Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. wykorzystania nieruchomości przy ul. Słupskiej 62 na cele integracyjno-kulturalne

Symbol

RM.0003.592.2016

Data zgłoszenia

2016-12-19

Wnioskodawca

Boruczkowski Michał

Kadencja

VII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-04-23 16:13:00.0