Komisja Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - kadencja 2002-2006

 • Anna Borucka-Cieślewicz

  Funkcja: wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Nauki

 • Hanna Iwona Derdowska-Zimpel

  Funkcja: wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 • Grzegorz Ganowicz

  Funkcja: Przewodniczący Rady Miasta Poznania

 • Tadeusz Jarmołowicz

  Funkcja: przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Promocji Miasta

 • Zbigniew Kopka

  Funkcja: wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej

 • Katarzyna Kretkowska

  Funkcja: przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej

 • Wojciech Kręglewski

  Funkcja: przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 • Krzysztof Mączkowski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania, przewodniczący Miejskiej Komisji ds. Wyborów Osiedlowych, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 • Janina Nowowiejska

  Funkcja: sekretarz Rady Miasta, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Nauki

 • Halina Olszewska

  Funkcja: wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 • Magdalena Pauszek

  Funkcja: sekretarz Rady Miasta, wiceprzewodnicząca Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej

 • Andrzej Porawski

  Funkcja: przewodniczący Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej

 • Jadwiga Rotnicka

  Funkcja: Przewodnicząca Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji, wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Przestrzennej i Ochronny Środowiska

 • Ewa Skała-Piękoś

  Funkcja: wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej i Promocji Miasta

 • Hubert Świątkowski

  Funkcja: Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, wiceprzewodniczący Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji

 • Michał Tomczak

  Funkcja: przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego