Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - kadencja 2006-2010

 • Lidia Dudziak

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania, Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Komisji ds. Wyborów Osiedlowych
  Kontakt: 601-872-355, Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 61 8785-333/671

 • Przemysław Foligowski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania,
  Kontakt: 501-561-838

 • Juliusz Kubel

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel 61 8785-333/671

 • Norbert Napieraj

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego
  Kontakt: 605-853-776

 • Andrzej Nowakowski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania
  Kontakt: 603-115-602

 • Maciej Przybylak

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki
  Kontakt: 604-40-78-11

 • Krzysztof Skrzypinski

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok.2, tel. 61 8785-333/671

 • Szymon Szynkowski vel Sęk

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok.2, tel. 61 8785-333/671, kom.609-967-339

 • Ryszard Śliwa

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki
  Kontakt: 696-490-350

 • Hubert Świątkowski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, tel. 61 8785-312, 378

 • Szymon Wachowiak

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, Plac Kolegiacki 17, tel. 61 8785-333/671

 • Mariusz Wiśniewski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Sekretarz Klubu Radnych PO, przewodn. Doraźnej Komisji d/s reformy jedn. pomocn. m. Poznania
  Kontakt: 605-529-057

 • Wojciech Wośkowiak

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Samorządowej, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  Kontakt: 504-045-786