Interpelacje

Interpelacja
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Bielerzewski Andrzej Interpelacja ws. priorytetu dla komunikacji zbiorowej w mieście Poznaniu 2009-11-03 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 03-11-2009
Herberholz Dominik Interpelacja ws. wprowadzenia ograniczeń poruszania się samochodów nauki jazdy po mieście 2009-10-22
Foligowski Przemysław Interpelacja ws. udostępnienia opracowania autorstwa Miejskiej Pracowni Urbanistycznej dotyczącego budowy wiaduktu golęcińskiego 2009-10-13 Sesja zwyczajna nr LXI w dniu 13-10-2009
Nowakowski Andrzej Interpelacja ws. kosztów oświetlenia ulic. 2009-10-07
Herberholz Dominik Interpelacja ws. wykorzystania w pracach komisji Rady Miasta systemów do rozpoznawania mowy i zapisywania jej w postaci tekstu 2009-09-15 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 15-09-2009
Herberholz Dominik Interpelacja ws. biletu aglomeracyjnego 2009-09-15 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 15-09-2009
Herberholz Dominik Interpelacja ws. wyjazdu z ulicy Katowickiej 2009-09-15 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 15-09-2009
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. siedziby dla chóru im. Stanisława Moniuszki 2009-09-15 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 15-09-2009
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. pomocy mieszkaniowej dla Państwa Grażyny i Sebastiana T. 2009-09-15 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 15-09-2009
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. Ogrodu działkowego "Ustronie" 2009-09-15 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 15-09-2009
Herberholz Dominik Interpelacja ws. wprowadzenia zintegrowanej informacji pasażerskiej w aglomeracji poznańskiej 2009-09-15 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 15-09-2009
Nowaczyk-Gajdzińska Barbara Interpelacja ws. przejazdów ulgowych dla głuchoniemych 2009-08-25 Sesja zwyczajna nr LIX w dniu 25-08-2009
Nowaczyk-Gajdzińska Barbara Interpelacja ws. objęcia programami profilaktyki zdrowotnej wszystkich dzieci uczących się w szkołach podstawowych w Poznaniu 2009-08-25 Sesja zwyczajna nr LIX w dniu 25-08-2009
Nowakowski Andrzej Interpelacja ws. wykupu mieszkania komunalnego przy ul. Nowowiejskiego 2009-08-10
Foligowski Przemysław Interpelacja ws. spraw prowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami 2009-07-31
Foligowski Przemysław Interpelacja ws. prawa posługiwania się herbem miasta Poznania 2009-07-31
Foligowski Przemysław Interpelacja ws. zaawansowania inwestycji związanych z wyposażeniem placówek oświatowych miasta Poznania w szafki dla uczniów 2009-07-06
Foligowski Przemysław Interpelacja ws. stanu prawnego i rzeczywistego w zakresie dostępu do nabrzeża dawnego koryta Warty, wynikłego z inwestycji zrealizowanej przez firmę "Wechta" 2009-07-06
Foligowski Przemysław Interpelacja ws. planów miasta Poznania w zakresie utrzymania Przedszkola nr 121 położonego przy ul. Biskupińskiej 65 2009-07-06
Foligowski Przemysław Interpelacja ws. środków z budżetu miasta Poznania przeznaczonych na działania artystyczne w rejonie ul. Szyperskiej i ul. Estkowskiego oraz zamierzeń miasta w tym zakresie 2009-07-06
Foligowski Przemysław Interpelacja ws. działań podejmowanych od roku 2006 w związku z niedokończoną inwestycją budowy szkoły na os. Bolesława Śmiałego 2009-07-06
Foligowski Przemysław Interpelacja ws. szczegółowego harmonogramu działań inwestycyjnych w Centrum Kultury "Zamek" 2009-07-06
Foligowski Przemysław Interpelacja ws. udogodnień dla turystów odwiedzających miasto Poznań 2009-07-06
Przybylak Maciej Interpelacja ws. trwającego blisko 10 lat procesu sprzedaży mieszkania przy ul. Kasprzaka 33 i braku odpowiedzi ZKZL na pisma w tej sprawie 2009-06-26
Ganowicz Grzegorz Interpelacja ws. interwencji lokatorów z pl. Spiskiego 1 w/s wniosków o wykup mieszkań. 2009-06-15
Zawieja Maciej Interpelacja ws. wniosku Pani Marii K. w/s wykupu zajmowanego przez nią mieszkania 2009-06-10
Herberholz Dominik#Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. określenia oddziaływania wojskowej bazy lotniczej Krzesiny na Poznań 2009-06-09 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 09-06-2009
Nowakowski Andrzej Interpelacja ws. części mieszkańców tzw. Osiedla Maltańskiego 2009-06-09 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 09-06-2009
Napieraj Norbert Interpelacja ws. realizacji przepisów ograniczających możłiwość spożywania alkoholu w miejscach ogólnodostępnych 2009-05-12 Sesja zwyczajna nr LIV w dniu 12-05-2009
Napieraj Norbert Interpelacja ws. stanu terenu wokół tzw. Pomnika Harcerzy 2009-05-12 Sesja zwyczajna nr LIV w dniu 12-05-2009
Napieraj Norbert Interpelacja ws. oddziaływania komunikacyjnego Galerii Malta na tereny mieszkaniowe przy ulicy Katowckiej 2009-05-12 Sesja zwyczajna nr LIV w dniu 12-05-2009
Napieraj Norbert Interpelacja ws. postępów inwestycji związanej z budową linii tramwajowej na Franowo 2009-05-12 Sesja zwyczajna nr LIV w dniu 12-05-2009
Grześ Michał Interpelacja ws. rozjeżdżania terenu zielonego przed posesjami na rogu ul. Krańcowa - Czekalskie 2009-05-04
Grześ Michał Interpelacja ws. zanieczyszczania strumienia Szklarka wodami opadowymi pochodzącymi z kanalizacji deszczowej 2009-05-04
Grześ Michał Interpelacja ws. parkingu zlokalizowanego przy ul. Mogileńskiej, ul. Pilskiej 2009-05-04
Majchrzycki Wojciech Interpelacja ws. przyszłości POSUM-u 2009-04-10
Zawieja Maciej Interpelacja ws. interwencji w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Bukowska/Przybyszewskiego 2009-04-07 Sesja zwyczajna nr LII w dniu 07-04-2009
Nowaczyk-Gajdzińska Barbara Interpelacja ws. przyłącza wodociągowego do domu Pani Marii M. zamieszkałej przy ul. Obornickiej 2009-04-07 Sesja zwyczajna nr LII w dniu 07-04-2009
Foligowski Przemysław Interpelacja ws. środków publicznych (budżetowych) miasta Poznania wydatkowanych na promocję prywatnych przedsiębiorców w ramach akcji "POZnań. Miasto know-how" 2009-04-07 Sesja zwyczajna nr LII w dniu 07-04-2009
Karczewski Marek Interpelacja ws. ul. Podjazdowej w Kiekrzu 2009-04-07 Sesja zwyczajna nr LII w dniu 07-04-2009
Karczewski Marek Interpelacja ws. przebudowy ulicy Ptasiej 2009-04-07 Sesja zwyczajna nr LII w dniu 07-04-2009
Nowakowski Andrzej Zapytanie ws. sytuacji mieszkaniowej części mieszkańców Poznania zamieszkałych na tzw. Osiedlu Maltańskim. 2009-04-01
Nowakowski Andrzej Interpelacja ws. sprawy mieszkaniowej Pani Marioli B. 2009-04-01
Napieraj Norbert Interpelacja ws. wysokości stawek czynszów za wynajem lokali komunalnych na cele prowadzenia działalności handlowej w centrum miasta 2009-03-17 Sesja zwyczajna nr LI w dniu 17-03-2009
Napieraj Norbert Interpelacja ws. wprowadzania psów do Parku Chopina 2009-03-17 Sesja zwyczajna nr LI w dniu 17-03-2009
Pauszek Magdalena Interpelacja ws. pisma pani Danuty Duda z dnia 21.02.2009 r. i zawartych w nim zarzutów 2009-03-17 Sesja zwyczajna nr LI w dniu 17-03-2009
Majchrzycki Wojciech Interpelacja ws. "Rynku na Świcie" 2009-03-09
Napieraj Norbert Interpelacja ws. usprawnienia dojazdu do Naramowic 2009-03-05
Lewandowski Tomasz Interpelacja ws. kampanii reklamowej prowadzonej przez Spółkę AQUANET S.A. 2009-03-03 Sesja zwyczajna nr L w dniu 03-03-2009
Zawieja Maciej Interpelacja ws. budowy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Grunwaldzkiej 2009-03-02 Sesja zwyczajna nr L w dniu 03-03-2009