Kontrole prowadzone przez WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH

Symbol Data przeprowadzenia kontroli Jednostka kontrolowana Opis
SOUK-VII.5440.2.3.2018 2018-07-30 „BITL” Marcin Hoffmann
§ 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).
SOUK-VII.5440.2.39.2018 2018-07-11 „O.S.K. ROMBA” Roman Niezgoda MASZYNOWA 28 61-483 POZNAŃ
Kontrola dotyczyła zakresu wskazanego w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).
SOUK-VII.5440.2.37.2018 2018-07-10 "LIMAR" Mariusz Lisiecki RUBIEŻ 20 61-612 POZNAŃ
Kontrola dotyczyła zakresu wskazanego w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).
SOUK-VII.5440.2.5.2018 2018-07-02 „FORMUŁA L” Tadeusz Stępniak
§ 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).
SOUK-VII.5440.2.35.2018 2018-06-20 „OSK AKINARI” Sławomir Kaus JÓZEFA KRASZEWSKIEGO 21/25 60-501 POZNAŃ
Kontrola dotyczyła zakresu wskazanego w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).
SOUK-VII.5440.2.30.2018 2018-06-07 "JOKER" Beata Mikucka OSIEDLE BOLESŁAWA CHROBREGO 7 nr lok. 95 60-681 POZNAŃ
Kontrola dotyczyła zakresu wskazanego w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).
SOUK-VII.5440.2.28.2018 2018-05-30 "ZAWODOWIEC" Agata Lustyk CZARNKOWSKA 35 60-415 POZNAŃ
Kontrola dotyczyła zakresu wskazanego w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).
SOUK-VII.5440.2.23.2018 2018-05-22 Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTODRIVE” Michał Bartczak EMILII SCZANIECKIEJ 6 nr lok. 2 60-216 POZNAŃ
Kontrola dotyczyła zakresu wskazanego w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).
SOUK-VII.5440.2.27.2018 2018-05-18 UNIWERSYTET JAZDY OGIŃSKI KATARZYNA OGIŃSKA - MOLSKA ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 32 61-714 POZNAŃ
Kontrola dotyczyła zakresu wskazanego w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).
SOUK-VII.5440.2.26.2018 2018-05-16 "LENZNER ZBIGNIEW" ORLĄT 4 61-348 POZNAŃ
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których mowa w treści art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.) oraz realizacji programu szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
SOUK-VII.5440.2.13.2018 2018-05-07 „RED – CAR” Emilia Laskowska, ul. SŁOWIAŃSKA 78, 61-664 POZNAŃ
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których mowa w treści art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.) oraz realizacji programu szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
SOUK-VII.5440.2.19.2018 2018-04-24 "ZIEMKOWSKI LESZEK" WOJSKA POLSKIEGO 50 60-627 POZNAŃ
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których mowa w treści art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.) oraz realizacji programu szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
SOUK-VII.5440.2.14.2018 2018-04-23 Ośrodek Szkolenia Kierowców „O.S.K. FALLCON” Piotr Skołuda PLAC WOLNOŚCI 18 nr lok. 502 61-739 POZNAŃ
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których mowa w treści art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.) oraz realizacji programu szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
Poświadczone:
SOUK-VII.5440.2.15.2018 2018-04-20 "ALIGATOR" Hanna Strykowska, ul. GOPLAŃSKA 10, 61-051 POZNAŃ
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których mowa w treści art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.) oraz realizacji programu szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
SOUK-VII.5440.2.20.2018 2018-04-18 „SZYBKIBILL” Marcin Cierniak OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE 20/38 61-229 POZNAŃ
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których mowa w treści art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.) oraz realizacji programu szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
SOUK-VII.5440.2.18.2018 2018-04-17 Ośrodek Szkolenia Kierowców "ARTUR" Artur Staniszewski HAWELAŃSKA 1 61-625 POZNAŃ
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których mowa w treści art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.) oraz realizacji programu szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
SOUK-VII.5440.2.10.2018 2018-03-28 Ośrodek Szkolenia Kierowców "PRAWKO" Cezary Drozdowski SKŁADOWA 11 61-897 POZNAŃ
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których mowa w treści art. 28 ust. 2 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami(tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.), zgodności prowadzonych szkoleń kandydatów na kierowców oraz kursów kandydatów na instruktorów i wykładowców ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w przepisach ustawy i rozporządzeń wykonawczych, a także sposobu prowadzenia dokumentacji ośrodka.
SOUK-VII.5440.2.11.2018 2018-03-21 Ośrodek Szkolenia Kierowców „PIĄTEK” Iwona Piątek GRUNWALDZKA 368 60-169 POZNAŃ
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których mowa w treści art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.) oraz realizacji programu szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
SOUK-VII.5440.2.6.2018 2018-02-28 „Liga Obrony Kraju” CZECHOSŁOWACKA 108 61-476 POZNAŃ
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których mowa w treści art. 28 ust. 2 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami(tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.), zgodności prowadzonych szkoleń kandydatów na kierowców oraz kursów kandydatów na instruktorów i wykładowców ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w przepisach ustawy i rozporządzeń wykonawczych, a także sposobu prowadzenia dokumentacji ośrodka.
SOUK-VII.5440.2.9.2018 2018-02-26 OSK „KRZYSZTOF ADAMCZAK”
§ 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).