Interpelacje

Interpelacja
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. losu mieszkańców budynku przy ul. Chartowo 25 2010-03-16
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. trybu sprzedaży oraz warunków zabudowy dla działki 49/3 przy ul. Krysiewicza/Półwiejskiej 2010-03-16
Nowakowski Andrzej Interpelacja ws. nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Świętojańskiej 3, sygn. sprawy GN.XVII/7200-156/09 2010-03-01
Nowakowski Andrzej Interpelacja ws. Fundacji Wspierania Kultury i Sztuki ARS 2010-03-01
Wachowiak Szymon Interpelacja ws. dróg wewnętrznych 2010-02-23 Sesja zwyczajna nr LXVIII w dniu 23-02-2010
Dudziak Lidia Interpelacja ws. przyznawania dotacji z zakresu kultury 2010-02-23 Sesja zwyczajna nr LXVIII w dniu 23-02-2010
Dudziak Lidia Interpelacja ws. uzyskania środków na dofinansowanie wymiany zieleni na gruntach miejskich i spółdzielczych 2010-02-23 Sesja zwyczajna nr LXVIII w dniu 23-02-2010
Napieraj Norbert Interpelacja ws. konieczności doposażenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej w związku z przejawami agresji wobec nich na poznańskich ulicach 2010-02-23 Sesja zwyczajna nr LXVIII w dniu 23-02-2010
Napieraj Norbert Interpelacja ws. sprzedaży lokali mieszkalnych w odrestaurowanych kamienicach miejskich 2010-02-23 Sesja zwyczajna nr LXVIII w dniu 23-02-2010
Lewandowski Tomasz Interpelacja ws. wartości i trybu zakupu energii elektrycznej przez miejskie jednostki i spółki 2010-02-23 Sesja zwyczajna nr LXVIII w dniu 23-02-2010
Grześ Michał Interpelacja ws. niszczenia ulic, chodników i samochodów mieszkańców przez TIR-y wjeżdżające w wąskie uliczki Osiedla Warszawskiego 2010-02-16
Grześ Michał Interpelacja ws. przejścia z ulicy Mścibora na ulicę Dobromiły 2010-02-16
Steczkowski Grzegorz Interpelacja ws. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2010-02-02 Sesja zwyczajna nr LXVII w dniu 02-02-2010
Nowowiejska Janina Interpelacja ws. wykupu mieszkań przy placu Spiskim 1 2010-02-02 Sesja zwyczajna nr LXVII w dniu 02-02-2010
Lewandowski Tomasz Interpelacja ws. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu , ul. Wł. Kotwicza 2010-02-02
Lewandowski Tomasz Interpelacja ws. nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Woźnej 2010-02-02
Kubel Juliusz Interpelacja ws. upomnienia w/s uiszczania podatku od nieruchomości 2010-02-02
Grześ Michał Interpelacja ws. rozpoczęcia sprzedaży mieszkań na osiedlu "Sarmacka", dublujących się adresów w tym rejonie miasta 2010-01-18
Lewandowski Tomasz Interpelacja ws. realizacji przepisów ustawy prawo zamówień publicznych przez samorząd miasta Poznania w zakresie dostaw energii elektrycznej 2010-01-13
Grześ Michał Interpelacja ws. możliwości wykupu działki, zabudowy lasu między ul. Baraniaka a bocznicą kolejową 2010-01-12 Sesja zwyczajna nr LXVI w dniu 12-01-2010
Grześ Michał Interpelacja ws. ewentualnego wydzierżawienia prywatnego parkingu nad Maltą na potrzeby imprez 2010-01-12 Sesja zwyczajna nr LXVI w dniu 12-01-2010
Grześ Michał Interpelacja ws. uciążliwości PUB-u "Herezja" w budynku przy ul. Kościuszki 80 2010-01-12 Sesja zwyczajna nr LXVI w dniu 12-01-2010
Grześ Michał Interpelacja ws. braku odpowiedzi na pismo z sierpnia 2009 roku 2010-01-12 Sesja zwyczajna nr LXVI w dniu 12-01-2010
Grześ Michał Interpelacja ws. hamowania przez jedną działkę wykupu gruntów na Osiedlu Tysiąclecia 2010-01-12 Sesja zwyczajna nr LXVI w dniu 12-01-2010
Grześ Michał Interpelacja ws. prawoskrętów z ulicy Inflanckiej w ul. Baraniaka 2010-01-12 Sesja zwyczajna nr LXVI w dniu 12-01-2010
Grześ Michał Interpelacja ws. opóźniania przez urzędników miejskich realizacji ulicy Kłeckiej 2010-01-11
Grześ Michał Interpelacja ws. zmiany funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mogileńskiej 2010-01-11
Nowakowski Andrzej Interpelacja ws. wykonania ekranu akustycznego od wiaduktu przy ul. Wichrowej do ul. Pniewskiej 2010-01-07
Nowakowski Andrzej Interpelacja ws. wydłużenia czasu prac remontowych budynku przy ul. Ceglanej 4 2010-01-07
Nowakowski Andrzej Interpelacja ws. wybudowania miejsc parkingowych przy ul. Szyperskiej 2009-12-28
Smól Sławomir Interpelacja ws. ograniczenia ruchu na ulicy Budziszyńskiej 2009-12-08 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 08-12-2009
Przybylak Maciej Interpelacja ws. nielegalnych reklam naklejanych na słupach ogłoszeniowych, sygnalizatorach, przejściach podziemnych oraz walki z tym procederem 2009-12-07 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 08-12-2009
Herberholz Dominik Interpelacja ws. prac budowlanych na Stadionie Miejskim przy ulicy Bułgarskiej 2009-11-30
Karczewski Marek Interpelacja ws. zalania powierzchniowego ściekami sanitarnymi posesji przy ul. Radlińskiej 6 oraz ul. Rzeszowskiej 11 2009-11-17 Sesja zwyczajna nr LXIII w dniu 17-11-2009
Jędrzejewski Jakub Interpelacja ws. dodatku motywacyjnego dla nauczycieli 2009-11-17 Sesja zwyczajna nr LXIII w dniu 17-11-2009
Jędrzejewski Jakub Interpelacja ws. złego stanu technicznego Gimnazjum nr 6 2009-11-17 Sesja zwyczajna nr LXIII w dniu 17-11-2009
Jędrzejewski Jakub Interpelacja ws. zaparkowanych na ścieżkach rowerowych pojazdów na ul. Winogrady 2009-11-17 Sesja zwyczajna nr LXIII w dniu 17-11-2009
Herberholz Dominik Interpelacja ws. zastosowania systemu ECO DRIVING w pojazdach komunikacji publicznej 2009-11-17 Sesja zwyczajna nr LXIII w dniu 17-11-2009
Steczkowski Grzegorz Interpelacja ws. remontów ścieżek rowerowych 2009-11-17 Sesja zwyczajna nr LXIII w dniu 17-11-2009
Steczkowski Grzegorz Interpelacja ws. terenu zwanego Rynkiem na Świcie 2009-11-17 Sesja zwyczajna nr LXIII w dniu 17-11-2009
Tomczak Michał Interpelacja ws. porozumienia z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w sprawie lokalizacji szpitala pediatrycznego dla aglomeracji poznańskiej 2009-11-17 Sesja zwyczajna nr LXIII w dniu 17-11-2009
Napieraj Norbert Interpelacja ws. zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w obrębie nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 105-113 2009-11-17 Sesja zwyczajna nr LXIII w dniu 17-11-2009
Napieraj Norbert Interpelacja ws. zatrudnienia w Urzędzie Miasta Poznania osób niepełnosprawnych 2009-11-17 Sesja zwyczajna nr LXIII w dniu 17-11-2009
Napieraj Norbert Interpelacja ws. darmowych i ulgowych przejazdów pojazdami MPK dla pracowników spółki oraz ich rodzin 2009-11-17 Sesja zwyczajna nr LXIII w dniu 17-11-2009
Napieraj Norbert Interpelacja ws. zachęcania pracowników UMP do udziału w akcjach społecznych organizowanych przez jednostki podległe Miastu 2009-11-17 Sesja zwyczajna nr LXIII w dniu 17-11-2009
Napieraj Norbert Interpelacja ws. remontu ul. Dzięgielowej 2009-11-17 Sesja zwyczajna nr LXIII w dniu 17-11-2009
Nowakowski Andrzej Interpelacja ws. dodatku motywacyjnego dla nauczycieli 2009-11-09
Tomczak Michał Interpelacja ws. Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych 2009-11-03 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 03-11-2009
Bielerzewski Andrzej Interpelacja ws. priorytetu dla komunikacji zbiorowej w mieście Poznaniu 2009-11-03 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 03-11-2009
Nowakowski Andrzej Interpelacja ws. nadania nazwy ulicy w Poznaniu imieniem Zygmunta Warczygłowy 2009-11-03 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 03-11-2009