Komisja Kultury i Nauki - kadencja 2002-2006

 • Anna Borucka-Cieślewicz

  Funkcja: wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Nauki

 • Hanna Iwona Derdowska-Zimpel

  Funkcja: wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 • Grzegorz Ganowicz

  Funkcja: Przewodniczący Rady Miasta Poznania

 • Edward Głuszyński

 • Michał Grześ

  Funkcja: przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej

 • Andrzej Grzybowski

  Funkcja: przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

 • Katarzyna Kretkowska

  Funkcja: przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej

 • Krzysztof Mączkowski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania, przewodniczący Miejskiej Komisji ds. Wyborów Osiedlowych, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 • Janina Nowowiejska

  Funkcja: sekretarz Rady Miasta, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Nauki

 • Halina Olszewska

  Funkcja: wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 • Agnieszka Pałac

  Funkcja: sekretarz Rady Miasta

 • Jadwiga Rotnicka

  Funkcja: Przewodnicząca Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji, wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Przestrzennej i Ochronny Środowiska

 • Maria Jolanta Syp

  Funkcja: wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania

 • Antoni Szczuciński

  Funkcja: Przewodniczący Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki