Interpelacje

Interpelacja
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Zawieja Bartosz Interpelacja ws. postępowania administracyjnego - pozwolenie UA.VIII.A12/73510-2492/10 na Osiedlu Tysiąclecia 2011-02-21 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 22-02-2011
Zawieja Bartosz Interpelacja ws. możliwości ujęcia funkcji użytku ekologicznego na Osiedlu Tysiąclecia w opracowywanym przez Miejską Pracownię Urbanistyczną miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 2011-02-21 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 22-02-2011
Zawieja Bartosz Interpelacja ws. problemu wspólnoty mieszkaniowej 118 A-D (ul. Bukowska) - wniosek Pana Tadeusza N. - członka zarządu wspólnoty 2011-02-21 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 22-02-2011
Zawieja Bartosz Interpelacja ws. dotyczy zakończenia postępowania administracyjnego - warunki zabudowy UA.III.U08/73313-824/10 2011-02-21 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 22-02-2011
Zawieja Bartosz Interpelacja ws. wniosku Pana Stefana K. 2011-02-21 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 22-02-2011
Wiśniewski Mariusz Interpelacja ws. terminu wykonania kanalizacji i budowy ul. Jędrzejowskiej na Minikowie 2011-02-21
Dziuba Tadeusz Interpelacja ws. udzielenia wyczerpujących informacji w sprawie zamiarów władzy wykonawczej dotyczących publicznego przedszkola nr 121 z siedzibą przy ul. Biskupińskiej 65 w Poznaniu. 2011-02-10
Grześ Michał Interpelacja ws. braklu odpowiedzialności gospodarzy poznańskich cmentarzy za nagrobki 2011-02-07
Grześ Michał Interpelacja ws. braku umowy na wywóz śmieci na posesji Inflancka 43 2011-02-07
Grześ Michał Interpelacja ws. remontu i wykupu mieszkań w budynku na rogu Dworskiej i Naramowickiej 2011-02-07
Grześ Michał Interpelacja ws. dokończenia budowy chodnika na ulicy Szczepankowo 2011-02-07
Grześ Michał Interpelacja ws. nowo projektowanego przebiegu dróg zbiorczych w rejonie Moraska 2011-02-07
Urbańska Beata Interpelacja ws. lokalizacji kontenerów przy ul. Średzkiej w Poznaniu. 2011-01-27
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. zalegających na śródmiejskich chodnikach i jezdniach hałd śniegu przez cały okres grudnia 2010 r. 2011-01-11 Sesja zwyczajna nr V w dniu 11-01-2011
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. braku dostatecznego zainteresowania i opieki ze strony Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych wymagającym stałej opieki mieszkańcom ul. Różanej 2011-01-11 Sesja zwyczajna nr V w dniu 11-01-2011
Zawieja Bartosz Interpelacja ws. ustalenia najmu mieszkania - ul. Gwiaździsta, 60-149 Poznań 2011-01-11 Sesja zwyczajna nr V w dniu 11-01-2011
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. braku zainteresowania i nie udzielenia pomocy przez Pogotowie Techniczne BOM-3 mieszkańcom ul. Taczaka, gdy w mieszkaniu przez dwa dni nie było wody 2011-01-11 Sesja zwyczajna nr V w dniu 11-01-2011
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. planowanego udzielenia zgody na całonocną sprzedaż alkoholu w sklepie przy ul. 28 Czerwca 1956r. 150 w rogu z Fabryczną 1. 2011-01-11 Sesja zwyczajna nr V w dniu 11-01-2011
Zawieja Bartosz Interpelacja ws. ustaleń w zakresie dalszej zabudowy w obrębie ulic: Górczyńska - Arciszewskiego - Palacza - Głogowska 2011-01-11 Sesja zwyczajna nr V w dniu 11-01-2011
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nie wyegzekwowania decyzji Miejskiej Straży Pożarnej przez Miejską Straż Pożarną nakazującej natychmiastowe zamknięcie tzw. Klubu Muzycznego "Brodway" 2011-01-11 Sesja zwyczajna nr V w dniu 11-01-2011
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. wykupu mieszkania przy ul. Pstrowskiego 93/5 2011-01-11 Sesja zwyczajna nr V w dniu 11-01-2011
Foligowski Przemysław Interpelacja ws. stanu rzeczywistego i planowanego w zakresie realizacji ul. Jastarnickiej 2010-11-09 Sesja zwyczajna nr LXXX w dniu 09-11-2010
Foligowski Przemysław Interpelacja ws. zasad wykorzystywania parkingów zlokalizowanych na terenach należących do miasta, a zlokalizowanych bezpośrednio w pobliżu ośrodków zdrowia, przychodni, szkół, przedszkoli i innych tego typu jednostek świadczących usługi na rzecz mieszkańców Poznania 2010-10-12 Sesja zwyczajna nr LXXIX w dniu 12-10-2010
Foligowski Przemysław Interpelacja ws. możliwości skorzystania z oferty mieszkaniowej TBS przez osobę gotową do samodzielnego pokrycia partycypacji 2010-10-12 Sesja zwyczajna nr LXXIX w dniu 12-10-2010
Steczkowski Grzegorz Interpelacja ws. stanu technicznego budynków w Poznaniu 2010-09-21 Sesja zwyczajna nr LXXVII w dniu 21-09-2010
Steczkowski Grzegorz Interpelacja ws. egzekwowania respektowania prawideł ruchu drogowego na terenie m. Poznania 2010-09-21 Sesja zwyczajna nr LXXVII w dniu 21-09-2010
Steczkowski Grzegorz Interpelacja ws. uporządkowania przestrzeni publicznej w kontekście ładu estetycznego 2010-09-21 Sesja zwyczajna nr LXXVII w dniu 21-09-2010
Kręglewski Wojciech Interpelacja ws. wydania decyzji WUiA - zezwolenia na modernizację domu bliźniaczego na działce 75/1 przy ul. Grodkowskiej 2010-09-15
Kręglewski Wojciech Interpelacja ws. budowy domu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Smardzewskiej 6 2010-09-15
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. rewitalizacji kamienic w Śródmieściu 2010-08-31 Sesja zwyczajna nr LXXVI w dniu 31-08-2010
Lewandowski Tomasz Interpelacja ws. wymiany okien i pieca w mieszkaniu komunalnym przy ul. Tokarskiej 2010-08-13
Lewandowski Tomasz Interpelacja ws. sponsorowania przez prywatne firmy imprez okolicznościowych organizowanych przez Urząd Miasta Poznania i jednostki organizacyjne Miasta Poznania 2010-08-06
Grześ Michał Interpelacja ws. bezpieczeństwa mieszkańców po wymianie dysz gazowych w 2009 roku 2010-07-12
Nowicka Maria Interpelacja ws. zakłócania porządku publicznego i przejawów dewastacji mienia 2010-07-09 Sesja zwyczajna nr LXXV w dniu 06-07-2010 - dokończenie w dniu 09-07-2010
Steczkowski Grzegorz Interpelacja ws. JSP Świt - grant na ścieżkę rowerową 2010-07-06
Smól Sławomir Interpelacja ws. regulacji użytkowania gruntów znajdujących się przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu 2010-07-06
Steczkowski Grzegorz Interpelacja ws. interaktywnego portalu Rad Osiedlowych 2010-07-06
Jędrzejewski Jakub Interpelacja ws. budynku - "hali judo" położonej nad Maltą 2010-07-06
Steczkowski Grzegorz Interpelacja ws. konkursu na wizualizacje w Google Earth 2010-07-06
Steczkowski Grzegorz Interpelacja ws. zagospodarowania terenu w rejonie ul. Świt 2010-07-06
Foligowski Przemysław Interpelacja ws. zasad wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki) w Urzędzie Miasta Poznania oraz innych jednostkach miejskich 2010-07-01
Foligowski Przemysław Interpelacja ws. zasad i trybu przydzielania tzw. "mieszkań dla seniorów", przygotowanych w ramach inwestycji realizowanych przez Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 2010-07-01
Grześ Michał Interpelacja ws. działań ZKZL-u we wspólnocie Junacka 11 do 21 2010-06-17
Grześ Michał Interpelacja ws. działek i budynków przy ulicy Pszczyńskiej 2010-06-17
Grześ Michał Interpelacja ws. lampy na Włocławskiej 2010-06-17
Grześ Michał Interpelacja ws. odbudowy pomnika harcerzy na polanie nad Maltą 2010-06-08 Sesja zwyczajna nr LXXIII w dniu 08-06-2010
Szynkowski vel Sęk Szymon Interpelacja ws. prawidłowości zaprojektowania, wykonania i odbioru inwestycji termomodernizacji kamienicy przy ul. Długiej 7 w Poznaniu 2010-06-08 Sesja zwyczajna nr LXXIII w dniu 08-06-2010
Szynkowski vel Sęk Szymon Interpelacja ws. odpowiedzialności i kosztów zaniedbania związanych z brakiem odpowiedniego zimowego zabepieczenia niedawno wyremontowanej kamienicy przy ulicy Mostowej 2010-06-08 Sesja zwyczajna nr LXXIII w dniu 08-06-2010
Wiśniewski Mariusz Interpelacja ws. dokończenia budowy boiska do piłki nożnej przy zbiegu ulic Leszczyńskiej i Bojanowskiej 2010-06-07 Sesja zwyczajna nr LXXIII w dniu 08-06-2010
Grześ Michał Interpelacja ws. wypadku na ulicy Brzeskiej 2010-05-28