Zamówienie: LO4.ZP/251-01/19

Sygnatura zamówienia: LO4.ZP/251-01/19
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 13 maja 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

IV Liceum Ogólnokształcące im.Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
ul. Swojska 6, 60-592 Poznań
kontakt: 61 841-77-71
email: sekretariat@lo4.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja boiska sportowego na ternie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Swojskiej 6 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

31 maja 2019 do godz. 12:15

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

13 maja 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-05-31

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-06-06

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Waldemar Dróżdż
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-28 12:48 - zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)