IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta (IX LO)

Kierownik/Dyrektor

Krystyna Rachwalik
ul. Warzywna 24, 61-658 Poznań
61 820-36-32
godziny urzędowania: Sekretariat od 10.00 do 14.00
9lopoznan@9lopoznan.pl
www.9lopoznan.pl

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Akt założycielski Szkoły Publicznej - Uchwała Rady Miasta Poznania nr LXXIX/915/III/2002 z dnia 12 lutego 2002r.

Budżet jednostki na bieżący rok

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX/1111/VII/2017 Rady Miasta Poznania z 22.12.2017r : kwota środków na realizację zadań jednostki w 2018r wynosi 3 728 810 zł; w rozdziałach: 80120 3 659 328 zł, 80146 3 170 zł, 80152 3 312 zł, 80195 63 000 zł. Kwota dochodów budżetu w rozdz 80120 wynosi 700 zł.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Justyna Kowalewska
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-11 10:47 - remonty (Aktualizacja)