Interpelacje

Interpelacja
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Tomczak Michał Interpelacja ws. rozważenia wprowadzenia zakazu zatrzymywania się i postoju na ulicy Darzyńskiej, na odcinku 100 m od skrzyżowania z ul. Michałowo w kierunku północnym do ul. Darzyborskiej 2014-01-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 28-01-2014
Grzybowski Krzysztof Interpelacja ws. sposobu korzystania przez Prezydenta Miasta Poznania z uprawnień powierzonych przez Radę Miasta Poznania do ustalania niektórych cen i opłat w zakresie działania jednostek budżetowych : Ogród Zoologiczny, Palmiarnia Poznańska, Usługi Komunalne i Zarząd Transportu Miejskiego, a także komunalnej spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 2014-01-27
Grzybowski Krzysztof Interpelacja ws. przebiegu i zakończenia likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pn. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych 2014-01-27
Szynkowski vel Sęk Szymon Interpelacja ws. zapisów umowy z operatorem Stadionu Miejskiego oraz zasad rozliczania tzw. mediów na Stadionie Miejskim w Poznaniu 2014-01-24
Szynkowski vel Sęk Szymon Interpelacja ws. zakupów rzeczowych dokonywanych przez zakłady budżetowe Miasta w grudniu 2013 roku 2014-01-24
Urbańska Beata Interpelacja ws. możliwości odliczenia VAT przez jednostkę budżetową Ogród Zoologiczny. 2014-01-09
Szynkowski vel Sęk Szymon Interpelacja ws. szczegółów realizacji porozumienia zawartego 9 lipca 2010r. pomiędzy UAM a Miastem Poznań w kontekście odpowiedzi na wcześniejsze interpelacje w tej sprawie 2014-01-09
Urbańska Beata Interpelacja ws. realizacji uchwały Rady Miasta Poznania, kategoria : Gospodarka komunalna 2014-01-09
Szynkowski vel Sęk Szymon Interpelacja ws. obsługi komunikacyjnej Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego 2014-01-09
Zawieja Bartosz Interpelacja ws. możliwości budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Reglowej 2013-12-17
Szynkowski vel Sęk Szymon Interpelacja ws. zasad żywienia dzieci z alergiami w przedszkolach publicznych 2013-12-17
Szynkowski vel Sęk Szymon Interpelacja ws. programu "Seniorzy" oraz pomocy mieszkaniowej dla osób starszych 2013-12-17
Szynkowski vel Sęk Szymon Interpelacja ws. spełnienia wymogów działalności przez formę VIKOM 2013-12-17
Zawieja Bartosz Interpelacja ws. wycinki drzew na działce miejskiej o nr 38/79 dokonanej przez Stowarzyszenuie Miłośników Fortyfikacji 2013-12-17
Zawieja Bartosz Interpelacja ws. wniosku Rady Osiedla Górczyn w sprawie zmiany trasy linii autobusowej o nr 49 2013-12-17
Zawieja Bartosz Interpelacja ws. usunięcia krzewów w ciągu ul. Piargowej 2013-12-17
Szynkowski vel Sęk Szymon Interpelacja ws. szczegółów realizacji porozumienia zawartego pomiędzy UAM a Miastem Poznań z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie budowy ul. Dzięgielowej, w szczególności par. 2 pkt 5 Porozumienia oraz konsultacji planów zamknięcia ul. Dzięgielowej dla ruchu z lokalną społecznością 2013-12-10 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013
Szynkowski vel Sęk Szymon Interpelacja ws. pobierania diet przez członków zarządu Związku Międzygminnego GOAP 2013-12-10 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013
Szynkowski vel Sęk Szymon Interpelacja ws. błędnego przedstawienia danych sprzedaży biletów ZTM za miesiąc październik 2012r. oraz odmową przez ZTM udostępnienia danych z miesięcznej sprzedaży biletów stowarzyszeniu "Inwestycje dla Poznania" 2013-12-10 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013
Urbańska Beata Interpelacja ws. wyboru wariantu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Śródka" w Poznaniu 2013-12-10 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013
Jemielity Ewa Anna Interpelacja ws. mieszkania w TBS dla Pani Krystyny Hudej 2013-12-10 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013
Dudziak Lidia Interpelacja ws. przekazywania gruntów, budowli, udzielania bonifikat przy sprzedaży gruntów, budowli wyższym uczelniom Poznania 2013-12-10 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013
Dudziak Lidia Interpelacja ws. użytkowania wieczystego, które zostaje sprzedane 2013-12-10 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. wykupu mieszkania przy ul. Pstrowskiego 93/95 2013-12-10 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013
Szynkowski vel Sęk Szymon Interpelacja ws. sprzedaży biletów długookresowych w grudniu 2012r. po cenie obowiązującej od początku stycznia 2013r. 2013-12-10 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013
Grześ Michał Interpelacja ws. zatrudnienia pana Artura Szukały bez konkursu i kwalifikacji 2013-12-10 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013
Grześ Michał Interpelacja ws. niekorzystnego i uchylonego działania urzędnika ZDM dla mieszkańców Poznania 2013-12-10 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013
Grześ Michał Interpelacja ws. braku kompetencji pracowników ZKZL podejmujących decyzje o ogrzewaniu komunalnych budynków na Głuszynie 2013-12-10 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013
Szynkowski vel Sęk Szymon Interpelacja ws. inwestycji remontu układu torowego przy Moście Teatralnym 2013-12-10 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013
Szynkowski vel Sęk Szymon Interpelacja ws. inwestycji remontu układu torowego przy Moście Teatralnym 2013-12-10 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013
Szynkowski vel Sęk Szymon Interpelacja ws. ewentualnego zaangażowania osób zajmujących kierownicze stanowiska w Biurze Koordynacji Projektów, Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydziale Urbanistyki i Architektury, Poznańskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji, Zarządzie Dróg Miejskich oraz Zarządzie Transportu Miejskiego w prace na rzecz wykonawców lub podwykonawców inwestycji związanych z EURO 2012 2013-12-10 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013
Szynkowski vel Sęk Szymon Interpelacja ws. właściwości szacowania kosztów inwestycji realizowanych z budżetu Miasta o kosztach przekraczających 10 mln złotych w ciągu ostatnich 5 lat oraz terminowości ich realizacji 2013-12-10 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013
Szynkowski vel Sęk Szymon Interpelacja ws. inwestycji przebudowy Ronda Kaponiera 2013-12-10 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013
Szynkowski vel Sęk Szymon Interpelacja ws. wydatków jednostek budżetowych oświaty oraz miejskich instytucji kultury na usługi prawnicze w 2012 roku 2013-12-10 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013
Tomczak Michał Interpelacja ws. zasad funkcjonowania - współpracy pomiędzy Teatrem Ósmego Dnia a fundacją Teatru Ósmego Dnia 2013-12-10 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013
Szczuciński Antoni Interpelacja ws. zawartych w projekcie budżetu Miasta Poznania na 2014 rok propozycji dot. regulacji wynagrodzeń pracowników kultury 2013-12-10 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013
Grześ Michał Interpelacja ws. nagłego wymyślenia ogrzewania części wspólnej na Głuszynie 2013-12-10 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013
Grześ Michał Interpelacja ws. udostępniania dokumentów z kontroli PIP i ZUS w ZTM 2013-12-09
Grześ Michał Interpelacja ws. wyburzenia pozostałości po Przedszkolu nr 12 przy ul. Płockiej 2013-12-09
Grześ Michał Interpelacja ws. zatrudnienia nowej kontroli w ZTM 2013-12-09
Szynkowski vel Sęk Szymon Interpelacja ws. rozliczania wpływów do ZTM ze sprzedaży biletów w biletomatach 2013-12-06
Zawieja Bartosz Interpelacja ws. bieżącej działalności Spółki "Targowiska" w zakresie działań związanych z rewitalizacją Rynku Łazarskiego 2013-12-05
Zawieja Bartosz Interpelacja ws. bieżącej działalności Spółki "Targowiska" w zakresie działań związanych z rewitalizacją rynku przy ul. Świt 2013-12-05
Zawieja Bartosz Interpelacja ws. prowadzenia działań w zakresie likwidacji parkingu zlokalizowanego przy ul. Sierakowskiej (na terenie Gimnazjum nr 57) 2013-12-05
Zawieja Bartosz Interpelacja ws. usunięcia zniszczeń chodników i nawierzchni jezdni na ulicach Bosa - Myśłiwska, powstałych w związku z budową bloku mieszkalnego 2013-12-05
Zawieja Bartosz Interpelacja ws. obecnego stanu nawierzchni jezdni na ulicach: Tarczowa, Obrzeże, Mała, Przesmyk, Albańska, Jarochowskiego (od Ściegiennego do Hetmańskiej), Palacza (od Arciszewskiego do Grunwaldzkiej), Pogodna (Ściegiennego - SP nr 80) 2013-12-05
Zawieja Bartosz Interpelacja ws. wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na skrzyżowaniu ulic Głogowska - Górczyńska 2013-12-05
Zawieja Bartosz Interpelacja ws. obecnego oznakowania przejścia dla pieszych na ul. Marcelińskiej - brama Szpitala Klinicznego 2013-12-05
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. organu odpowiedzialnego za sprzątanie śniegu z chodnika w ciągu ul. Hetmańska (od nr 52 do 69) 2013-12-03 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013
Fabiś-Szulc Karolina Interpelacja ws. nieruchomości położonej w Poznaniu obr/ark 36/34 działka nr ewid. 17, której właścicielem jest Miasto Poznań 2013-11-22