Kontrole prowadzone przez WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH

Symbol Data przeprowadzenia kontroli Jednostka kontrolowana Opis
SOUK-VII.5440.2.3.2019 2019-01-21 MENTOR NAUKA JAZDY, Wiesław Puzio, ul. Hangarowa 14, 60-409 Poznań
Kontrola kompleksowa dotyczyła zakresu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).
SOUK-VII.5440.2.69.2018 2018-12-11 Ośrodek Szkolenia Kierowców „O.S.K. FALLCON” Piotr Skołuda PLAC WOLNOŚCI 18 nr lok. 517 61-739 POZNAŃ
Kontrola problemowa dotyczyła zakresu wskazanego w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).
SOUK-VII.5421.80.2018 2018-12-10 ALI-WOJ-TRANS Sp. z o.o. Sp. k.
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których jest mowa w art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj: Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.)
SOUK-VII.5440.2.70.2018 2018-12-10 UNIWERSYTET JAZDY OGIŃSKI KATARZYNA OGIŃSKA - MOLSKA ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 32 61-714 POZNAŃ
Kontrola problemowa dotyczyła zakresu wskazanego w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).
SOUK-VII.5440.2.67.2018 2018-12-10 Ośrodek Szkolenia Kierowców „WIERZBAK SZKOŁA JAZDY” Adam Krawczyk, Andrzej Gruszka, Bożena Gruszka POZNAŃSKA 21 60-850 POZNAŃ
Kontrola problemowa dotyczyła zakresu wskazanego w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).
SOUK-VII.5440.2.68.2018 2018-12-05 Ośrodek Szkolenia Kierowców "AUTO SZKOŁA NOWAK" Marek Nowak OSIEDLE PRZYJAŹNI 120 61-686 POZNAŃ
Kontrola problemowa dotyczyła zakresu wskazanego w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).
SOUK-VII.5440.2.64.2018 2018-11-28 Ośrodek Szkolenia Kierowców „POZNAŃ” Ryszard Burzyński STAROWIEJSKA 1 61-664 POZNAŃ
§ 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).
SOUK-VII.5440.2.63.2018 2018-11-22 Ośrodek Szkolenia Kierowców „WIERZBAK SZKOŁA JAZDY” Adam Krawczyk, Andrzej Gruszka, Bożena Gruszka POZNAŃSKA 21 60-850 POZNAŃ
§ 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).
SOUK-VII.5440.2.66.2018 2018-11-20 "Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Ośrodek Szkolenie Zawodowego FORTECZNA 2 61-362 Poznań
Kontrola kompleksowa dotyczyła potwierdzenia spełniania wymogów,
o których mowa w treści art. 28 ust. 2 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz realizacji szkoleń osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem.
SOUK-VII.5440.2.65.2018 2018-11-20 "Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Ośrodek Szkolenie Zawodowego FORTECZNA 2 61-362 Poznań
Kontrola kompleksowa dotyczyła zakresu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).
SOUK-VII.5440.2.61.2018 2018-11-19 Ośrodek Szkolenia Kierowców "ARENA" Waldemar Giryń STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 27 60-751 POZNAŃ
Kontrola kompleksowa dotyczyła zakresu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).
SOUK-VII.5440.2.62.2018 2018-11-15 Ośrodek Szkolenia Kierowców „ERNEST MAJCHRZAK” WARSZAWSKA 27 61-113 POZNAŃ
§ 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).
SOUK-VII.5440.2.60.2018 2018-11-09 Ośrodek Szkolenia Kierowców "ORBITA" Hudowicz Marek OSIEDLE KOSMONAUTÓW 118 61-642 POZNAŃ
Kontrola kompleksowa dotyczyła zakresu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).
SOUK-VII.5421.26.2018 2018-11-04 PHU MOTORSPORT Mielcarek inż. Sebastian Mielcarek STANISŁAWA KNAPOWSKIEGO 16 60-126 Poznań
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których jest mowa w art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.)
SOUK-VII.5440.2.55.2018 2018-10-26 Ośrodek Szkolenia Kierowców "MUSTANG" Jerzy Mielcarek DŁUGA 18 61-849 POZNAŃ
§ 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).
SOUK-VII.5421.79.2018 2018-10-25 MARVEL Sp. z o.o.
Sprawdzenie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów, o których jest mowa w art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj: Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.)
SOUK-VII.5440.2.57.2018 2018-10-23 Ośrodek Szkolenia Kierowców ŻEGRZE J. Migdałek J. Kuczuba Spółka Jawna OSIEDLE POLAN 100 61-253 POZNAŃ
Kontrola kompleksowa dotyczyła zakresu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).
SOUK-VII.5440.2.53.2018 2018-10-18 Ośrodek Szkolenia Kierowców "MCTURBO" Firma Handlowo Usługowa Marek Cołta KATOWICKA 11B nr lok. 84 61-131 POZNAŃ
Kontrola kompleksowa dotyczyła zakresu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).
SOUK-VII.5440.2.59.2018 2018-10-17 Ośrodek Szkolenia Kierowców „Liga Obrony Kraju” CZECHOSŁOWACKA 108 61-476 POZNAŃ
Kontrola problemowa dotyczyła zakresu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).
SOUK-VII.5440.2.58.2018 2018-10-15 Ośrodek Szkolenia Kierowców "KRZYSZTOF ADAMCZAK" BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 12 60-744 POZNAŃ
Kontrola problemowa dotyczyła zakresu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).