Kontrole prowadzone przez WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH

Symbol Data przeprowadzenia kontroli Jednostka kontrolowana Opis
SOUK-VII.5440.2.10.2018 2018-03-28 Ośrodek Szkolenia Kierowców "PRAWKO" Cezary Drozdowski SKŁADOWA 11 61-897 POZNAŃ
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których mowa w treści art. 28 ust. 2 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami(tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.), zgodności prowadzonych szkoleń kandydatów na kierowców oraz kursów kandydatów na instruktorów i wykładowców ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w przepisach ustawy i rozporządzeń wykonawczych, a także sposobu prowadzenia dokumentacji ośrodka.
SOUK-VII.5440.2.5.2018 2018-02-07 Ośrodek Szkolenia Kierowców „FORMUŁA L” Tadeusz Stępniak NARAMOWICKA 239 61-611 POZNAŃ
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których mowa w treści art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.) oraz realizacji programu szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
SOUK-VII.5440.2.4.2018 2018-02-02 Szudobaj Łukasz LAZUROWA 12 nr lok. 1 60-655 Poznań
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których mowa w treści art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.) oraz realizacji programu szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
SOUK-VII.5440.2.58.2017 2017-11-28 Ośrodek Szkolenia Kierowców ŻEGRZE J. Migdałek J. Kuczuba Spółka Jawna OSIEDLE POLAN 100 61-253 POZNAŃ
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których mowa w treści art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.) oraz realizacji programu szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
SOUK-VII.5421.83.2017 2017-11-24 Auto Compol S.A. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1 61-863 Poznań
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których jest mowa w art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.)
SOUK-VII.5440.2.55.2017 2017-11-23 Ośrodek Szkolenia Kierowców "MUSTANG" Jerzy Mielcarek DŁUGA 18 61-849 POZNAŃ
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których mowa w treści art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.) oraz realizacji programu szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
SOUK-VII.5421.86.2017 2017-11-21 Liga Obrony Kraju CHOCIMSKA 14 00-791 WARSZAWA
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których jest mowa w art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.)
SOUK-VII.5440.2.59.2017 2017-11-20 "Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Ośrodek Szkolenie Zawodowego FORTECZNA 2 61-362 Poznań
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których mowa w treści art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.) oraz realizacji programu szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
SOUK-VII.5440.2.56.2017 2017-11-17 Ośrodek Szkolenia Kierowców „L-SCHOOL” Jakub Gredczyszyn OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO 23 nr lok. 15 60-688 POZNAŃ
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których mowa w treści art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.) oraz realizacji programu szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
SOUK-VII.5421.84.2017 2017-11-16 "LENKER" Sp. z o.o. WIŚNIOWA 13 61-477 POZNAŃ
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których jest mowa w art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.)
SOUK-VII.5440.2.54.2017 2017-11-15 Ośrodek Szkolenia Kierowców "MCTURBO" Firma Handlowo Usługowa Marek Cołta KATOWICKA 11B nr lok. 84 61-131 POZNAŃ
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których mowa w treści art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.) oraz realizacji programu szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
SOUK-VII.5421.79.2017 2017-11-10 AUTO KiK
Krzysztof Kaniewski SPŁAWIE 9 61-312 POZNAŃ
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których jest mowa w art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.)
SOUK-VII.5440.2.57.2017 2017-11-09 Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTO – ROZWAGA” Małgorzata Wiśniewska GRUNWALDZKA 152 60-309 Poznań
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których mowa w treści art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.) oraz realizacji programu szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
SOUK-VII.5440.2.53.2017 2017-11-08 Ośrodek Szkolenia Kierowców „PIONIER” Kromski Piotr NOWOSOLSKA 7 60-171 POZNAŃ
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których mowa w treści art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.) oraz realizacji programu szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
SOUK-VII.5440.2.51.2017 2017-10-31 Ośrodek Szkolenia Kierowców "SPEED" Adam Kowalski STAROWIEJSKA 5 nr lok. 5 61-664 POZNAŃ
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których mowa w treści art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.) oraz realizacji programu szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
SOUK-VII.5440.2.49.2017 2017-10-30 Ośrodek Szkolenia Kierowców „PIĄTEK” Iwonę Piątek, ul. Grunwaldzka 368, 60-169 POZNAŃ
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których mowa w treści art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.) oraz realizacji programu szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
SOUK-VII.5421.78.2017 2017-10-27 Agencja Ubezpieczeniowa 3D Michał Walczak NARAMOWICKA 196 61-608 POZNAŃ
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których jest mowa w art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.)
SOUK-VII.5421.80.2017 2017-10-27 PROST-AUTO
Rafał Kowalewski JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 459A 60-451 POZNAŃ
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których jest mowa w art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.)
SOUK-VII.5440.2.50.2017 2017-10-26 Ośrodek Szkolenia Kierowców "LIMAR" Mariusz Lisiecki RUBIEŻ 20 61-612 POZNAŃ
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których mowa w treści art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.) oraz realizacji programu szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
SOUK-VII.5440.2.45.2017 2017-10-19 Ośrodek Szkolenia Kierowców „RED – CAR” Emilia Laskowska SŁOWIAŃSKA 78 61-664 POZNAŃ
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których mowa w treści art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.) oraz realizacji programu szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.