umowie użytkowania wieczystego przy wydawaniu decyzji administracyjnych 2014-04-29 Sesja zwyczajna nr LXVI w dniu 29-04-2014
Kubel Juliusz#Szczuciński Antoni Interpelacja ws. funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na osiedlach mieszkaniowych Poznania 2014-04-29 Sesja zwyczajna nr LXVI w dniu 29-04-2014
Grześ Michał Interpelacja ws. bezpieczeństwa kierowców MPK 2014-04-29 Sesja zwyczajna nr LXVI w dniu 29-04-2014
Dudziak Lidia Interpelacja ws. powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola nr 44 2014-04-29 Sesja zwyczajna nr LXVI w dniu 29-04-2014
Bielerzewski Andrzej Interpelacja ws. przydrożnych rowów odwadniających 2014-04-28
Bielerzewski Andrzej Interpelacja ws. opiniowania przez rady osiedli 2014-04-28
Przybylak Maciej Interpelacja ws. zakwestionowania wysokości operatów szacunkowych dokonanych przez rzeczoznawcę majątkowego w lokalach przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Żelaznej 9-17 i Żelaznej 18-19 2014-04-28
Przybylak Maciej Interpelacja ws. skandalicznego bałaganu wokół Ośrodka Przywodnego Rataje na Osiedlu Piastowskim, administrowanym przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 2014-04-28
Grzybowski Krzysztof Interpelacja ws. postępowań administracyjnych oraz innych działań prowadzonych przez Prezydenta Miasta Poznania, Zastępców Prezydenta Miasta Poznania, Urząd Miasta Poznania oraz miejskie jednostki organizacyjne w sprawie zagospodarowania działki nr 1/8 z arkusza 29 w obrębie Kobylepole 2014-04-25
Szynkowski vel Sęk Szymon Interpelacja ws. sytuacji jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na os. Kwiatowym 2014-04-22
Dudziak Lidia Interpelacja ws. informatora dla turystów przy pomniku ENIGMY 2014-04-08 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014 - dokończenie w dniu 08-04-2014
Dudziak Lidia Interpelacja ws. prac interwencyjnych na Jeżycach 2014-04-08 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014 - dokończenie w dniu 08-04-2014
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. odstrzalu redukcyjnego dzików pojawiających się na tarenie miasta 2014-04-08 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014 - dokończenie w dniu 08-04-2014
Grześ Michał Interpelacja ws. utrudniania dostępu do bezpłatnej miejskiej linii internetowej 2014-04-08 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014 - dokończenie w dniu 08-04-2014
Grześ Michał Interpelacja ws. zamiany wieczystego użytkowania na własność we wspólnotach z wykupionymi lokalami użytkowymi 2014-04-08 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014 - dokończenie w dniu 08-04-2014
Zawieja Bartosz Interpelacja ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego punktu zbierania odpadów przy ul. Górniczej 43 2014-04-08 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014 - dokończenie w dniu 08-04-2014
Grzybowski Krzysztof Interpelacja ws. ryzyka braku prawidłowego umocowania pełnomocników działających za rzecz Miasta Poznania w postępowaniach dotyczących spraw wspólnot mieszkaniowych oraz współwłasności w nieruchomościach zabudowanych 2014-04-08 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014 - dokończenie w dniu 08-04-2014
Bielerzewski Andrzej Interpelacja ws. tras rowerowych w mieście 2014-04-08 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014 - dokończenie w dniu 08-04-2014
Pawlik Adam Interpelacja ws. postulatu Wspólnoty Mieszkaniowej z ul. Górki 9 2014-04-08 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014 - dokończenie w dniu 08-04-2014
Jemielity Ewa Anna Interpelacja ws. niegospodarności w Nowym ZOO 2014-04-08 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014 - dokończenie w dniu 08-04-2014
Mańkowska Urszula Interpelacja ws. budowy ul. Kłeckiej w Poznaniu na os. Warszawskim 2014-04-08 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014 - dokończenie w dniu 08-04-2014
Szynkowski vel Sęk Szymon Interpelacja ws. przeznaczenia działki u zbiegu ulic Sycowskiej i Pobielskiej pod budowę domu kultury 2014-04-08 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014 - dokończenie w dniu 08-04-2014
Szynkowski vel Sęk Szymon Interpelacja ws. skomunikowania osiedla Fabianowo z centrum miasta 2014-04-08 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014 - dokończenie w dniu 08-04-2014
Szynkowski vel Sęk Szymon Interpelacja ws. sytuacji kupców na rynkach zarządzanych przez spółkę "Targowiska", w tym w szczególności kupców z Targowiska "Bema" 2014-04-08 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014 - dokończenie w dniu 08-04-2014
Szynkowski vel Sęk Szymon Interpelacja ws. powodów różnicy między kwotą zarezerwowaną na tzw. asystentów rodziny w autopoprawce Prezydenta do projektu budżetu a ostateczną kwotą zapisaną na ten cel w budżecie miasta 2014-04-08 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014 - dokończenie w dniu 08-04-2014
Szynkowski vel Sęk Szymon Interpelacja ws. uporządkowania części terenu za pawilonami handlowymi przy ul. Ognik 2014-04-08 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014 - dokończenie w dniu 08-04-2014
Grzybowski Krzysztof Interpelacja ws. KOMKart oraz otwartego konkursu ofert na sprzedaż biletów komunikacji miejskiej i doładowań kart PEKA za pośrednictwem sieci stacjonarnych automatów biletowych oraz terminali sprzedażowych PSB 2014-03-27
Zawieja Bartosz Interpelacja ws. obecnego stanu nawierzchni jezdni na ulicy Obrzeże od ulicy Drużynowej do ulicy Przesmyk - łączącej ulicę Obrzeże z ulicą Zwrotniczą 2014-03-27