Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia - kadencja 2006-2010

 • Andrzej Bielerzewski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, wiceprzew. Doraźnej Komisji ds reformy jedn. pomocn. m. Poznania, wiceprzewodn. Dorażnej Komisji Statutowo- Regulaminowej
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 61 8785-333/671 lub 500-149-111

 • Marek Karczewski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 61 8785-333/671

 • Barbara Nowaczyk-Gajdzińska

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Ochrony środowiska i Rewitalizacji,
  Kontakt: 663-911-696

 • Maria Nowicka

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej
  Kontakt: 691-522-988

 • Sławomir Smól

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok.2, tel. 61 8785-333/671

 • Antoni Szczuciński

  Funkcja: Przewodniczący Klubu Radnych "Lewica i Demokraci", Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki
  Kontakt: 606-820-801

 • Michał Tomczak

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, Plac Kolegiacki 17, tel. 61 8785-333/671

 • Paweł Wosicki

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
  Kontakt: 61 653-03-91